Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

OSP w Gosławicach

Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda