Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie TRATWA

Tratwa inspiruje, wspiera i ratuje! Przekaż nam 1%!