• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej
    KRS 0000357542

Misja:
Działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka.

Odbiorcami działań w DCA są dzieci w wieku 0,5-16 lat z terenu Gminy Łęczna z placówki korzysta ok. 45 osób. Odbiorcami działań WTZ objęte są osoby w wieku od 16 roku życia do 45 lat z terenu powiatu łęczyńskiego z placówki korzysta 33 osób, zajęcia odo poniedziałku do piątku.
Koło jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki, Teatru i Plastyki, Konferencji "Razem Łatwiej", Spotkań integracyjnych.
Koło współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych z Ukrainy, Węgier, Francji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.