Dajmy Dzieciom Nadzieję

Dajmy Dzieciom Nadzieję
 • Dajmy Dzieciom Nadzieję

  Stowarzyszenie zajmuje się dziećmi i młodzieżą z porażeniem mózgowym i zespołem Downa którym organizujemy terapię podnoszącą sprawność psychoruchową pozwalającą godnie przeżyć Swoje życie. Poprzez nasze działania wspieramy rodziców w ich ciężkiej pracy , naznaczonej wyrzeczeniami i walką o dobro niepełnosprawnych dzieci , trzeba zaznaczyć walką i pracą , która będzie im towarzyszyć do końca życia .

  Jak wykorzystamy 1,5%

  Będziemy wspomagać rozwój i aktywność życiową niepełnosprawnych dzieci. Będziemy dążyli do organizowania jak najlepszej rehabilitacji oraz stworzenia warunków poprawiających ich jakość życia. Naszą pracą pragniemy przyczynić się do poprawy zdrowia dzieci z porażeniem mózgowym i zespołem Downa i dbać , aby godnie mogły przeżyć swoje życie .

  • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
  • Obszar działania:województwo dolnośląskie
  • KRS:0000173438
  • Wizytówka:www.pitax.pl/dajmy_dzieciom_nadzieje
  • Konto:33 864 6 00 08 0 000 0014 039 9 00 01
  • Adres:ul. Herkulesa 4 67-200 Głogów
  • WWW:www.dajmy-dzieciom-nadzieje.pl
  • E-mail:dajmydzieciomnadzieje@tlen.pl
  • Telefon:600380925
 • Stowarzyszenie jak sama nazwa wskazuje zajmuje się dziećmi i młodzieżą z porażeniem mózgowym i zespołem Downa , a do naszych  działań ogólnie rzecz ujmując należy stwarzanie odpowiednich warunków do opieki , rozwoju , rehabilitacji , oraz dbanie , aby godnie mogły przeżyć swoje życie .

  Dzieci i młodzież z porażeniem mózgowym i zespołem Downa cierpi na różne schorzenia i dolegliwości związane z niepełnosprawnością  , oraz zaburzenia objawiające się trudnością w codziennej egzystencji . Cechą wspólną  dla większości dzieci z porażeniem mózgowym i dzieci z zespołem Downa  jest upośledzenie umysłowe oraz co się z tym wiąże  zaburzone poszczególne zmysły które są podstawą prawidłowej egzystencji i rozwoju człowieka oraz decydują o poznawaniu przez nas otaczającego nas świata . Upośledzenie umysłowe wpływa bezpośrednio na Nieprawidłowy proces nabywania umiejętności uczenia w tym trudności w rozumieniu samego siebie i innych ludzi , posługiwania się mową , oraz pojmowania znaczenia większości wypowiadanych do nich słów , w konsekwencji przekłada się to na mocno ograniczone zdolności samodzielnego zdobywania doświadczeń , ich małą  samodzielność oraz nieradzenie sobie z podstawowymi funkcjami niezbędnymi w życiu codziennym , które wpływają bezpośrednio na ich zdolności samoobsługowe oraz postrzegania świata , a w konsekwencji na jakość życia tych osób , oraz funkcjonowanie ich w społeczeństwie . Aby przeciwdziałać skutkom niepełnosprawności dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym i zespołem Downa  pracujemy nad zwiększeniem potencjału intelektualnego naszych podopiecznych , uczymy na miarę ich możliwości radzenia sobie z różnymi czynnościami życiowymi , komunikowania się , aby zwiększyć ich zdolności radzenia sobie w życiu codziennym . Dbamy o rozwój i godne życie dzieci z porażeniem mózgowym i zespołem Downa  wspierając w tym rodziców i opiekunów wiedząc jak ciężka to walka o dobro tych dzieciaków naznaczona wieloma wyrzeczeniami , trzeba zaznaczyć walka i praca , która będzie im towarzyszyć do końca życia .

  Przed nami  wiele zadań i pracy , aby zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju i godnego życia niepełnosprawnych osób , chcemy rozbudować naszą bazę terapeutyczną , aby móc jeszcze skuteczniej pomagać tym którzy tej pomocy naprawdę potrzebują . 

  Skala naszych działań zależy przede wszystkim od pozyskanych środków w ramach których organizujemy przez cały rok rehabilitację z wykorzystaniem różnych form terapeutycznych podnosząc sprawność intelektualną dzieci i młodzieży . Organizujemy zajęcia indywidualne podnoszące sprawność intelektualną , świetlice terapeutyczne . Prowadzimy zajęcia w Sali Doświadczania Świata oferującej wzmocnione różnego rodzaju bodźce , pobudzając poszczególne ludzkie zmysły . Uruchomiliśmy gabinet magnetostymulacji , aby przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia ,  Prowadzimy działalność integracyjną , oraz organizujemy konferencje z udziałem czołowych naukowców .

  Terapia indywidualna .

  W ciągu roku szkolnego stowarzyszenie prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne formy i metody pracy, dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Zajęcia mają za zadanie wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka (umysłowego, psychicznego i społecznego) , poprzez stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych , ćwiczenie spostrzegawczości , koncentracji uwagi , pamięci i logicznego myślenia , doskonalenie sprawności ruchowej , doskonalenie sprawności manualnej , usprawnianie funkcji wzrokowo - słuchowej i orientacji przestrzennej , usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej. 

  W pracy Pedagogicznej z dużym powodzeniem wykorzystujemy komputer z specjalistycznym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych , oraz wspierania rozwoju , poprzez tego typu zajęcia oddziałujemy  na sferę emocjonalną dziecka uruchamiając  określone procesy motywacyjne , podnosząc jednocześnie trwałość i skuteczność efektów uczenia .

  Dzięki stymulacji wielozmysłowej, usprawnianiu intelektualnemu, rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności życia codziennego, dążymy do wyrobienia u beneficjentów na miarę ich indywidualnych możliwości zaradności osobistej, nabycia umiejętności prawidłowego postrzegania świata i współżycia w społeczeństwie.

  Gabinet Magnetostymulacji .

  Aby dostarczyć naszym podopiecznym kompleksową dostępność do rehabilitacji rozpoczęliśmy terapię z wykorzystaniem specjalistycznego sprzęt do magnetostymulacji  , poprzez zastosowanie impulsowego pola magnetycznego niskiej częstotliwości , oraz energii światła ( magnetoledoterapia ) . Jest to produkt medyczny o wysokiej skuteczności terapeutycznej potwierdzonej w wielu badaniach i obserwacjach klinicznych .

  Rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym i zespołem Downa jest złożonym procesem terapeutycznym wymagającym udziału w nim wielu specjalistów oraz wykorzystania różnego rodzaju sprzętu pomocniczego , dlatego mając na uwadze problemy zdrowotne związane z niepełnosprawnością wychodzimy  naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych i rozszerzając zakres naszej działalności , chcemy przyczynić się do zwiększenia  dostępności  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie do odpowiedniej rehabilitacji  ,właśnie poprzez zastosowanie nowoczesnych bezpiecznych rozwiązań terapeutycznych , których celem jest poprawa funkcjonowania psychofizycznego ,  która  przekłada się bezpośrednio na poprawę zdrowia , zaradność życiową i funkcjonowanie w społeczeństwie .

  Poprzez rehabilitację impulsowym  polem magnetycznym niskiej częstotliwości , które oddziałując może regulować pracą całych układów w organizmie , wpływać na biochemiczne i biofizyczne reakcje na poziomie samych komórek , wywieramy w ten sposób dobroczynny wpływ na większość procesów naszego organizmu i dostarczamy narzędzie posiadające działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, antyspastyczne, regeneracyjne oraz poprawiające krążenie krwi , i w ten sposób przyczyniamy się do pobudzenia procesów naprawczych w organizmach . W szczególności to na czym nam najbardziej zależy , magnetostymulacja wpłynie na niwelowanie - stanów bólowych różnego pochodzenia , schorzeń narządu ruchu , oraz schorzeń neurologicznych . Poprzez poprawę zdrowia w wielu przypadkach pozwali nam to na  zmniejszenie  ilości przyjmowanych leków, w szczególności leków przeciwbólowych. Efektywność magnetostymulacji w odniesieniu do dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołem Downa  jest nieoceniona przede wszystkim ze względu na swoje działanie : 

  - Antyspastyczne

  - W stanach po urazie mózgu

  - W schorzeniach zwyrodnieniowych układu nerwowego w których występuje spastycznośc , nerwice , zaburzenia snu ,

  - Rozładowujące napięcie psychiczne ,

  - Profilaktyczne działanie uspokajające .                

  Oprócz działań typowo odnoszących się do mózgowego porażenia dziecięcego magnetostymulacja skutecznie wspomoże leczenie i rehabilitację , mając m.in. następujące działanie :

  - Przeciwbólowe i przeciwzapalne

  - Przyśpiesza regenerację komórek

  - Zapobiega obrzękom

  - Stymuluje wytwarzanie kolagenu

  - Przyspiesza zrost i regenerację kości

  - Poprawia krążenie krwi

  - Wzmacnia odporność

  Poprzez udział w rehabilitacji u dzieci zmniejszy się nadpobudliwość psychoruchowa , impulsywność, nadwrażliwość dotykowa , zwiększy się koncentracja , dzieci będą  lepiej zorganizowane, skoncentrowane, pewniejsze siebie i łatwiejsze we współżyciu .

  Działania integracyjne /kulturalne / sportowe

  W ramach działań integracyjnych od kilkunastu lat organizujemy Festyny Integracyjne , których celem jest zbliżenie się do siebie , oraz lepsze poznanie się nawzajem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  i pełnosprawnej , podczas  wspólnego udziału w licznych konkursach i zabawach . Organizując tego typu działania pomagamy zapobiegać podziałom , uprzedzeniom i marginalizacji osób niepełnosprawnych . Każdy kto ma tylko chęć może  przyłączyć się do wspólnej zabawy z bohaterami , którzy tworzą jedyny w swoim rodzaju klimat organizowanego festynu . I tak ostatnio  bawiliśmy się w klimatach pirackich , gościliśmy znanych z komiksów i kina Superbohaterowów: Batmana, Supermana, Spidermana , jak również odwiedzili nas bohaterowie Star Wars , spotykając się z dużym entuzjazmem ze strony uczestników , po prostu dzieciaki nie odstępowały na krok .

  Na festynie atrakcjom nie ma końca – dla każdego zawsze jest coś miłego . Można  wziąć udział w rozmaitych konkursach i konkurencjach sportowych, poskakać na dmuchańcach i eurobangi, a jakby tego było mało to jeszcze poszaleć na dmuchanym torze przeszkód . Dodatkowo do dyspozycji są zawsze konie i możliwość spróbowania swoich umiejętności w robieniu dużych baniek mydlanych. Nie brakuje także warsztatów plastycznych, malowania twarzy, czy zdobienia ciastek kolorowym lukrem i wielu innych atrakcji  . Zabawa u nas zawsze jest przednia , a atrakcji zapewniamy taką ilość że o nudzie nie ma mowy . 

  W ramach festynu zawsze organizowany jest Regionalny Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych , z udziałem uczestników z ościennych powiatów , którego celem jest rozwijanie i kształtowanie  wrażliwości muzycznej dzieci niepełnosprawnych , promowanie ich zainteresowań i zdolności muzycznych .

  Świetlice terapeutyczne :

  Od kilkunastu lat stowarzyszenie w czasie zimowych ferii , oraz letnich wakacji organizuje świetlicę terapeutyczną, skierowaną do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w różnym wieku. Jej celem jest twórcze i atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego w okresie ferii i wakacyjnym . Świetlica jest doskonałą alternatywą nie tylko na dalszy wszechstronny rozwój, doskonalenie i utrwalanie już posiadanych umiejętności, oraz zdobywanie nowych , ale przede wszystkim szansą na ciekawy, aktywny wypoczynek, rozwój swoich zainteresowań i pasji . Podjęte w trakcie świetlic działania inicjowały wspólną twórczą pracę, której towarzyszyły pozytywne emocje, budzenie wiary we własne siły, aktywizującej jednocześnie do podejmowania następnych wyzwań, wykorzystanie własnego potencjału dla rozwijania aktywnej postawy życiowej i motywacji do uczestnictwa w działalności kulturalnej.

  Szeroki wachlarz organizowanych działań, a mianowicie zajęcia z zakresu teatru, plastyki, muzyki, choreoterapii oraz gry i zabawy ruchowe, umożliwił dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej aktywnie spędzić czas i wspomagał ich ogólny rozwój . Stałym elementem każdego spotkania były zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, zajęcia z zakresu terapii życia oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe. W atmosferze wzajemnego zaufania, poprzez dostarczanie uczestnikom świetlicy określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych wielozmysłowo poznawali świat .

  Popularyzowanie wiedzy :

  Szczególnie ważnym zagadnieniem , jako że zajmujemy się dziećmi z uszkodzeniami mózgu jest dla nas popularyzowanie wiedzy  o mózgu i problemach z jego funkcjonowaniem  . Dlatego w ramach naszej działalności informacyjnej organizujemy  konferencję popularno-naukową  poświęconą zagadnieniu funkcjonowania mózgu pt. ,, Głogowski Dzień Mózgu ” . Tematyką nawiązujemy do organizowanego w Polsce  od kilku lat  Światowego Tygodnia Mózgu , którego ideą jest popularyzowanie wiedzy o najważniejszej części naszego organizmu jakim jest mózg , przekazywanie informacji o odkryciach naukowych , o osiąganych sukcesach i problemach  jakie naukowcy napotykają w swoich laboratoriach . Wychodząc naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu funkcjonowaniem  mózgu , postanowiliśmy również w Głogowie zorganizować tego typu konferencję zapraszając naukowców z czołowych Instytutów Naukowych w Polsce . Do tej pory na konferencji gościliśmy :

  - Prof. Jerzy Vetulani z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie . Poprowadził wykład pt. "Neurobiologia Moralności".

  - Pani Prof. dr.hab. Teresa Zalewska z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie , wykład poświęcony był Strategiom terapeutycznym w uszkodzeniu mózgu .

  - Pan Prof. dr.hab Jerzy Mozrzymas z Uniwersytetu medycznego we Wrocławiu , prowadził wykład pt. Plastyczność synaptyczna .Na ile znamy synaptyczny kod pamięci ?

  - Pani Dr. Monika Liguz – Lęcznar z Instytutu Nenckiego w Warszawie opowiadała o Możliwościach regeneracyjnych mózgu .

  - Pani Dr. Anna Mietelska – Porowska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego z Warszawy wykład pt. ,, Co się dzieje w chorym mózgu – Neurodegeneracja ” .
  - Pani Katarzyna Świątkowska – Wróblewska – Specjalista neurochirurg mówiła o Mikropolaryzacji jako nowoczesnej terapii stymulacji mózgu .

  - Prof. Jacek Jaworski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Komórkowej i Molekularnej  w Warszawie. Poprowadził wykład pt. "Czy można zrobić mózg ze skóry?

  - Prof. Jolanta Zawilska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Poprowadziła wykład pt."Mózg na dopalaczach". 

  - Dr Kinga Gzieło-Jurek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Poprowadziła wykład pt. "Dwa oblicza gleju" – wykład o odkryciu roli komórek tworzących tzw. Drugi mózg.

  - Pamela Sobczak i Anna Kozak – Fundacja Mózg z Warszawy – wykład pt. „Krótka historia o mózgu, czyli jak to zrozumieć?”

  - Prof. Andrzej Pilc w wykładzie pt. „Przyszłość leczenia schorzeń neuropsychiatrycznych – perspektywa farmakologii” .

  - Dr Konrad Szychowski – wykład pt. „Wpływ Zanieczyszczeń Środowiska na Funkcjonowanie Układu Nerwowego” .

  - Dr Grzegorz Pochwatko – „Wpływ gier akcji i strategii czasu rzeczywistego na funkcjonowanie poznawcze”.


 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1,5% podatku dla:

Dajmy Dzieciom Nadzieję

"Człowiek jest wielki wtedy, kiedy dostrzega drugiego człowieka.<br />
"