• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk
    KRS 0000221607

Misja:
Pomoc dzieciom chorym na epidermolysis bullosa.
Pomoc niepełnosprawnym, w szczególności chorym na epidermolysis bullosa.
Organizacja konferencji i zjazdów lekarzy i pacjentów.
Działalność wydawnicza i informacyjna.
Działalność szkoleniowa.
Pomoc ośrodkom z dziedziny medycyny, które na rzecz chorych na epidermolysis bullosa prowadzą badania.
Edukacja.
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

Prowadzone działania:
Aktualnie najważniejsze nasze akcje to:
"opatrunek serca" - akcja skierowana jest do rodzin dzieci mających epidermolysis bullosa, którym trudno jest zdobyć najpotrzebniejsze opatrunki do pielęgnacji.
"Motylkowy uśmiech dziecka" - akcja ma na celu integrację dzieci z epidermolysis bullosa za pomocą zabawy z rówieśnikami mającymi ten sam problem. Tym samym jest to akcja, która pozwala raz w roku wyjść tym dzieciom z czterech ścian i choć na chwilę zapomnieć o bólu i upokorzeniu związanym z chorobą.
"Konferencja naukowa świadomości o chorobie" - Konferencja ma cel naukowy skierowany do grona lekarskiego zwiazanego z leczeniem i pielegnacją choroby EB
"Lato dla Motylków"- projekt skierowany do podopiecznych stowarzyszenia, mających na celu zapewenienie raz w roku wypoczynku dla dzieci i ich rodzin połączony z rehabilitacją oraz warsztatami szkoleniowymi i psychologicznymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.