1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
FUNDACJA SKARBOWOŚCI IM. JANA PAWŁA II
KRS 0000039541Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Dostarczamy satysfakcji z pomagania

Jesteśmy Pokoleniem JP2. Idee i nauczanie św. Jana Pawła II zdefiniowały całe nasze życie. Patron Fundacji prosił, aby pomnikami ku Jego pamięci były realne działania na rzecz potrzebujących, dlatego z pasją tworzymy i realizujemy autorskie projekty fundraisingowe inspirowane Jego nauczaniem i ideami.
Fundacja Skarbowości została załozona przez Sławomira Dworskiego/Prezes Fundacji/ i powstała z wielkiej potrzeby integrowania ludzi wokół szlachetnych celów oraz z wielkiej pasji do działania i chęci zmiany na lepsze trudnej sytuacji rodzin, których dotknęła ciężka choroba najbliższej osoby /otaczamy opieką całą Rodzinę, także po odejściu Podopiecznego/! Jesteśmy pasjonatami pomagania oraz tworzenia różnorodnych przestrzeni do pomagania i dostarczania Darczyńcom satysfakcji.
Poczatkowo Fundacja otaczała opieką pracowników skarbowości i członków ich rodzin, stąd wywodzi się nazwa Fundacji. Po uzyskaniu w 2010 roku statusu OPP, rozszerzyliśmy swoją działalność na wszystkich potrzebujących. Stworzyliśmy sieć wsparcia i obecnie tzw.SkarboWolontariusze z całego kraju, są łącznikami pomiędzy Fundacją a potrzebującymi. Nasz kapitał społeczny to obecnie co najmniej 40 tys. osób.

Misją Fundacji jest szybkie, skuteczne i długotrwałe wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej poprzez inicjowanie i koordynowanie zaangażowania Darczyńców i Wolontariuszy w autorskie projekty fundraisingowe inspirowane nauczaniem św. Jana Pawła II.
Fundacja Skarbowości realizuje swoją misję budowanie i rozwijanie wspólnoty osób wspierających się wzajemnie w oparciu o wartościowe i trwałe relacje oraz dostarczanie im satysfakcji z pomagania i wzajemnej współpracy. Fundację Skarbowości wyróżnia niezwykła dbałość o Darczyńców. Aby realizować misję Fundacji tworzymy wiele projektów fundraisingowych, dzięki którym Darczyńcy mogą realizować wewnętrzną potrzebę czynienia dobra i niesienia pomocy potrzebującym. Dzieki projektom fundraisingowy kapitał społeczny Fundacji z roku na rok jest coraz większy.
Jesteśmy organizacją fundraisingową, która od początku swojego istnienia zakładała budowanie trwałych modeli finansowania działalności z środków niepublicznych, w oparciu o współpracę p.w. z indywidualnymi Darczyńcami.
Do tej pory Fundacja nie korzystała z żadnych grantów, dotacji państwowych, samorządowych czy unijnych /oprócz 1%, co jest wola Darczyńcy/, a mimo to pomoc jakiej udzieliliśmy Podopiecznym sięga obecnie ok. 7,5 mln zł. W „rankingu” zaufania, wśród ponad 8 tys. Organizacji Pożytku Publicznego, które zbierały 1% za 2017r. znajdujemy się obecnie na bardzo wysokim 97 miejscu /110 miejsce jeżeli chodzi o kwote pozyskana z 1%/. Wyróżnia Nas to, że w sposób szczególny dbamy o Naszych Darczyńców i Wolontariuszy dzięki czemu pozyskujemy fundusze na realizację celów statutowych.
Zachęcamy do tworzenia WŁASNEJ PRZESTRZENI POMAGANIA przy wsparciu i pomocy Fundacji. Jako zawodowi, certyfikowani fundraiserzy szkolimy organizacje pozarządowe i placówki oświatowe z profesjonalnego funfraisingu – czyli etycznego i skutecznego pozyskiwania funduszy w oparciu o budowanie długotrwałych relacji z darczyńcami! Szkolimy też przedsiębiorców z CSR. Obecnie realizujemy kilkadziesiąt projektów fundraisingowych, zarządzamy relacjami i zaufaniem.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Misją Fundacji jest szybkie, skuteczne i długotrwałe wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej poprzez inicjowanie i koordynowanie zaangażowania Darczyńców i Wolontariuszy w autorskie projekty fundraisingowe inspirowane nauczaniem św. Jana Pawła II.
Fundacja Skarbowości realizuje swoją misję budowanie i rozwijanie wspólnoty osób wspierających się wzajemnie w oparciu o wartościowe i trwałe relacje oraz dostarczanie im satysfakcji z pomagania i wzajemnej współpracy. Fundację Skarbowości wyróżnia niezwykła dbałość o Darczyńców. Aby realizować misję Fundacji tworzymy wiele projektów fundraisingowych, dzięki którym Darczyńcy mogą realizować wewnętrzną potrzebę czynienia dobra i niesienia pomocy potrzebującym. Dzieki projektom fundraisingowy kapitał społeczny Fundacji z roku na rok jest coraz większy.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja i wizja Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II, to budowanie i rozwijanie wspólnoty osób wspierających się wzajemnie w oparciu o wartościowe i trwałe relacje między Podopiecznymi, Wolontariuszami oraz Darczyńcami i dostarczanie im satysfakcji z pomagania.
Fundację Skarbowości wyróżnia szybkie, skuteczne i długotrwałe wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej poprzez wspólne działania Darczyńców, Wolontariuszy i Sympatyków Fundacji przede wszystkim w oparciu o realizację autorskich projektów fundraisingowych inspirowanych ideami i nauczaniem jej Patrona, św. Jana Pawła II.

Fundację Skarbowości wyróżnia także niezwykła dbałość o darczyńców i tworzenie z myślą o nich projektów fundraisingowych, dzięki którym mogą realizować wewnętrzną potrzebę czynienia dobra i niesienia pomocy potrzebującym.

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II Organizacja Pożytku Publicznego o zasięgu ogólnoposkim z siedzibą w Bydgoszczy, działająca od 2000 roku

Strategiczny cel statutowy Fundacji / STSTUT § 9 /
to niesienie pomocy na rzecz ogółu osób potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych” oraz „niesienie pomocy charytatywnej bądź udzielanie innej formy wsparcia w szczególnych przypadkach losowych, a także umacnianie więzi środowiskowych między pracownikami skarbowości a społeczeństwem.

Jesteśmy Pokoleniem JP2. Idee i nauczanie św. Jana Pawła II zdefiniowały całe nasze życie. Patron Fundacji prosił, aby pomnikami ku Jego pamięci były realne działania na rzecz potrzebujących, dlatego z pasją tworzymy i realizujemy autorskie projekty fundraisingowe inspirowane Jego nauczaniem i ideami.
Fundacja Skarbowości została załozona przez Sławomira Dworskiego/Prezes Fundacji/ i powstała z wielkiej potrzeby integrowania ludzi wokół szlachetnych celów oraz z wielkiej pasji do działania i chęci zmiany na lepsze trudnej sytuacji rodzin, których dotknęła ciężka choroba najbliższej osoby /otaczamy opieką całą Rodzinę, także po odejściu Podopiecznego/! Jesteśmy pasjonatami pomagania oraz tworzenia różnorodnych przestrzeni do pomagania i dostarczania Darczyńcom satysfakcji.
Poczatkowo Fundacja otaczała opieką pracowników skarbowości i członków ich rodzin, stąd wywodzi się nazwa Fundacji. Po uzyskaniu w 2010 roku statusu OPP, rozszerzyliśmy swoją działalność na wszystkich potrzebujących. Stworzyliśmy sieć wsparcia i obecnie tzw.SkarboWolontariusze z całego kraju, są łącznikami pomiędzy Fundacją a potrzebującymi. Nasz kapitał społeczny to obecnie co najmniej 40 tys. osób.

Misją Fundacji jest szybkie, skuteczne i długotrwałe wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej poprzez inicjowanie i koordynowanie zaangażowania Darczyńców i Wolontariuszy w autorskie projekty fundraisingowe inspirowane nauczaniem św. Jana Pawła II.
Fundacja Skarbowości realizuje swoją misję budowanie i rozwijanie wspólnoty osób wspierających się wzajemnie w oparciu o wartościowe i trwałe relacje oraz dostarczanie im satysfakcji z pomagania i wzajemnej współpracy. Fundację Skarbowości wyróżnia niezwykła dbałość o Darczyńców. Aby realizować misję Fundacji tworzymy wiele projektów fundraisingowych, dzięki którym Darczyńcy mogą realizować wewnętrzną potrzebę czynienia dobra i niesienia pomocy potrzebującym. Dzieki projektom fundraisingowy kapitał społeczny Fundacji z roku na rok jest coraz większy.
Jesteśmy organizacją fundraisingową, która od początku swojego istnienia zakładała budowanie trwałych modeli finansowania działalności z środków niepublicznych, w oparciu o współpracę p.w. z indywidualnymi Darczyńcami.
Do tej pory Fundacja nie korzystała z żadnych grantów, dotacji państwowych, samorządowych czy unijnych/oprócz 1%, co jest wola Darczyńcy/, a mimo to pomoc jakiej udzieliliśmy Podopiecznym sięga obecnie ok. 7,5 mln zł. W „rankingu” zaufania, wśród ponad 8 tys. Organizacji Pożytku Publicznego, które zbierały 1% za 2017r. znajdujemy się obecnie na bardzo wysokim 97 miejscu /110 miejsce jeżeli chodzi o kwote pozyskana z 1%/. Wyróżnia Nas to, że w sposób szczególny dbamy o Naszych Darczyńców i Wolontariuszy dzięki czemu pozyskujemy fundusze na realizację celów statutowych.
Zachęcamy do tworzenia WŁASNEJ PRZESTRZENI POMAGANIA przy wsparciu i pomocy Fundacji. Jako zawodowi, certyfikowani fundraiserzy szkolimy organizacje pozarządowe i placówki oświatowe z profesjonalnego funfraisingu – czyli etycznego i skutecznego pozyskiwania funduszy w oparciu o budowanie długotrwałych relacji z darczyńcami! Szkolimy też przedsiębiorców z CSR. Obecnie realizujemy kilkadziesiąt projektów fundraisingowych, zarządzamy relacjami i zaufaniem.

Fundacja w liczbach:

7 500 000 zł    faktycznie  udzielonej pomocy Podopiecznym Fundacji do końca 2018r
4 137 315 zł     zebranych łącznie z 1% jako OPP od 2010r
Od 2010 zwiększyliśmy wpływy z 1% prawie o 1 000%! Zajmujemy obecnie 110 miejsce
wśród 8 682  OPP – swój 1% przekazało nam za rok 2016 – 18 152 podatników, co daje
nam 97 miejsce w rankingu zaufania wśród OPP
452 737 zł      zebrane od marca 2016 do grudnia 2018r. na leczenie i kosztowną rehabilitację celnika
rannego w głosnym zamachu terrorystycznym w Brukseli – Marek Rembiasz, UCS Kraków
69 265 zł   zebrane na uruchomienie GALERII artystyczno-charytatywnej działającej na rzecz
niepełnosprawnych Podopiecznych. GALERIA to projekt fundraisingowy, za który przedstawiciele Fundacji otrzymali złoty i srebrny certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu /EFA/.   

 • 22 Ogólnopolskie Pielgrzymek Skarbowców i Rodzin na Jasną Górę
 • 19 Bali Charytatywnych na rzecz Podopiecznych Fundacji
 • 17 edycji Mistrzostw Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów- cykliczne coroczne wydarzenie sportowo – integracyjno – dobroczynne pod hasłem BAWIMY SIĘ, POMAGAMY!
  pod Patronatem honorowym Ministra Finansów, a od 2018 – organizowane również w ramach programu wieloletniego NIEPODLEGŁA.
 • Wydarzenie organizowane w różnych częściach kraju / 11 dyscyplin sportowych, udział ok. 3, 5 tysiąca uczestników z całego kraju/
 • Ogólnopolskie i Międzynarodowe Konkursy plastycznych dla dzieci i młodzieży z udzialem dzieci ze środowisk polonijnych całego świata

Inne działania Fundacji /projekty fundraisingowe realizowane we wsólpracy

 • z podmiotami publicznymi:
  • Ministerstwo Finansów / Mistrzostw Polski Skarbowców o Puchar MF, promowanie kampanii dobroczynnych, kiermasze i aukcje dobroczynne
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego /konkursy plastyczne
  • Biuro Premiera Mateusza Morawieckiego /filiżanka na aukcję Bal Charytatywny Fundacji/
  • Biuro Programu NIEPODLEGŁA/ w zakresie realizacji projektu SKARBOWCY DLA NIEPODLEGŁEJ
  • NBP Oddział w Bydgoszczy oraz Bank PeKaO S.A. – wspołpraca w zakresie obsługi cyklicznego Konkursu Dobroczynnego KILOGRAMY DOBRA /obecnie 4 edycja/.
   W 3 edycjach zebrane łącznie 104 012 zł   / 6 462 kg monet / na rzecz ciężko chorych Podopiecznych
  • Grupa LOTOS – współpraca w zakresie realizacji projektu LITRY DOBRA
  • Marszałek woj. kuj.- pom. W zakresie organizacji Koncertów Charytatywnych
  • UM Bydgoszcz oraz urzędy miast, w których organizowane sa Mistrzostwa Polski Skarbowców /m.in. Wisła, Świnoujscie, Kołobrzeg, Toruń, Zakopane, Giżycko, Jaworzno, Rewal, Lublin/
  • NGO w Bydgoszczy /mntoring, doradztwo i szkolenia z zakresu fundraisingu dla organizacji pozarządowych
  • MOEN Bydgoszcz / szkolenia z zakresu profesjonalnego fundraisingu dla placówek oświatowych
  • Współpraca z placówkami oświatowymi, Domami Dziecka w zakresie wsparcia np. warsztatów artystyczno-terapeutycznych czy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
 •  Z organizacjami pozarządowymi:
  • Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
  • Wsółpraca z Fundacją SŁONECZNA KRAINA –projekt: Razem dla Autyzmu
  • Wsółpraca z Fundacją JA TEŻ MAM MARZENIA – projekt:
   JA TEŻ MAM MARZENIA
  • Współpraca ze Stowarzyszeniem BASKET 25 – projekt:Razem dla Koszykówki
  • Instytut Myśli Schumana / Wigilia, Wielkanoc bez granic
 •  z org. kościelnymi:
  • Parafia Bożego Ciała w Bydgoszcz – projekt:KLUB SENIORA „PRZYSTAŃ”
  • Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami – projekt:STRAŻNIK PORANKA
 •  z podmiotami prywatnymi:
  • Współpraca z Port Broker w zakresie realizacji projektu UBEZPIECZONY DARCZYŃCA FUNDACJI oraz innych programów ubezpieczeniowych
  • Współpraca ze Special Space – Agencja Interaktywna w zakresie realizacji wspólnego projektu POMOCNA DŁOŃ
   oraz z: Remondis , Alexander, Publico24, PAAK, Volcano, Frater, Rosette, Voice, Jamano,Pulpit24, BlueMedia, i inn.

Inne działania integrujace Darczyńców:

 • Kampania DOBRY SMS – sms-y przesylane na rzecz Podopiecznych
 • Konkursy:MISS/MISTER/OSOBOWOŚĆ Skarbowości – głosowanie za pośrednictwem sms-a, środki z sms-ów z przeznaczeniem na wsparcie Podopiecznych

CSR / Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Zachęcamy biznes do tworzenia WŁASNEJ PRZESTRZENI POMAGANIA przy wsparciu i pomocy Fundacji. Pomagamy pracodawcom działać profesjonalnie w CSR, zarówno na rzecz swoich pracowników jak i środowisk lokalnych. Szkolimy z zakresu CSR przedsiębiorców i pracodawców. Opracowujemy projekty umożliwiające pracodawcom i przedsiębiorcom realizować profesjonalny CSR w swojej firmie.

Oprócz tego Fundacja:

 • To organiator największej Pielgrzymki Skarbowców do Jana Pawła II – Watykan, 2002r.
 • Inicjator i organizator zbiórki funduszy na dar Skarbowców dla Ojca Św. – samochód terenowy dla polskiego misjonarza
 • To inicjator utworzenia Duszpasterstwa Skarbowców oraz Ogólnopolskich Pielgrzymek Skarbowców na Jasna Górę
 • Od sierpnia 2016r. wydaje Kwartalnik My Skarbowcy
 • Organizuje Ogólnopolskie i Międzynarodowe Konkursy Plastyczne dla Dzieci o tematyce inspirowanej ideami i nauczaniem Św. Jana Pawła II /jednym z ważnych celów konkursów jest budowanie integracji pomiędzy jednostkami skarbowymi, samorządowymi i placówkami oświatowymi/.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000039541
 • Konto:83 1240 1183 1111 0000 1291 2865
 • Adres:ul. DWORCOWA, nr 12, 85-010 BYDGOSZCZ
 • WWW:https://fundacjaskarbowosci.pl
 • E-mail:biuro@fundacjaskarbowosci.pl
 • Telefon:523329241Formularze PIT 2020/2021 dla
FUNDACJA SKARBOWOŚCI IM. JANA PAWŁA II

KRS 0000039541

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

FUNDACJA SKARBOWOŚCI IM. JANA PAWŁA II

 • Dostarczamy satysfakcji z pomagania

  Jesteśmy Pokoleniem JP2. Idee i nauczanie św. Jana Pawła II zdefiniowały całe nasze życie. Patron Fundacji prosił, aby pomnikami ku Jego pamięci były realne działania na rzecz potrzebujących, dlatego z pasją tworzymy i realizujemy autorskie projekty fundraisingowe inspirowane Jego nauczaniem i ideami.
  Fundacja Skarbowości została załozona przez Sławomira Dworskiego/Prezes Fundacji/ i powstała z wielkiej potrzeby integrowania ludzi wokół szlachetnych celów oraz z wielkiej pasji do działania i chęci zmiany na lepsze trudnej sytuacji rodzin, których dotknęła ciężka choroba najbliższej osoby /otaczamy opieką całą Rodzinę, także po odejściu Podopiecznego/! Jesteśmy pasjonatami pomagania oraz tworzenia różnorodnych przestrzeni do pomagania i dostarczania Darczyńcom satysfakcji.
  Poczatkowo Fundacja otaczała opieką pracowników skarbowości i członków ich rodzin, stąd wywodzi się nazwa Fundacji. Po uzyskaniu w 2010 roku statusu OPP, rozszerzyliśmy swoją działalność na wszystkich potrzebujących. Stworzyliśmy sieć wsparcia i obecnie tzw.SkarboWolontariusze z całego kraju, są łącznikami pomiędzy Fundacją a potrzebującymi. Nasz kapitał społeczny to obecnie co najmniej 40 tys. osób.

  Misją Fundacji jest szybkie, skuteczne i długotrwałe wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej poprzez inicjowanie i koordynowanie zaangażowania Darczyńców i Wolontariuszy w autorskie projekty fundraisingowe inspirowane nauczaniem św. Jana Pawła II.
  Fundacja Skarbowości realizuje swoją misję budowanie i rozwijanie wspólnoty osób wspierających się wzajemnie w oparciu o wartościowe i trwałe relacje oraz dostarczanie im satysfakcji z pomagania i wzajemnej współpracy. Fundację Skarbowości wyróżnia niezwykła dbałość o Darczyńców. Aby realizować misję Fundacji tworzymy wiele projektów fundraisingowych, dzięki którym Darczyńcy mogą realizować wewnętrzną potrzebę czynienia dobra i niesienia pomocy potrzebującym. Dzieki projektom fundraisingowy kapitał społeczny Fundacji z roku na rok jest coraz większy.
  Jesteśmy organizacją fundraisingową, która od początku swojego istnienia zakładała budowanie trwałych modeli finansowania działalności z środków niepublicznych, w oparciu o współpracę p.w. z indywidualnymi Darczyńcami.
  Do tej pory Fundacja nie korzystała z żadnych grantów, dotacji państwowych, samorządowych czy unijnych /oprócz 1%, co jest wola Darczyńcy/, a mimo to pomoc jakiej udzieliliśmy Podopiecznym sięga obecnie ok. 7,5 mln zł. W „rankingu” zaufania, wśród ponad 8 tys. Organizacji Pożytku Publicznego, które zbierały 1% za 2017r. znajdujemy się obecnie na bardzo wysokim 97 miejscu /110 miejsce jeżeli chodzi o kwote pozyskana z 1%/. Wyróżnia Nas to, że w sposób szczególny dbamy o Naszych Darczyńców i Wolontariuszy dzięki czemu pozyskujemy fundusze na realizację celów statutowych.
  Zachęcamy do tworzenia WŁASNEJ PRZESTRZENI POMAGANIA przy wsparciu i pomocy Fundacji. Jako zawodowi, certyfikowani fundraiserzy szkolimy organizacje pozarządowe i placówki oświatowe z profesjonalnego funfraisingu – czyli etycznego i skutecznego pozyskiwania funduszy w oparciu o budowanie długotrwałych relacji z darczyńcami! Szkolimy też przedsiębiorców z CSR. Obecnie realizujemy kilkadziesiąt projektów fundraisingowych, zarządzamy relacjami i zaufaniem.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Misją Fundacji jest szybkie, skuteczne i długotrwałe wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej poprzez inicjowanie i koordynowanie zaangażowania Darczyńców i Wolontariuszy w autorskie projekty fundraisingowe inspirowane nauczaniem św. Jana Pawła II.
  Fundacja Skarbowości realizuje swoją misję budowanie i rozwijanie wspólnoty osób wspierających się wzajemnie w oparciu o wartościowe i trwałe relacje oraz dostarczanie im satysfakcji z pomagania i wzajemnej współpracy. Fundację Skarbowości wyróżnia niezwykła dbałość o Darczyńców. Aby realizować misję Fundacji tworzymy wiele projektów fundraisingowych, dzięki którym Darczyńcy mogą realizować wewnętrzną potrzebę czynienia dobra i niesienia pomocy potrzebującym. Dzieki projektom fundraisingowy kapitał społeczny Fundacji z roku na rok jest coraz większy.

 • Więcej o nas

  Misja i wizja Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II, to budowanie i rozwijanie wspólnoty osób wspierających się wzajemnie w oparciu o wartościowe i trwałe relacje między Podopiecznymi, Wolontariuszami oraz Darczyńcami i dostarczanie im satysfakcji z pomagania.
  Fundację Skarbowości wyróżnia szybkie, skuteczne i długotrwałe wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej poprzez wspólne działania Darczyńców, Wolontariuszy i Sympatyków Fundacji przede wszystkim w oparciu o realizację autorskich projektów fundraisingowych inspirowanych ideami i nauczaniem jej Patrona, św. Jana Pawła II.

  Fundację Skarbowości wyróżnia także niezwykła dbałość o darczyńców i tworzenie z myślą o nich projektów fundraisingowych, dzięki którym mogą realizować wewnętrzną potrzebę czynienia dobra i niesienia pomocy potrzebującym.

  Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II Organizacja Pożytku Publicznego o zasięgu ogólnoposkim z siedzibą w Bydgoszczy, działająca od 2000 roku

  Strategiczny cel statutowy Fundacji / STSTUT § 9 /
  to niesienie pomocy na rzecz ogółu osób potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych” oraz „niesienie pomocy charytatywnej bądź udzielanie innej formy wsparcia w szczególnych przypadkach losowych, a także umacnianie więzi środowiskowych między pracownikami skarbowości a społeczeństwem.

  Jesteśmy Pokoleniem JP2. Idee i nauczanie św. Jana Pawła II zdefiniowały całe nasze życie. Patron Fundacji prosił, aby pomnikami ku Jego pamięci były realne działania na rzecz potrzebujących, dlatego z pasją tworzymy i realizujemy autorskie projekty fundraisingowe inspirowane Jego nauczaniem i ideami.
  Fundacja Skarbowości została załozona przez Sławomira Dworskiego/Prezes Fundacji/ i powstała z wielkiej potrzeby integrowania ludzi wokół szlachetnych celów oraz z wielkiej pasji do działania i chęci zmiany na lepsze trudnej sytuacji rodzin, których dotknęła ciężka choroba najbliższej osoby /otaczamy opieką całą Rodzinę, także po odejściu Podopiecznego/! Jesteśmy pasjonatami pomagania oraz tworzenia różnorodnych przestrzeni do pomagania i dostarczania Darczyńcom satysfakcji.
  Poczatkowo Fundacja otaczała opieką pracowników skarbowości i członków ich rodzin, stąd wywodzi się nazwa Fundacji. Po uzyskaniu w 2010 roku statusu OPP, rozszerzyliśmy swoją działalność na wszystkich potrzebujących. Stworzyliśmy sieć wsparcia i obecnie tzw.SkarboWolontariusze z całego kraju, są łącznikami pomiędzy Fundacją a potrzebującymi. Nasz kapitał społeczny to obecnie co najmniej 40 tys. osób.

  Misją Fundacji jest szybkie, skuteczne i długotrwałe wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej poprzez inicjowanie i koordynowanie zaangażowania Darczyńców i Wolontariuszy w autorskie projekty fundraisingowe inspirowane nauczaniem św. Jana Pawła II.
  Fundacja Skarbowości realizuje swoją misję budowanie i rozwijanie wspólnoty osób wspierających się wzajemnie w oparciu o wartościowe i trwałe relacje oraz dostarczanie im satysfakcji z pomagania i wzajemnej współpracy. Fundację Skarbowości wyróżnia niezwykła dbałość o Darczyńców. Aby realizować misję Fundacji tworzymy wiele projektów fundraisingowych, dzięki którym Darczyńcy mogą realizować wewnętrzną potrzebę czynienia dobra i niesienia pomocy potrzebującym. Dzieki projektom fundraisingowy kapitał społeczny Fundacji z roku na rok jest coraz większy.
  Jesteśmy organizacją fundraisingową, która od początku swojego istnienia zakładała budowanie trwałych modeli finansowania działalności z środków niepublicznych, w oparciu o współpracę p.w. z indywidualnymi Darczyńcami.
  Do tej pory Fundacja nie korzystała z żadnych grantów, dotacji państwowych, samorządowych czy unijnych/oprócz 1%, co jest wola Darczyńcy/, a mimo to pomoc jakiej udzieliliśmy Podopiecznym sięga obecnie ok. 7,5 mln zł. W „rankingu” zaufania, wśród ponad 8 tys. Organizacji Pożytku Publicznego, które zbierały 1% za 2017r. znajdujemy się obecnie na bardzo wysokim 97 miejscu /110 miejsce jeżeli chodzi o kwote pozyskana z 1%/. Wyróżnia Nas to, że w sposób szczególny dbamy o Naszych Darczyńców i Wolontariuszy dzięki czemu pozyskujemy fundusze na realizację celów statutowych.
  Zachęcamy do tworzenia WŁASNEJ PRZESTRZENI POMAGANIA przy wsparciu i pomocy Fundacji. Jako zawodowi, certyfikowani fundraiserzy szkolimy organizacje pozarządowe i placówki oświatowe z profesjonalnego funfraisingu – czyli etycznego i skutecznego pozyskiwania funduszy w oparciu o budowanie długotrwałych relacji z darczyńcami! Szkolimy też przedsiębiorców z CSR. Obecnie realizujemy kilkadziesiąt projektów fundraisingowych, zarządzamy relacjami i zaufaniem.

  Fundacja w liczbach:

  7 500 000 zł    faktycznie  udzielonej pomocy Podopiecznym Fundacji do końca 2018r
  4 137 315 zł     zebranych łącznie z 1% jako OPP od 2010r
  Od 2010 zwiększyliśmy wpływy z 1% prawie o 1 000%! Zajmujemy obecnie 110 miejsce
  wśród 8 682  OPP – swój 1% przekazało nam za rok 2016 – 18 152 podatników, co daje
  nam 97 miejsce w rankingu zaufania wśród OPP
  452 737 zł      zebrane od marca 2016 do grudnia 2018r. na leczenie i kosztowną rehabilitację celnika
  rannego w głosnym zamachu terrorystycznym w Brukseli – Marek Rembiasz, UCS Kraków
  69 265 zł   zebrane na uruchomienie GALERII artystyczno-charytatywnej działającej na rzecz
  niepełnosprawnych Podopiecznych. GALERIA to projekt fundraisingowy, za który przedstawiciele Fundacji otrzymali złoty i srebrny certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu /EFA/.   

  • 22 Ogólnopolskie Pielgrzymek Skarbowców i Rodzin na Jasną Górę
  • 19 Bali Charytatywnych na rzecz Podopiecznych Fundacji
  • 17 edycji Mistrzostw Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów- cykliczne coroczne wydarzenie sportowo – integracyjno – dobroczynne pod hasłem BAWIMY SIĘ, POMAGAMY!
   pod Patronatem honorowym Ministra Finansów, a od 2018 – organizowane również w ramach programu wieloletniego NIEPODLEGŁA.
  • Wydarzenie organizowane w różnych częściach kraju / 11 dyscyplin sportowych, udział ok. 3, 5 tysiąca uczestników z całego kraju/
  • Ogólnopolskie i Międzynarodowe Konkursy plastycznych dla dzieci i młodzieży z udzialem dzieci ze środowisk polonijnych całego świata

  Inne działania Fundacji /projekty fundraisingowe realizowane we wsólpracy

  • z podmiotami publicznymi:
   • Ministerstwo Finansów / Mistrzostw Polski Skarbowców o Puchar MF, promowanie kampanii dobroczynnych, kiermasze i aukcje dobroczynne
   • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego /konkursy plastyczne
   • Biuro Premiera Mateusza Morawieckiego /filiżanka na aukcję Bal Charytatywny Fundacji/
   • Biuro Programu NIEPODLEGŁA/ w zakresie realizacji projektu SKARBOWCY DLA NIEPODLEGŁEJ
   • NBP Oddział w Bydgoszczy oraz Bank PeKaO S.A. – wspołpraca w zakresie obsługi cyklicznego Konkursu Dobroczynnego KILOGRAMY DOBRA /obecnie 4 edycja/.
    W 3 edycjach zebrane łącznie 104 012 zł   / 6 462 kg monet / na rzecz ciężko chorych Podopiecznych
   • Grupa LOTOS – współpraca w zakresie realizacji projektu LITRY DOBRA
   • Marszałek woj. kuj.- pom. W zakresie organizacji Koncertów Charytatywnych
   • UM Bydgoszcz oraz urzędy miast, w których organizowane sa Mistrzostwa Polski Skarbowców /m.in. Wisła, Świnoujscie, Kołobrzeg, Toruń, Zakopane, Giżycko, Jaworzno, Rewal, Lublin/
   • NGO w Bydgoszczy /mntoring, doradztwo i szkolenia z zakresu fundraisingu dla organizacji pozarządowych
   • MOEN Bydgoszcz / szkolenia z zakresu profesjonalnego fundraisingu dla placówek oświatowych
   • Współpraca z placówkami oświatowymi, Domami Dziecka w zakresie wsparcia np. warsztatów artystyczno-terapeutycznych czy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
  •  Z organizacjami pozarządowymi:
   • Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
   • Wsółpraca z Fundacją SŁONECZNA KRAINA –projekt: Razem dla Autyzmu
   • Wsółpraca z Fundacją JA TEŻ MAM MARZENIA – projekt:
    JA TEŻ MAM MARZENIA
   • Współpraca ze Stowarzyszeniem BASKET 25 – projekt:Razem dla Koszykówki
   • Instytut Myśli Schumana / Wigilia, Wielkanoc bez granic
  •  z org. kościelnymi:
   • Parafia Bożego Ciała w Bydgoszcz – projekt:KLUB SENIORA „PRZYSTAŃ”
   • Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami – projekt:STRAŻNIK PORANKA
  •  z podmiotami prywatnymi:
   • Współpraca z Port Broker w zakresie realizacji projektu UBEZPIECZONY DARCZYŃCA FUNDACJI oraz innych programów ubezpieczeniowych
   • Współpraca ze Special Space – Agencja Interaktywna w zakresie realizacji wspólnego projektu POMOCNA DŁOŃ
    oraz z: Remondis , Alexander, Publico24, PAAK, Volcano, Frater, Rosette, Voice, Jamano,Pulpit24, BlueMedia, i inn.

  Inne działania integrujace Darczyńców:

  • Kampania DOBRY SMS – sms-y przesylane na rzecz Podopiecznych
  • Konkursy:MISS/MISTER/OSOBOWOŚĆ Skarbowości – głosowanie za pośrednictwem sms-a, środki z sms-ów z przeznaczeniem na wsparcie Podopiecznych

  CSR / Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
  Zachęcamy biznes do tworzenia WŁASNEJ PRZESTRZENI POMAGANIA przy wsparciu i pomocy Fundacji. Pomagamy pracodawcom działać profesjonalnie w CSR, zarówno na rzecz swoich pracowników jak i środowisk lokalnych. Szkolimy z zakresu CSR przedsiębiorców i pracodawców. Opracowujemy projekty umożliwiające pracodawcom i przedsiębiorcom realizować profesjonalny CSR w swojej firmie.

  Oprócz tego Fundacja:

  • To organiator największej Pielgrzymki Skarbowców do Jana Pawła II – Watykan, 2002r.
  • Inicjator i organizator zbiórki funduszy na dar Skarbowców dla Ojca Św. – samochód terenowy dla polskiego misjonarza
  • To inicjator utworzenia Duszpasterstwa Skarbowców oraz Ogólnopolskich Pielgrzymek Skarbowców na Jasna Górę
  • Od sierpnia 2016r. wydaje Kwartalnik My Skarbowcy
  • Organizuje Ogólnopolskie i Międzynarodowe Konkursy Plastyczne dla Dzieci o tematyce inspirowanej ideami i nauczaniem Św. Jana Pawła II /jednym z ważnych celów konkursów jest budowanie integracji pomiędzy jednostkami skarbowymi, samorządowymi i placówkami oświatowymi/.
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000039541
 • Konto:83 1240 1183 1111 0000 1291 2865
 • Adres:ul. DWORCOWA, nr 12, 85-010 BYDGOSZCZ
 • WWW:https://fundacjaskarbowosci.pl
 • E-mail:biuro@fundacjaskarbowosci.pl
 • Telefon:523329241
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00