• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Jesteśmy Blisko"
    KRS 0000350393

Nasza Fundacja powstała by pomagać wszystkim tym, którzy z rozmaitych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Chcemy wspierać w chorobie, wyrównywać szanse, spełniać marzenia, chcemy być blisko...


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.