Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
 • Twój 1% to naprawdę wiele

  Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.

  Jak wykorzystamy 1%

  1% zostanie wykorzystany na działalność statutową w tym na rehabilitację społeczną i zawodową osób niewidomych i słabowidzących, która polega na pomocy w adaptacji do nowych warunków życia po utracie wzroku.

  • Obszar działania:województwo śląskie
  • KRS:0000012847
  • Konto:30 1050 1243 1000 0010 0000 2780
  • Adres:ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów
  • WWW:http://www.pzn.slask.pl/
  • E-mail:slaski@pzn.org.pl
  • Telefon:(32) 241 37 37 i (32) 771 09 22,

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

Twój 1% to naprawdę wiele