• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie "Węgajty"
  KRS 0000020919

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Pracując w materii kultury tradycyjnej nastawieni jesteśmy na świat współczesny, nas otaczający. Przeciwstawiamy się ksenofobii i nietolerancji - zjawiskom kojarzonym często ze słowem "tradycja" Przeciwnie, poszukujemy w motywach archaicznych języka uniwersalnego, zdolnego przezwyciężyć podziały. Działając w środowisku wiejskim chcemy przyczynić się do przezwyciężenia jego problemów: nierówności szans w dostępie do edukacji i kultury i apatii społecznej. Ważnym zadaniem naszego stowarzyszenia jest także zapewnienie działającym w nim zespołom warunków do systematycznej pracy i niezależnych poszukiwań artystycznych.

By zapoznać się bliżej z działalnością Stowarzyszenia, tj. z pracą zespołów Teatr Węgajty i Schola Węgajty zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych: www.teatrwegajty.art.pl oraz www.schola.wegajty.pl.
W tym miejscu przedstawiamy skrótowy zarys najważniejszych projektów:

1) Teatr Węgajty
- Inna szkoła teatralna: praca warsztatowa z materiałem lokalnych tradycji obrzędowych, takich jak kolędowanie, zapust czy kolędowanie wielkanocne. Grupy adeptów uczestniczą w wyprawach terenowych i wydarzeniach powołanych w obszarach wiejskich albo też w miejscach, gdzie żyją "odrzuceni" przez nasze społeczeństwo: w domach opieki, noclegowniach dla bezdomnych itp.Festiwal "Wioska teatralna": inicjatywa nastawiona na społeczność lokalną wsi Węgajty i okolic. Pokazy teatralne, koncerty, warsztaty włączające plenery otaczające Teatr i wciągające mieszkańców spektakle Kalevala - fragmenty niepisane wg fińskiego Eposu i Synczyzna wg Ślubu i Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza, w reżyserii Wacława Sobaszka, spektakle plenerowe: Upiorny całun wg Dziadów Adama Mickiewicza do muzyki Mieczysława Litwińskiego w reżyserii Wacława Sobaszka oraz Missa pagana Mieczysława Litwińskiego wg poematu Edwarda Stachury.

2) Schola Węgajty - Festiwal Atlantyda Północy: cykl wydarzeń artystycznych, edukacyjnych, badawczych i integracyjnych podejmowanych wspólnie przez artystów, naukowców, działaczy kultury z Polski i Litwy oraz zaproszonych specjalistów z innych krajów Europy, mających na celu zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego po obydwu stronach granicy (na obszarze dawnych Prus Wschodnich) oraz wzmocnienie powiązań kulturowych i współpracy transgranicznej. Spektakle, koncerty średniowiecznego teatru i muzyki sakralnej prezentowane będą w oparciu o najstarsze manuskrypty oraz żywą tradycję. Wydarzenia odbywać się będą w zabytkach partnerskich regionów czyli Warmii i Mazur oraz regionu klaipedos na Litwie. Laboratorium Tradycji komplementarne działania, prace badawcze, warsztatowe i archiwalne, które umożliwią opracowywanie programów artystycznych opartych na tradycjach lokalnych oraz wymianę i współpracę transgraniczną z instytucjami, zespołami i osobami, zaproszonymi artystami z Polski, Litwy i Europy zajmującymi się podobną tematyką. W ramach LT zespół Scholi będzie prowadził regularną pracę artystyczno-badawczą w oparciu o materiały zebrane w trakcie wypraw i źródła historyczne. Dramaty liturgiczne wykonywane przez Scholę: bożonarodzeniowy Ordo Stellae, wielkopostny Planctus Mariae i Ludus Passionis, wielkanocny Ludus Paschalis, starotestamentowy Ludus Danielis oraz maryjny Ordo Annunciatione. Inne programy koncertowe: Joculatores Dei, Zamek Warmia, Kanty i psalmy, Theotokos oraz Dom Tańca.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000020919

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika