• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Civis Europae
    KRS 0000174232

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie procesów przystosowania obywateli i społeczności lokalnych oraz wyrównywania ich szans w zmieniających warunkach społecznych i ekonomicznych. Od 18 lat zajmujemy się edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, organizując bezpłatne warsztaty, kursy, szkolenia. Prowadzimy placówki opiekuńczo – wychowawcze - przedszkola, żłobki – szczególnie dla dzieci z problemami rozwojowym , wychowawczymi, emocjonalnymi i niepełnosprawnością rozwojową.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.