1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
KRS 0000014574Dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

"A Nadzieja zawieść nie może…" motto, które wyznacza nam codzienną drogę służby.

Stowarzyszenie SPES działa od 1986 roku. Ponad 600 osób rocznie otrzymuje naszą pomoc. Naszą misją jest wspieranie osób znajdujących się w krytycznych sytuacjach życiowych, w ich trudnym dążeniu do osiągnięcia życiowej samodzielności i prowadzenia godnego życia. Pomagamy osobom z niepełnosprawnością, w podeszłym wieku, żyjącym w ubóstwie, na marginesie życia społecznego.

Prowadzone działania:

 1. Program Pomocy Dzieciom – wypłacanymi stypendiami i poradnictwem zmieniamy na lepsze sytuację życiową rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym (to dzieci wymagające karmienia dojelitowego, wsparcia respiratorem, całodobowej czujności opiekunów).
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej – placówka codziennej rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną głębszego stopnia (35 uczestników).
 3. Wspólnoty Spotkań, Klub Integracyjny i Obozy Terapeutyczne – organizujemy grupy wsparcia (weekendowe spotkania i obozy wakacyjne) obejmujące programem integracyjnym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, członków ich rodzin oraz młodych asystentów (wolontariuszy).
 4. Dom Rodzinny św. Józefa – stworzyliśmy Dom, gdzie na zasadach rodzinnych zamieszkują wspólnie z wolontariuszami nasi niepełnosprawni intelektualnie podopieczni pozbawieni opieki po śmierci rodziców.
 5. Ośrodek Pomocy Kryzysowej – udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej oraz świadczymy usługi poradnictwa obywatelskiego i socjalnego dla osób znajdujących się w krytycznej sytuacji życiowej (blisko 500 osób korzystających z pomocy rocznie).
 6. Programy Rzecznictwa Praw – podejmujemy postępowania sądowe i administracyjne oraz promujemy zmiany legislacyjne celem poprawy sytuacji życiowej osób najuboższych.
 7. Program Edukacji Obywatelskiej – publikacja w Internecie aktualizowanego informatora "Twoje Prawa" o świadczeniach, usługach, zwolnieniach podatkowych i innych przywilejach – dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin (średnio 45.000 odwiedzin serwisu miesięcznie).
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Niesiemy Nadzieję najbardziej potrzebującym. Z naszej pomocy korzysta ponad 600 osób rocznie. Twój 1% podatku dobrze wykorzystamy na:

1. Fundusz pomocy stypendialnej dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym to kwota około 250 tys. zł (dzieci karmione dojelitowo, oddychające z pomocą respiratora…)

Pragniemy wspierać ubogie rodziny w domowej opiece nad dziećmi oraz w ich dążeniu do ogólnej poprawy trudnej sytuacji życiowej.

Ciepły dom dla Mateusza

Znasz to uczucie, gdy siedzisz długo przed komputerem i zaczynasz marznąć, mimo, że temperatura w pokoju jest w sam raz? Co wtedy robisz? Wstajesz, chodzisz, parzysz gorącą herbatę, ubierasz sweter. Dla osoby zdrowej to jest takie proste. Dla osoby chorej na zanik mięśni to niewykonalne, dlatego tak ważne jest, aby temperatura w pomieszczeniu, w którym przebywa była nieco wyższa.

Stypendysta Stowarzyszenia SPES, 14-letni Mateusz, choruje właśnie na tę straszną chorobę. Oddycha z pomocą respiratora. Nie potrafi sam wykonać żadnego celowego ruchu. Aby zapewnić mu komfortową temperaturę w domu pomogliśmy rodzinie zainstalować centralne ogrzewanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu ciepło rozkłada się równomiernie, a wysokość temperatury można dowolnie regulować. 1% podatku sprawił, że dom Matusza jest cieplejszy. 

2. Remont i utrzymanie domu dla Wspólnoty Św. Józefa - to koszt około 1mln zł.

Pomóż nam dać bezpieczne schronienie dla osób z poważną niepełnosprawnością intelektualną, osieroconych po śmierci rodziców. Tworzymy ciepłe miejsce, o charakterze rodzinnym i wspólnotowym.

Zamieszkaliśmy pod własnym dachem

Niedawno ukończyliśmy remont budynku, do którego przeprowadzili się mieszkańcy Wspólnoty Św. Józefa. Ela, Jacek i Alek to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, którzy dzięki Wspólnocie po śmierci rodziców mogły pozostać w znanym sobie środowisku.

Budynek zakupiony w 2012 roku wymagał przebudowy i remontu. Najdłużej trwały prace projektowe, trudnością okazały się niewystarczające fundusze. Złożyliśmy wnioski o dotacje publiczne i udało się pozyskać 80% całej kwoty. Pozostałe 20% oraz koszty wyposażenia pokryliśmy głównie z 1% podatku.

W 2016 roku rozpoczęły się prace rozbiórkowe i budowlane. Najtrudniejsze za nami, choć nie obyło się bez kłopotów. Przed nami jeszcze wyposażenie wnętrza, zagospodarowanie terenu wokół domu.

3. …pozostałe inicjatywy SPES:

Ośrodek Terapii rehabilitacja dla 35 podopiecznych,

Wspólnoty Spotkań integracja dla blisko 50 podopiecznych,

Obozy Wakacyjne organizowane przez wolontariuszy 2 razy w roku

Ośrodek Pomocy Kryzysowej poradnictwo prawne i socjalne dla 500 potrzebujących

 

Pamiętaj o nas wypełniając zeznanie podatkowe (KRS: 00000 14574). Tylko 1% a tak wiele dobrego!

Więcej o nas

Więcej o nas

I. Historia i działalność

Stowarzyszenie SPES uzyskało sądową rejestrację w roku 1990, jednak działalność jako grupa nieformalna rozpoczęliśmy już w roku 1986, gdy rejestracja niezależnych organizacji w Polsce nie była jeszcze możliwa. SPES wywodzi się z ruchu Solidarności, który kształtował obywatelskie postawy w Polsce. Inicjatywa pierwszych działań naszego Stowarzyszenia powstała w środowisku osób związanych z Sekcją Pomocy Człowiekowi katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK) oraz Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach.

II. Programy i Placówki

1. Program Pomocy Dzieciom (2012 do nadal)

Program adresujemy do rodzin w trudnej sytuacji materialnej, które opiekują się w swoich domach dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające ciągłego podtrzymania funkcji życiowych za pomocą respiratora, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego i innych specjalistycznych czynności medycznych, zwykle z użyciem specjalistycznego sprzętu, realizowanych praktycznie 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Koszty opieki nad tak ciężko chorym dzieckiem są ogromne. 

Celem udziału rodzin w programie jest przede wszystkim dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej, wzrost niezależności, wymagające od rodzin aktywnej postawy i wykorzystania własnych zasobów. Z pomocą docieramy do rodzin w najdalszych zakątkach Polski. Wybieramy te, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają mniej sił, zasobów i możliwości, aby podołać organizacji indywidualnej zbiórki.  

Podstawową formą pomocy w ramach programu jest wsparcie finansowe w postaci rocznego stypendium: comiesięcznego świadczenia w wysokości dopasowanej do indywidualnych potrzeb konkretnej rodziny. Rodzina może rozdysponować otrzymane świadczenie zgodnie z własną oceną sytuacji, na najpilniejsze potrzeby, np. czynsz, zakup leków, bez konieczności przedstawiania organizacji dowodów księgowych. Warunki dodatkowego wsparcia są negocjowane z rodziną i wymagają rozliczenia się. 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej (1999 do nadal)

W Warsztacie realizujemy terapię zajęciową dla trzydziestu pięciu dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Uczestnicy zajęć doskonalą proste czynności życia codziennego i umiejętności zawodowe. Dzięki temu uzyskują większą samodzielność, pokonują własne ograniczenia, mają satysfakcję z wyników własnej pracy. W praktyce tworzymy miejsce, które umożliwia rozwój bądź powstrzymuje utratę sprawności – dla osób, które nie mają szansy zatrudnienia na otwartym (bądź chronionym) rynku pracy.  

W obszarze zawodowym zaproponowaliśmy nowatorskie podejście, które przełamuje stereotypowe spojrzenie na warsztaty terapii zajęciowej. Opracowaliśmy dla uczestników katalog produktów, które wyróżnia użyteczność, standard wykonania oraz zbyt na rynku. Tak sprofesjonalizowaliśmy stanowiska pracy i linie produkcyjne, aby każdy uczestnik niezależnie od stopnia niepełnosprawności aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia produktu. Wyrobem wiodącym od kilku lat są budki lęgowe dla ptaków. Jakość wykonania sprawiła, że produkt cieszy się popularnością i ma swoich stałych odbiorców. Dużym zainteresowaniem cieszą się także budki dla miejskich ptaków – jerzyków, które są kupowane przez spółdzielnie mieszkaniowe i firmy budowlane zajmujące się termomodernizacją budynków oraz rewitalizacją osiedli. 

Od niedawna wdrożyliśmy nowy proces technologiczny – podpałkę ekologiczną K-Lumet, który zapewnia bogaty wybór prostych umiejętności do nauczenia, co jest szczególnie istotne w terapii osób ze znaczną niepełnosprawnością.

3. Wspólnoty Spotkań, Klub Integracyjny i Obozy Terapeutyczne (1986 do nadal)

W ramach Wspólnot Spotkań gromadzimy osoby niepełnosprawne intelektualnie, ich rodziny oraz asystentów – wolontariuszy. Wspólnoty organizują swą aktywność w ramach sobotnich spotkań. Jest to wspólne (sprawni z niesprawnymi) spędzanie czasu na tańcu i zabawie, spotkanie przy poczęstunku, wyjścia całą grupą do kina, na kręgielnię a latem grillowanie. Obozy przypominają swoją formą obozy harcerskie. Wspólnoty nie zatrudniają żadnego personelu – wszelką posługę pełnią wolontariusze.

Dla wysokofunkcjonujących osób niepełnosprawnych intelektualnie organizujmy wyjścia integracyjne (Klub integracyjny), które służą poznawaniu kultury, przyrody czy nabywaniu umiejętności odnajdywania się w nowych społecznych sytuacjach. Kontynuacją i podsumowaniem sobotnich spotkań są letnie i zimowe obozy wakacyjne.  

4. Dom Rodzinny Św. Józefa (2010 do nadal)

Wspólnota św. Józefa powstała jako odpowiedź na wołanie ubogich o przyjaźń i więź i jako wyraz troski o przyszłość niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych, osamotnionych po śmierci rodziców. Ta inicjatywa jest odpowiedzią na bolesny problem środowiska, któremu SPES służy od lat. Rodzice osób z upośledzeniem umysłowym starzeją się i przychodzi czas ich odejścia. Ich dorosłe dzieci trafiają wówczas do domów pomocy społecznej, zwykle w odległych częściach Polski, tracąc nie tylko najbliższych i dom rodzinny, ale również więzi środowiska i wspólnot lokalnych, miejsc pracy i terapii. Tworzymy zatem wspólnotę życia na kształt rodziny, która przyjmuje pod swój dach tych, których rodzice odeszli. W ten sposób nasi podopieczni pozostają nadal u siebie. Co ważne, współmieszkańcami osób niepełnosprawnych są nie pobierający wynagrodzenia wolontariusze – socjusze, znani osobom podopiecznym już od lat. Wspólnota św. Józefa zgodnie z założeniem domu rodzinnego nie zatrudnia żadnego personelu. Wspólnotę stanowi obecnie dwóch wolontariuszy oraz trzech podopiecznych. Niepełnosprawni mieszkańcy wraz z wolontariuszami uczestniczą w prowadzeniu gospodarstwa domowego, każdy na miarę swoich możliwości. Socjusze organizują bieżące sprawy Domu, dbając jednocześnie o kwestie bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców, a przede wszystkim o przyjacielskie relacje. Wspólnotę współtworzą także wolontariusze i małżeństwa, posługujące w miarę potrzeb, a mieszkające poza Domem.  

Do niedawna Wspólnota mieszkała w wynajętym przez Stowarzyszenie mieszkaniu, a w październiku 2018 r. przeprowadziła się do zakupionego na ten cel większego mieszkania (segmentu w zabudowie szeregowej), znajdującego się w sąsiedztwie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Docelowo dom obejmie opieką około 6 podopiecznych.

5. Ośrodek Pomocy Kryzysowej (1994 do nadal)

W Ośrodku udzielamy poradnictwa obywatelskiego, rodzinnego i socjalnego oraz bezpłatnej pomocy prawnej osobom znajdującym się w trudnych, skrajnie dramatycznych sytuacjach życiowych, napotykających na trudności w realizowaniu wymogów współczesnego życia społecznego. Ośrodek jest miejscem wyjątkowym, w którym umożliwiamy „wyjście na prostą”  osobom doświadczającym ubóstwa, braku środków do życia, braku środków na sfinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki nad dziećmi, zagrożonym eksmisją, kryzysami osobistymi i rodzinnymi, borykającym się z trudnościami w kontaktach z urzędami, w uzyskaniu świadczeń i usług o charakterze socjalnym. Dla klientów zostały wywalczone, m.in. świadczenia pieniężne, orzeczenia o niepełnosprawności, umorzenia długów. 

6. Programy Rzecznictwa Praw (1999 do nadal)

Programy realizujemy w oparciu o doświadczenia z naszej pracy oraz sprawy trafiających do nas osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej ze względu na przepis prawny, bądź interpretację i wykładnię przepisów rażąco naruszających zasady współżycia społecznego.  

Prowadzimy postępowania na drodze sądowej w celu osiągnięcia zmiany prawa lub zmiany powszechnej praktyki stosowania prawa oraz sporządzamy projekty zmian w obowiązującym ustawodawstwie. Opracowane projekty legislacyjne przedkładamy osobom i instytucjom posiadającym wpływ na obowiązujące ustawodawstwo.  

7. Program Edukacji Obywatelskiej (1999 do nadal)

Na stronach internetowych publikujemy bezpłatny informator, zawierający omówienie regulacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Informator przygotowany w sposób przejrzysty i na przystępnym poziomie językowym, omawia uprawnienia do świadczeń, usług i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin. Publikacja, dająca pełny (kompleksowy) i stale aktualizowany przegląd wymienionych zagadnień jest pierwszym tego typu ogólnie dostępnym poradnikiem (on-line) w kraju. Wyniki wyszukiwania poszczególnych słów kluczowych w przeglądarce Google (zwykle w pierwszej 10-tce wyników) oraz statystyki wizyt dowodzą, że poradnik „Twoje Prawa” jest publikacją potrzebną, z której chętnie korzystają osoby potrzebujące informacji i poradnictwa socjalnego. Odbiorcy projektu nabywają wyższych kompetencji obywatelskich, poprzez poznawanie przydatnych im procedur, zasad oraz regulacji prawnych. Ich działania będą cechować się wzrastającą skutecznością, co do rozwiązywania konkretnych problemów. Skuteczniejsze i bardziej racjonalne działania odbiorców projektu wpłyną również na poprawę jakości społecznego wizerunku osoby niepełnosprawnej, dotychczas często utożsamianej z niekompetencją, niezaradnością i postawami roszczeniowymi.

III. Nagrody i wyróżnienia

1996

Dotacja ze środków Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) dla najlepszych projektów organizacji działających na rzecz rozwoju demokracji

2000

Dyplom honorowy kapituły Konkursu na najlepszą Inicjatywę Obywatelską "Pro Publico Bono"

2002/2003

Dotacja instytucjonalna Fundacji im. Stefana Batorego z udziałem środków Fundacji Forda

2003

Godło Programu "Firma Przyjazna Klientowi" dla Ośrodka Pomocy Kryzysowej SPES

2007

Wyróżnienie portalu ngo.pl za umieszczanie w bazie organizacji pożytku publicznego pełnego zestawu informacji i regularne ich uzupełnianie

2013

Nagroda im. Ks. Józefa Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących polski kształt dialogu Kościoła i świata za „imponująco wszechstronną działalność i wielką otwartość na nowe wyzwania”

2016

Nominacja do nagrody Fundacji Episkopatu Polski TOTUS 2016 za pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, będącą świadectwem chrześcijańskiego ideału miłości bliźniego

2017

Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” honorująca szczególnie zaangażowane osoby, organizacje i wartościowe przedsięwzięcia społeczne


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000014574
 • Konto:55 1240 2959 1111 0000 3126 0611
 • Adres:ul. Kościuszki 46
 • WWW:www.spes.org.pl
 • E-mail:spes@spes.org.pl
 • Telefon:322053880

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

KRS 0000014574

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

 • "A Nadzieja zawieść nie może…" motto, które wyznacza nam codzienną drogę służby.

  Stowarzyszenie SPES działa od 1986 roku. Ponad 600 osób rocznie otrzymuje naszą pomoc. Naszą misją jest wspieranie osób znajdujących się w krytycznych sytuacjach życiowych, w ich trudnym dążeniu do osiągnięcia życiowej samodzielności i prowadzenia godnego życia. Pomagamy osobom z niepełnosprawnością, w podeszłym wieku, żyjącym w ubóstwie, na marginesie życia społecznego.

  Prowadzone działania:

  1. Program Pomocy Dzieciom – wypłacanymi stypendiami i poradnictwem zmieniamy na lepsze sytuację życiową rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym (to dzieci wymagające karmienia dojelitowego, wsparcia respiratorem, całodobowej czujności opiekunów).
  2. Warsztat Terapii Zajęciowej – placówka codziennej rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną głębszego stopnia (35 uczestników).
  3. Wspólnoty Spotkań, Klub Integracyjny i Obozy Terapeutyczne – organizujemy grupy wsparcia (weekendowe spotkania i obozy wakacyjne) obejmujące programem integracyjnym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, członków ich rodzin oraz młodych asystentów (wolontariuszy).
  4. Dom Rodzinny św. Józefa – stworzyliśmy Dom, gdzie na zasadach rodzinnych zamieszkują wspólnie z wolontariuszami nasi niepełnosprawni intelektualnie podopieczni pozbawieni opieki po śmierci rodziców.
  5. Ośrodek Pomocy Kryzysowej – udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej oraz świadczymy usługi poradnictwa obywatelskiego i socjalnego dla osób znajdujących się w krytycznej sytuacji życiowej (blisko 500 osób korzystających z pomocy rocznie).
  6. Programy Rzecznictwa Praw – podejmujemy postępowania sądowe i administracyjne oraz promujemy zmiany legislacyjne celem poprawy sytuacji życiowej osób najuboższych.
  7. Program Edukacji Obywatelskiej – publikacja w Internecie aktualizowanego informatora "Twoje Prawa" o świadczeniach, usługach, zwolnieniach podatkowych i innych przywilejach – dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin (średnio 45.000 odwiedzin serwisu miesięcznie).
 • Jak wykorzystamy 1%

  Niesiemy Nadzieję najbardziej potrzebującym. Z naszej pomocy korzysta ponad 600 osób rocznie. Twój 1% podatku dobrze wykorzystamy na:

  1. Fundusz pomocy stypendialnej dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym to kwota około 250 tys. zł (dzieci karmione dojelitowo, oddychające z pomocą respiratora…)

  Pragniemy wspierać ubogie rodziny w domowej opiece nad dziećmi oraz w ich dążeniu do ogólnej poprawy trudnej sytuacji życiowej.

  Ciepły dom dla Mateusza

  Znasz to uczucie, gdy siedzisz długo przed komputerem i zaczynasz marznąć, mimo, że temperatura w pokoju jest w sam raz? Co wtedy robisz? Wstajesz, chodzisz, parzysz gorącą herbatę, ubierasz sweter. Dla osoby zdrowej to jest takie proste. Dla osoby chorej na zanik mięśni to niewykonalne, dlatego tak ważne jest, aby temperatura w pomieszczeniu, w którym przebywa była nieco wyższa.

  Stypendysta Stowarzyszenia SPES, 14-letni Mateusz, choruje właśnie na tę straszną chorobę. Oddycha z pomocą respiratora. Nie potrafi sam wykonać żadnego celowego ruchu. Aby zapewnić mu komfortową temperaturę w domu pomogliśmy rodzinie zainstalować centralne ogrzewanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu ciepło rozkłada się równomiernie, a wysokość temperatury można dowolnie regulować. 1% podatku sprawił, że dom Matusza jest cieplejszy. 

  2. Remont i utrzymanie domu dla Wspólnoty Św. Józefa - to koszt około 1mln zł.

  Pomóż nam dać bezpieczne schronienie dla osób z poważną niepełnosprawnością intelektualną, osieroconych po śmierci rodziców. Tworzymy ciepłe miejsce, o charakterze rodzinnym i wspólnotowym.

  Zamieszkaliśmy pod własnym dachem

  Niedawno ukończyliśmy remont budynku, do którego przeprowadzili się mieszkańcy Wspólnoty Św. Józefa. Ela, Jacek i Alek to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, którzy dzięki Wspólnocie po śmierci rodziców mogły pozostać w znanym sobie środowisku.

  Budynek zakupiony w 2012 roku wymagał przebudowy i remontu. Najdłużej trwały prace projektowe, trudnością okazały się niewystarczające fundusze. Złożyliśmy wnioski o dotacje publiczne i udało się pozyskać 80% całej kwoty. Pozostałe 20% oraz koszty wyposażenia pokryliśmy głównie z 1% podatku.

  W 2016 roku rozpoczęły się prace rozbiórkowe i budowlane. Najtrudniejsze za nami, choć nie obyło się bez kłopotów. Przed nami jeszcze wyposażenie wnętrza, zagospodarowanie terenu wokół domu.

  3. …pozostałe inicjatywy SPES:

  Ośrodek Terapii rehabilitacja dla 35 podopiecznych,

  Wspólnoty Spotkań integracja dla blisko 50 podopiecznych,

  Obozy Wakacyjne organizowane przez wolontariuszy 2 razy w roku

  Ośrodek Pomocy Kryzysowej poradnictwo prawne i socjalne dla 500 potrzebujących

   

  Pamiętaj o nas wypełniając zeznanie podatkowe (KRS: 00000 14574). Tylko 1% a tak wiele dobrego!

 • Więcej o nas

  I. Historia i działalność

  Stowarzyszenie SPES uzyskało sądową rejestrację w roku 1990, jednak działalność jako grupa nieformalna rozpoczęliśmy już w roku 1986, gdy rejestracja niezależnych organizacji w Polsce nie była jeszcze możliwa. SPES wywodzi się z ruchu Solidarności, który kształtował obywatelskie postawy w Polsce. Inicjatywa pierwszych działań naszego Stowarzyszenia powstała w środowisku osób związanych z Sekcją Pomocy Człowiekowi katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK) oraz Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach.

  II. Programy i Placówki

  1. Program Pomocy Dzieciom (2012 do nadal)

  Program adresujemy do rodzin w trudnej sytuacji materialnej, które opiekują się w swoich domach dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające ciągłego podtrzymania funkcji życiowych za pomocą respiratora, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego i innych specjalistycznych czynności medycznych, zwykle z użyciem specjalistycznego sprzętu, realizowanych praktycznie 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Koszty opieki nad tak ciężko chorym dzieckiem są ogromne. 

  Celem udziału rodzin w programie jest przede wszystkim dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej, wzrost niezależności, wymagające od rodzin aktywnej postawy i wykorzystania własnych zasobów. Z pomocą docieramy do rodzin w najdalszych zakątkach Polski. Wybieramy te, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają mniej sił, zasobów i możliwości, aby podołać organizacji indywidualnej zbiórki.  

  Podstawową formą pomocy w ramach programu jest wsparcie finansowe w postaci rocznego stypendium: comiesięcznego świadczenia w wysokości dopasowanej do indywidualnych potrzeb konkretnej rodziny. Rodzina może rozdysponować otrzymane świadczenie zgodnie z własną oceną sytuacji, na najpilniejsze potrzeby, np. czynsz, zakup leków, bez konieczności przedstawiania organizacji dowodów księgowych. Warunki dodatkowego wsparcia są negocjowane z rodziną i wymagają rozliczenia się. 

  2. Warsztat Terapii Zajęciowej (1999 do nadal)

  W Warsztacie realizujemy terapię zajęciową dla trzydziestu pięciu dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Uczestnicy zajęć doskonalą proste czynności życia codziennego i umiejętności zawodowe. Dzięki temu uzyskują większą samodzielność, pokonują własne ograniczenia, mają satysfakcję z wyników własnej pracy. W praktyce tworzymy miejsce, które umożliwia rozwój bądź powstrzymuje utratę sprawności – dla osób, które nie mają szansy zatrudnienia na otwartym (bądź chronionym) rynku pracy.  

  W obszarze zawodowym zaproponowaliśmy nowatorskie podejście, które przełamuje stereotypowe spojrzenie na warsztaty terapii zajęciowej. Opracowaliśmy dla uczestników katalog produktów, które wyróżnia użyteczność, standard wykonania oraz zbyt na rynku. Tak sprofesjonalizowaliśmy stanowiska pracy i linie produkcyjne, aby każdy uczestnik niezależnie od stopnia niepełnosprawności aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia produktu. Wyrobem wiodącym od kilku lat są budki lęgowe dla ptaków. Jakość wykonania sprawiła, że produkt cieszy się popularnością i ma swoich stałych odbiorców. Dużym zainteresowaniem cieszą się także budki dla miejskich ptaków – jerzyków, które są kupowane przez spółdzielnie mieszkaniowe i firmy budowlane zajmujące się termomodernizacją budynków oraz rewitalizacją osiedli. 

  Od niedawna wdrożyliśmy nowy proces technologiczny – podpałkę ekologiczną K-Lumet, który zapewnia bogaty wybór prostych umiejętności do nauczenia, co jest szczególnie istotne w terapii osób ze znaczną niepełnosprawnością.

  3. Wspólnoty Spotkań, Klub Integracyjny i Obozy Terapeutyczne (1986 do nadal)

  W ramach Wspólnot Spotkań gromadzimy osoby niepełnosprawne intelektualnie, ich rodziny oraz asystentów – wolontariuszy. Wspólnoty organizują swą aktywność w ramach sobotnich spotkań. Jest to wspólne (sprawni z niesprawnymi) spędzanie czasu na tańcu i zabawie, spotkanie przy poczęstunku, wyjścia całą grupą do kina, na kręgielnię a latem grillowanie. Obozy przypominają swoją formą obozy harcerskie. Wspólnoty nie zatrudniają żadnego personelu – wszelką posługę pełnią wolontariusze.

  Dla wysokofunkcjonujących osób niepełnosprawnych intelektualnie organizujmy wyjścia integracyjne (Klub integracyjny), które służą poznawaniu kultury, przyrody czy nabywaniu umiejętności odnajdywania się w nowych społecznych sytuacjach. Kontynuacją i podsumowaniem sobotnich spotkań są letnie i zimowe obozy wakacyjne.  

  4. Dom Rodzinny Św. Józefa (2010 do nadal)

  Wspólnota św. Józefa powstała jako odpowiedź na wołanie ubogich o przyjaźń i więź i jako wyraz troski o przyszłość niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych, osamotnionych po śmierci rodziców. Ta inicjatywa jest odpowiedzią na bolesny problem środowiska, któremu SPES służy od lat. Rodzice osób z upośledzeniem umysłowym starzeją się i przychodzi czas ich odejścia. Ich dorosłe dzieci trafiają wówczas do domów pomocy społecznej, zwykle w odległych częściach Polski, tracąc nie tylko najbliższych i dom rodzinny, ale również więzi środowiska i wspólnot lokalnych, miejsc pracy i terapii. Tworzymy zatem wspólnotę życia na kształt rodziny, która przyjmuje pod swój dach tych, których rodzice odeszli. W ten sposób nasi podopieczni pozostają nadal u siebie. Co ważne, współmieszkańcami osób niepełnosprawnych są nie pobierający wynagrodzenia wolontariusze – socjusze, znani osobom podopiecznym już od lat. Wspólnota św. Józefa zgodnie z założeniem domu rodzinnego nie zatrudnia żadnego personelu. Wspólnotę stanowi obecnie dwóch wolontariuszy oraz trzech podopiecznych. Niepełnosprawni mieszkańcy wraz z wolontariuszami uczestniczą w prowadzeniu gospodarstwa domowego, każdy na miarę swoich możliwości. Socjusze organizują bieżące sprawy Domu, dbając jednocześnie o kwestie bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców, a przede wszystkim o przyjacielskie relacje. Wspólnotę współtworzą także wolontariusze i małżeństwa, posługujące w miarę potrzeb, a mieszkające poza Domem.  

  Do niedawna Wspólnota mieszkała w wynajętym przez Stowarzyszenie mieszkaniu, a w październiku 2018 r. przeprowadziła się do zakupionego na ten cel większego mieszkania (segmentu w zabudowie szeregowej), znajdującego się w sąsiedztwie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Docelowo dom obejmie opieką około 6 podopiecznych.

  5. Ośrodek Pomocy Kryzysowej (1994 do nadal)

  W Ośrodku udzielamy poradnictwa obywatelskiego, rodzinnego i socjalnego oraz bezpłatnej pomocy prawnej osobom znajdującym się w trudnych, skrajnie dramatycznych sytuacjach życiowych, napotykających na trudności w realizowaniu wymogów współczesnego życia społecznego. Ośrodek jest miejscem wyjątkowym, w którym umożliwiamy „wyjście na prostą”  osobom doświadczającym ubóstwa, braku środków do życia, braku środków na sfinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki nad dziećmi, zagrożonym eksmisją, kryzysami osobistymi i rodzinnymi, borykającym się z trudnościami w kontaktach z urzędami, w uzyskaniu świadczeń i usług o charakterze socjalnym. Dla klientów zostały wywalczone, m.in. świadczenia pieniężne, orzeczenia o niepełnosprawności, umorzenia długów. 

  6. Programy Rzecznictwa Praw (1999 do nadal)

  Programy realizujemy w oparciu o doświadczenia z naszej pracy oraz sprawy trafiających do nas osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej ze względu na przepis prawny, bądź interpretację i wykładnię przepisów rażąco naruszających zasady współżycia społecznego.  

  Prowadzimy postępowania na drodze sądowej w celu osiągnięcia zmiany prawa lub zmiany powszechnej praktyki stosowania prawa oraz sporządzamy projekty zmian w obowiązującym ustawodawstwie. Opracowane projekty legislacyjne przedkładamy osobom i instytucjom posiadającym wpływ na obowiązujące ustawodawstwo.  

  7. Program Edukacji Obywatelskiej (1999 do nadal)

  Na stronach internetowych publikujemy bezpłatny informator, zawierający omówienie regulacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Informator przygotowany w sposób przejrzysty i na przystępnym poziomie językowym, omawia uprawnienia do świadczeń, usług i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin. Publikacja, dająca pełny (kompleksowy) i stale aktualizowany przegląd wymienionych zagadnień jest pierwszym tego typu ogólnie dostępnym poradnikiem (on-line) w kraju. Wyniki wyszukiwania poszczególnych słów kluczowych w przeglądarce Google (zwykle w pierwszej 10-tce wyników) oraz statystyki wizyt dowodzą, że poradnik „Twoje Prawa” jest publikacją potrzebną, z której chętnie korzystają osoby potrzebujące informacji i poradnictwa socjalnego. Odbiorcy projektu nabywają wyższych kompetencji obywatelskich, poprzez poznawanie przydatnych im procedur, zasad oraz regulacji prawnych. Ich działania będą cechować się wzrastającą skutecznością, co do rozwiązywania konkretnych problemów. Skuteczniejsze i bardziej racjonalne działania odbiorców projektu wpłyną również na poprawę jakości społecznego wizerunku osoby niepełnosprawnej, dotychczas często utożsamianej z niekompetencją, niezaradnością i postawami roszczeniowymi.

  III. Nagrody i wyróżnienia

  1996

  Dotacja ze środków Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) dla najlepszych projektów organizacji działających na rzecz rozwoju demokracji

  2000

  Dyplom honorowy kapituły Konkursu na najlepszą Inicjatywę Obywatelską "Pro Publico Bono"

  2002/2003

  Dotacja instytucjonalna Fundacji im. Stefana Batorego z udziałem środków Fundacji Forda

  2003

  Godło Programu "Firma Przyjazna Klientowi" dla Ośrodka Pomocy Kryzysowej SPES

  2007

  Wyróżnienie portalu ngo.pl za umieszczanie w bazie organizacji pożytku publicznego pełnego zestawu informacji i regularne ich uzupełnianie

  2013

  Nagroda im. Ks. Józefa Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących polski kształt dialogu Kościoła i świata za „imponująco wszechstronną działalność i wielką otwartość na nowe wyzwania”

  2016

  Nominacja do nagrody Fundacji Episkopatu Polski TOTUS 2016 za pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, będącą świadectwem chrześcijańskiego ideału miłości bliźniego

  2017

  Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” honorująca szczególnie zaangażowane osoby, organizacje i wartościowe przedsięwzięcia społeczne

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000014574
 • Konto:55 1240 2959 1111 0000 3126 0611
 • Adres:ul. Kościuszki 46
 • WWW:www.spes.org.pl
 • E-mail:spes@spes.org.pl
 • Telefon:322053880
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00