Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej
 • "Oswajanie starości"

  Głównym celem Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier" jest realizacja autorskiego programu „Oswajanie starości” m.in.przez tworzenie "Kącików Babci i Dziadka" w publicznych domach pomocy społecznej na terenie całej Polski.

  Jak wykorzystamy 1%

   

  • Środki zgromadzone tytułem 1% Fundacja przeznaczy na:
  • realizację programu "Oswajanie starości"
  • tworzenie kolejnych "Kącików Babci i Dziadka" na terenie całego kraju w publicznych domach pomocy społecznej,

   

  • Obszar działalności:Pozostałe
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000167578
  • Wizytówka:www.pitax.pl/fpbb
  • Konto:31 103 0 10 16 0 000 0000 034 7 40 00
  • Adres:Aleja Przyjaciół 8 lok. 1A 00-565 Warszawa
  • WWW:www.fpbb.pl
  • E-mail:radafundacji@fpbb.pl
  • Telefon:22 849-96-62
 • W 1997 roku, ówczesna Pierwsza Dama Rzeczypospolitej, Pani Jolanta Kwaśniewska założyła Fundację „Porozumienie bez Barier”. W 2004 roku Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego i nieprzerwanie do dnia dzisiejszego doskonali jakość udzielanej pomocy.

  Fundacja zrealizowała wiele różnorodnych programów, w ramach których oprócz osób indywidualnych, wspierała szpitale, inne fundacje, hospicja, ośrodki rehabilitacji, stowarzyszenia i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

  W ramach działalności Fundacji zostały zrealizowane i wyjątkowo udane kampanie prozdrowotne, takie jak : „Być kobietą”, „Słodkiego nowego życia”, „Nie łam się, jest OK”, „Miej serce, dbaj o serce, „Co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien”, „Zawsze zdrowa i aktywna”.


  Od 2013 roku z inicjatywy Prezeski Jolanty Kwaśniewskiej Fundacja prowadzi autorski program „Oswajanie starości”, którego celem jest podniesienie problematyki starości. Program uświadamia, że starości nie należy się bać ale trzeba się do niej przygotować.

  Jednym z elementów programu jest zainicjowany w grudniu 2015 r. projekt Kąciki Babci i Dziadka”, w ramach którego Fundacja przeprowadza metamorfozy wnętrz w domach pomocy społecznej. Dzięki projektowi  powstają przyjazne dla Seniorów miejsca, tworzące warunki do integracji  wśród mieszkańców i integracji międzypokoleniowej. Idea tworzenia "Kącików Babci i Dziadka", zakłada że będą one otwarte dla lokalnej społeczności oraz staną się miejscem ciekawych spotkań, mini wydarzeń kulturalnych. Miejsca te stają się przyjazne dla osób starszych, są kolorowe, przytulne i otwarte na ludzi.

  Do tej pory na terenie całej Polski powstało osiem "Kącików Babci i Dziadka":

  w Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie, ul. Solec 36,

  w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 ,

  w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku, ul. Leśna 8,

  w Centrum Kultury Wilanów- Międzypokoleniowe Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11,

  w Dom Pomocy Społecznej "Samarytanin" we Wrocławiu, ul. Świątnicka 25/27

  w Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie ul. Głowackiego 26, 

  w Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi, ul. Dojazdowa 5/7 oraz

  w Dom Pomocy Społecznej "Weterana Walki i Pracy" w Radomiu, ul. Wyścigowa 16.

   W ramach programu „Oswajanie starości” powstał także poradnik kierowany przede wszystkim do osób dojrzałych, po 65 roku życia, pod tytułem „Jedz zdrowo, ćwicz z głową, żyj szczęśliwie”. W książce można znaleźć nie tylko proste i niedrogie przepisy potraw na każdą kieszeń, ale również zestaw ćwiczeń dla osób starszych.

  Ważnym społecznie elementem kampanii edukacyjnej programu ''Oswajanie Starości " jest spot promocyjny z Panem Franciszkiem Pieczką w roli głównej. Spot był emitowany w telewizji, stacjach radiowych oraz innych nośnikach reklamowych.

  Ponadto w ramach "Oswajania Starości" zorganizowano wystawę "Starzejemy się od urodzenia", przedstawiającą portrety mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. F. Salezego w Warszawie. Wystawę "tete a tete", na która składało się osiem portretów osób starszych. Kolejną wystawę "Oblicza Starości w Wielkopolsce" ukazującą seniorów wraz z opisem ich nieprzeciętnych osobowości, nawet skrywane tajemnice.

  W nawiązaniu do spotu i współpracy z Panem Franciszkiem Pieczką powstał mural , przy ul. Pięknej 3A pod hasłem: "Czy całe moje życie nie jest godne Twojej uwagi".

  Jednym z elementów programu są debaty publiczne, kongresy, konferencje, kampanie medialne, pikniki i szereg przedsięwzięć kulturalnych w tym spotkania z seniorami w siedzibie naszej Fundacji. Byliśmy również współorganizatorami pierwszej Ogólnopolskiej Parady Seniorów.

  Ponadto Fundacja "Porozumienie bez Barier” promuje właściwe postawy wśród mężczyzn związane z równouprawnieniem, zwalczaniem przemocy wobec kobiet oraz handlem ludźmi organizując - wraz z Fundacją Centrum Praw Kobiet -Konkurs Wyróżnienie "Białej Wstążki" i nagradzając tych, którzy powiedzieli NIE! przemocy wobec kobiet.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej

"OSWAJAMY STAROŚĆ"