Fundacja „ERBUD - wspólne wyzwania"

Fundacja „ERBUD - wspólne wyzwania
 • Wspieramy wychowanków domów dziecka u progu dorosłości.

   „ERBUD - wspólne wyzwania" Fundacja im. Eryka Grzeszczaka powstała w 2015 roku w celu usystematyzowania działań prowadzonych przez Grupę ERBUD na rzecz osób potrzebujących pomocy. W centrum zainteresowania fundacji są dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej.

  Wiemy, że problemy wychowanków domów dziecka nie kończą się po osiągnięciu dorosłości. Wręcz przeciwnie, często po opuszczeniu placówki ich sytuacja życiowa, rodzinna i społeczna pogarsza się.

  Naszym celem jest sprawienie, by osoby objęte opieką fundacji z sukcesem odnalazły się w środowisku obywatelskim, podejmowały pracę, płaciły podatki i zakładały zdrowo funkcjonujące rodziny.

  Jak wykorzystamy 1%

  Pieniądze zebrane z 1% podatku zostaną wykorzystane na cele statutowe Fundacji „ERBUD - wspólne wyzwania", w tym w szczególności na:

  • pomoc psychologów, mentorów, psychoterapię oraz szkolenia i warsztaty - długofalowe, indywidualne wsparcie dla wychowanków domów dziecka,
  • realizację wiodących projektów fundacji – tj. Programu RAZEM i Recepta na Sukces,
  • inne prowadzone działania, których odbiorcami są domy dziecka oraz dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej.
  • Obszar działalności:Działalność charytatywna
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000574354
  • Konto:52 1140 1977 0000 3058 7400 1001
  • Adres:ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
  • WWW:https://www.fundacjaerbud.pl/przekaz-1
  • E-mail:fundacja@fundacjaerbud.pl
  • Telefon:539 533 453
 • Głównym obszarem działań Fundacji „ERBUD - wspólne wyzwania" jest wspieranie wychowanków domów dziecka.

  W latach 2015 – 2020 :

  • ponad 100  osób otrzymało indywidualne wsparcie (psychologiczne, mentorskie psychoterapeutyczne, szkoleniowe i warsztatowe),
  • fundacja prowadziła 3 programy edukacyjno- rozwojowe: Program RAZEM i Recepta na Sukces oraz - we współpracy z Fundacją Robinson Crusoe - Wehikuł Usamodzielniania w Toruniu,
  • współpracowaliśmy z 6 domami dziecka: w Otwocku, Elblągu, Chełmnie, Marwicy, Rzakcie i Równem.

  Recepta na Sukces to autorski program fundacji. Obejmuje zarówno wychowawców, jak i wychowanków domu dziecka. Wychowankowie uczestniczący w programie zdobywają umiejętności potrzebne w samodzielnym życiu, a ich wychowawcy dowiadują się, jak skutecznie wspierać i motywować młodzież do bycia samodzielnym. W ten sposób pomagamy nie tylko tym aktualnie usamodzielnianym, ale też kolejnym wychowankom domów dziecka dorastającym do samodzielności.

  RAZEM to program mentoringowy, polegający on na współpracy Mentora z Podopiecznym, którego celem jest pomoc w skutecznym usamodzielnieniu się Podopiecznego. Mentorami są pracownicy Grupy ERBUD. Podopiecznym może zostać osoba przygotowująca się do usamodzielnienia, pozostająca pod opieką pieczy zastępczej.

  Ważnym aspektem podjęcia przez fundację działalności na rzecz usamodzielniania się wychowanków pieczy zastępczej jest fakt, że udzielona pomoc ma wartość nie tylko indywidualną, ale także szerszą, społeczną.

  Od stycznia 2020 roku fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.


 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja „ERBUD - wspólne wyzwania"