1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja MATIO

KRS 0000097900

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja MATIO

KRS 0000097900

Prezent OPP

#FundacjaMatio

Fundacja MATIO już od 1996 r. walczy o poprawę jakości życia swoich podopiecznych. Fundacja powstała po to, by nikt nie czuł się samotny. Samotność w chorobie jest najgorszą rzeczą - zwłaszcza w chorobie, która nie rokuje wyleczeniem. Fundacja MATIO od 18 lat realizuje kampanię społeczną Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy. Co roku organizujemy także warsztaty szkoleniowo-edukacyjne dla rodziców, opiekunów oraz chorych na mukowiscydozę dorosłych z całej Polski. W warsztatach biorą udział lekarze, fizjoterapeuci i specjaliści zajmujący się tą chorobą. Organizujemy również szkolenia dla lekarzy, nauczycieli oraz studentów medycyny. Dofinansowujemy zakup leków, sprzętu i turnusów rehabilitacyjnych naszych podopiecznych. Staramy się także o poprawę warunków opieki naszych podopiecznych w ośrodkach leczenia dokonując zakupu sprzętu dla szpitali.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki pozyskane z 1% przekazuwane są w głównej mierze na refundację kosztów leczenia podopiecznych Fundacji MATIO, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego, organizację warsztatów edukacyjno-szkoleniowych, kampanię społeczną - Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy, wydawnictwa i paczki dla podopiecznych Fundacji.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja obejmuje swoją pomocą 1700 chorych dzieci i dorosłych z całej Polski. Środki na prowadzenie działalności pochodzą z darowizn, dotacji firm i osób prywatnych. Pieniądze pozyskujemy również ze zbiórek publicznych, licytacji na polskiej internetowej platformie e-commerce Allegro Charytatywni, współpracujemy z Fani Mani – serwisem, który wspiera organizacje społeczne, przekazując procent od zakupów on-line. Zdobywać fundusze pomaga nam również Idea Fair Play, która wspiera naszą fundację, korzystając z już posiadanych usług. Środki na pomoc naszym podopiecznym przekazywane są również przez sklep MATIO z dochodu ze sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego. Naszym podopiecznym pomagamy w zdobywaniu pieniędzy na największym polskim portalu zbiórek charytatywnych i dobroczynnych w Internecie „Sie pomaga”. Mając status organizacji pożytku publicznego, otrzymujemy środki z przekazanego 1% podatku od osób fizycznych. Prowadzimy także działalność wydawniczą – z myślą o pozyskiwaniu dodatkowych funduszy na swoją działalność służącą podopiecznym publikujemy kalendarze. Dla osób objętych nasza pomocą ważne jest również to, że nie pobieramy prowizji ani od wpłat darczyńców, ani od rodziców. Dzięki transparentności swojego działania, czego dowodem są publikowane ogólnodostępne sprawozdania, Fundacja MATIO cieszy się społecznym zaufaniem.

Fundacja angażuje się w różne formy świadczenia pomocy. I tak: dofinansowujemy leczenie i rehabilitację oraz koszty dojazdów z tym związane, koszty turnusów rehabilitacyjnych, koszty wyjazdów klimatycznych, zakup lekarstw, szczepionek, odżywek i witamin dla chorych, najem sprzętu rehabilitacyjnego/medycznego. Dofinansowujemy również w określonym procencie sprzęt medyczny nierefundowany przez NFZ, koszty pomocy edukacyjnych i zajęć sportowych naszych podopiecznych. Zwracamy za indywidualne wydatki socjalne, takie jak zakup opału, odzieży czy żywności. Spektrum działań Fundacji MATIO jest o wiele większe niż tylko przedstawiony powyżej zakres pomocy finansowej. Prowadzimy działania polegające na konsultacjach fizjoterapeutycznych na terenie Krakowa i okolic oraz telefonicznych konsultacjach z dietetykiem. Nasi podopieczni i ich opiekunowie mają możliwość konsultacji w sprawach socjalnych i mogą otrzymać pomoc w przygotowaniu różnego rodzaju pism urzędowych. Współpracujemy z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Organizujemy również pomoc doraźną, ale mającą charakter cykliczny: Wyprawkę dla Mukolinka, Dzień Dziecka, Dzień Dinozaura, Mikołajki. Fundacja bezpłatnie wypożycza sprzęt rehabilitacyjny, m.in. przenośne koncentratory tlenu, koncentratory tlenu stacjonarne, kamizelki drenażowe The Vest, fluttery, accapelle i inhalatory. I na koniec chyba najważniejsze dla nas – staramy się dodawać nadziei i otuchy chorym i ich opiekunom oraz przekazywać fachową wiedzę. 

Pomoc finansowa czy rzeczowa to tylko część zadań realizowanych przez fundację, drugim równie ważnym obszarem naszej działalności jest szeroko pojęta edukacja. Ma ona na celu dostarczanie profesjonalnej wiedzy dotyczącej mukowiscydozy, jej leczenia oraz nowości z zakresu postępu nauki nad chorobą. Jedną z form takiej edukacji są organizowane corocznie warsztaty szkoleniowo-edukacyjne dla rodziców i opiekunów chorych na mukowiscydozę w Krakowie. Podczas bezpłatnych trzydniowych warsztatów zainteresowani mogą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, na które składają się wykłady lekarzy, specjalistów i ekspertów w dziedzinie mukowiscydozy, opieki nad pacjentem, rehabilitacji, aspektów prawnych i innych ważnych zagadnień dla osób niepełnosprawnych. W równym stopniu chcemy edukować osoby, które nigdy z chorobą się nie zetknęły, aby wiedza na temat mukowiscydozy, nie była dla dużej części naszego społeczeństwa tematem tabu. Świadomość pobudza człowieka do działania, a jedną z jego form może być niesienie pomocy drugiemu, nie pomagamy, jeśli nie zauważamy innych, ich problemów i ograniczeń, a do takich niewidocznych chorób należy mukowiscydoza. Zwrócenie uwagi na drugiego człowieka oraz wyzwolenie chęci niesienia pomocy to jeden z ważnych celów działań fundacji. Ten cel między innymi realizujemy poprzez kampanię społeczną pod nazwą „Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy”. W czasie trwania tej akcji istnieje możliwość wykonania bezpłatnych badań genetycznych, konsultacji medycznych w referencyjnych ośrodkach leczenia mukowiscydozy. OTM to także działania PR obejmujące materiały prasowe i relacje z mediami, publikacje, programy TV i audycje na temat choroby. Działania propagujące wiedzę na temat tej choroby prowadzone są również w formie stanowisk informacyjno-edukacyjnych Fundacji MATIO, które znajdowały się na wielu imprezach okolicznościowych i festynach, konferencjach czy spotkaniach edukacyjno-naukowych, m.in. Dniach Nowej Huty, Dniach NGO czy spotkaniach dotyczących zdrowia. Wydajemy również bezpłatny kwartalnik „MATIO” w nakładzie 6000 egzemplarzy, ukazujący się od 1998 roku. Trafia on do chorych, ich opiekunów, wolontariuszy, bibliotek, lekarzy, szpitali, uniwersytetów, organów jednostek samorządu terytorialnego i pomocy społecznej zajmujących się osobami niepełnosprawnymi – a wszystko po to, jak już wcześniej wspomniano, by ta niezauważalna choroba została z należytym szacunkiem dostrzeżona, gdyż niestety jest częścią składową naszej cywilizacji.

Szeroko rozumianą pomoc od MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę może otrzymać każdy podopieczny fundacji – zarówno dziecko, jak i osoba dorosła chora na mukowiscydozę. Statut określa podstawowe zasady funkcjonowania organizacji, w tym cele działania i sposoby ich realizacji. To właśnie ten dokument mówi, „na co” organizacja może wydawać pieniądze. Szczegółowe zasady wydatkowania określone są w Regulaminie subkont uchwalonym przez Zarząd Fundacji 20.09.2016 roku, zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną Fundacji.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000097900
 • Konto:86 1600 1013 0002 0011 6035 0001
 • Adres:ul. Celna 6, 30-507 Kraków
 • WWW:www.mukowiscydoza.pl
 • E-mail:krakow@mukowiscydoza.pl
 • Telefon:122964146

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2022/2023 dla
Fundacja MATIO

KRS 0000097900

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00