• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000039761

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Formy działania:
1. Prowadzenie stałych placówek pobytu dziennego:
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy obejmuje opieką, wychowaniem i nauczaniem, rehabilitacją i terapią zajęciową dzieci i młodzież w wieku 3 - 25 lat;
- Ośrodek Wczesnej Interwencji dla dzieci z opóźnieniem psychoruchowym i upośledzonych umysłowo w wieku od 0 - 7 lat obejmuje opieką psychologiczną, rehabilitacyjną, logopedyczną i medyczną (lekarz neurolog dziecięcy);
- Warsztat Terapii Zajęciowej dla młodzieży i osób dorosłych powyżej 16 roku życia z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi kalectwami prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową oraz przygotowuje ich do samodzielnego życia;
- Dzienne Centrum Aktywności funkcjonuje w godzinach popołudniowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. DCA obejmuje opieką osoby w ramach kół zainteresowań z dziedzin: gospodarstwo domowe, plastyka, sport
- Środowiskowy Dom Samopomocy - placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, zapewnia udział w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych 25 osobom z upośledzeniem umysłowym
2. Koło prowadzi również:
- bibliotekę specjalistyczną;
- organizuje imprezy okolicznościowe dla swoich członków;
- organizuje turnusy rehabilitacyjne i wypoczynkowe,
- wydaje nieregularne pismo "W naszym Kole";
- świadczy usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych;
- udziela informacji o podstawowych rozwiązaniach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000039761

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika