1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Pomocy "MIŚ" w Malborku
KRS 0000035294

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

-

Głównym celem jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Kontynuacja projektu świetlica edukacyjno - terapeutyczna "Klub Misia" oraz zajęć na pływalni "Miś uczy się pływać" o także wyjazdy 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Pomocy „Miś” w Malborku prowadzi wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz z zaburzeniami sprzężonymi, ich rodzinom i opiekunom. Przy współudziale władz miasta oraz lokalnych sponsorów organizuje dzieciom letni wypoczynek, festyny integracyjne oraz wycieczki krajoznawcze. Stowarzyszenie popularyzuje problemy osób niepełnosprawnych w regionie. Od 2005 r. systematycznie prowadzi świetlicę edukacyjno- terapeutyczną "Klub Misia”- jest to projekt realizowany w celu przeciwdziałania izolacji i monotonni życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Spotkania i zajęcia w Klubie Misia rozwijają umiejętności i zainteresowania przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej. Przede wszystkim zaś pozwalają na nawiązanie i utrzymywanie kontaktów rówieśniczych. Powadzone w Klubie Misia zajęcia terapeutyczne rozwijają także umiejętności niezbędne w życiu codziennym, takie jak: zaradność osobistą, społeczną a także poprawiają kondycję psychiczną i fizyczną uczestników projektu. Świetlica edukacyjno – terapeutyczna przygotowuje do życia w środowisku społecznym oraz usprawnia zaburzone funkcje. Poprzez prowadzoną terapię rozwijają się u beneficjentów m.in. umiejętność planowania, komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji oraz rozwijania umiejętności czytania i pisania niezbędnych w życiu codziennym. Znaczącym efektem jest także dostarczenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej przyjemności, satysfakcji i powodów do dumy z własnych osiągnięć. Drugi duży projekt o "Mis uczy się pływać". Umożliwia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo z terenu gminy miejskiej Malbork aktywnego wypoczynku i relaksu poprzez ruch w wodzie. Osłabia reakcje lękowye i nerwicowe, rehabilitacja wodna, doświadczenie pozytywnych emocji poprzez kontakt z wodą. Oswoja dzieci z żywiołem, jakim jest woda. Adresatami zadania są dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie, fizycznie i z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja projektu przyczynia się do przeciwdziałania izolacji i monotonii ich życia poprzez różnorodne formy sportowo-ruchowe, zwiększenia poczucia własnej wartości oraz wzrostu ich uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom,
 2. organizowanie i prowadzenie różnych form leczenia, edukacji, rehabilitacji i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym,
 3. popularyzowanie problemów, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 4. realizowanie innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i polityki realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku na rzecz pomocy dla najuboższych.

Realizujemy swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie ośrodków, zakładów opieki zdrowotnej, poradni, grup terapeutycznych, grup przedszkolnych i szkolnych, warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym,
 1. organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców i specjalistów,
 2. prowadzenie rejestru dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym, gromadzenie informacji o tych schorzeniach,
 3. zbieranie funduszy pomocowych na zadania pomocy społecznej,
 4. współpraca z władzami, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi,
 5. występowanie jako partner MOPS w Malborku przy pozyskiwaniu środków finansowych na budowę Dziennego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym, oraz na inne cele statutowe MOPS w Malborku,
 6. prowadzenie (po zakończeniu budowy) ww. Ośrodka Wsparcia w ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Malborku.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000035294
 • Konto:00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 • Adres:ul. Słowackiego 74, 82- 200 Malbork
 • WWW:http://www.mis.malbork.pl
 • E-mail:mastmis@interia.pl
 • Telefon:501620317

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2021/2022 dla
Stowarzyszenie Pomocy "MIŚ" w Malborku

KRS 0000035294

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Pomocy "MIŚ" w Malborku

 • -

  Głównym celem jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Kontynuacja projektu świetlica edukacyjno - terapeutyczna "Klub Misia" oraz zajęć na pływalni "Miś uczy się pływać" o także wyjazdy 

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Pomocy „Miś” w Malborku prowadzi wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz z zaburzeniami sprzężonymi, ich rodzinom i opiekunom. Przy współudziale władz miasta oraz lokalnych sponsorów organizuje dzieciom letni wypoczynek, festyny integracyjne oraz wycieczki krajoznawcze. Stowarzyszenie popularyzuje problemy osób niepełnosprawnych w regionie. Od 2005 r. systematycznie prowadzi świetlicę edukacyjno- terapeutyczną "Klub Misia”- jest to projekt realizowany w celu przeciwdziałania izolacji i monotonni życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Spotkania i zajęcia w Klubie Misia rozwijają umiejętności i zainteresowania przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej. Przede wszystkim zaś pozwalają na nawiązanie i utrzymywanie kontaktów rówieśniczych. Powadzone w Klubie Misia zajęcia terapeutyczne rozwijają także umiejętności niezbędne w życiu codziennym, takie jak: zaradność osobistą, społeczną a także poprawiają kondycję psychiczną i fizyczną uczestników projektu. Świetlica edukacyjno – terapeutyczna przygotowuje do życia w środowisku społecznym oraz usprawnia zaburzone funkcje. Poprzez prowadzoną terapię rozwijają się u beneficjentów m.in. umiejętność planowania, komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji oraz rozwijania umiejętności czytania i pisania niezbędnych w życiu codziennym. Znaczącym efektem jest także dostarczenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej przyjemności, satysfakcji i powodów do dumy z własnych osiągnięć. Drugi duży projekt o "Mis uczy się pływać". Umożliwia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo z terenu gminy miejskiej Malbork aktywnego wypoczynku i relaksu poprzez ruch w wodzie. Osłabia reakcje lękowye i nerwicowe, rehabilitacja wodna, doświadczenie pozytywnych emocji poprzez kontakt z wodą. Oswoja dzieci z żywiołem, jakim jest woda. Adresatami zadania są dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie, fizycznie i z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja projektu przyczynia się do przeciwdziałania izolacji i monotonii ich życia poprzez różnorodne formy sportowo-ruchowe, zwiększenia poczucia własnej wartości oraz wzrostu ich uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

  Celami działania Stowarzyszenia są:

  1. wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom,
  2. organizowanie i prowadzenie różnych form leczenia, edukacji, rehabilitacji i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym,
  3. popularyzowanie problemów, o których mowa w pkt. 1 i 2,
  4. realizowanie innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i polityki realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku na rzecz pomocy dla najuboższych.

  Realizujemy swoje cele poprzez:

  1. organizowanie i prowadzenie ośrodków, zakładów opieki zdrowotnej, poradni, grup terapeutycznych, grup przedszkolnych i szkolnych, warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym,
  1. organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców i specjalistów,
  2. prowadzenie rejestru dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym, gromadzenie informacji o tych schorzeniach,
  3. zbieranie funduszy pomocowych na zadania pomocy społecznej,
  4. współpraca z władzami, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi,
  5. występowanie jako partner MOPS w Malborku przy pozyskiwaniu środków finansowych na budowę Dziennego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym, oraz na inne cele statutowe MOPS w Malborku,
  6. prowadzenie (po zakończeniu budowy) ww. Ośrodka Wsparcia w ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Malborku.
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000035294
 • Konto:00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 • Adres:ul. Słowackiego 74, 82- 200 Malbork
 • WWW:http://www.mis.malbork.pl
 • E-mail:mastmis@interia.pl
 • Telefon:501620317
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00