1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
STOWARZYSZENIE NA RZECZ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI I WSPIERANIA ADOPCJI "NASZ BOCIAN"
KRS 0000133538

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Niepłodność boli

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wsparcia Adopcji "Nasz Bocian" zostało założone w 2002 roku, aby wspierać ludzi, którzy walczą o to, by zostać rodzicami. Każdego dnia wspieramy pacjentów - słuchamy, informujemy, jesteśmy ich głosem i odpowiadamy na ich potrzeby.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Dzięki funduszom zgromadzonym z 1% podatku planujemy finansować bądź współfinansować najważniejsze spośród naszych stałych projektów. Pozwolą one na utrzymanie naszego nowego portalu (między innymi opłaty za serwery i serwis) oraz na utrzymanie Linii Pomocy Pacjent dla Pacjenta.

Więcej o nas

Więcej o nas

NASZE DZIAŁANIA

Realizujemy liczne projekty, których celem jest propagowanie wiedzy na temat niepłodności, adopcji oraz pieczy zastępczej a także wsparcie niepłodnych. Niektóre z naszych działań mają charakter ciągły, inne przyjmują formę projektów cyklicznych, jeszcze inne są działaniami doraźnymi, będącymi odpowiedzią na aktualne wydarzenia bądź potrzeby naszych beneficjentów.

Projekty stałe:

 1. Prowadzimy największe, starannie moderowane forum poświęcone osobom niepłodnym oraz rodzinom zastępczym i adopcyjnym. Nasze forum ma ponad 100 000 zarejestrowanych użytkowników. Oprócz wymiany informacji i wzajemnego wsparcia forum oferuje możliwość zadawania pytań uznanym ekspertom w dziedzinie ginekologii, andrologii, embriologii, dietetyki, psychologii i adopcji.
 2. Pacjenci mogą kontaktować się z naszymi wolontariuszami obsługującymi "Linię Pomocy Pacjent dla Pacjenta". Wolontariusze - byli pacjenci - słuchają i dają wsparcie. Można z nimi porozmawiać przez telefon, Skype i przez          e-mail.
 3. Działamy w mediach społecznościowych i prowadzimy kilka profilowanych grup facebookowych.

Projekty cykliczne:

 1. "Tata - najważniejsze słowo dla mężczyzny". Każdego roku prowadzimy kampanię, dzięki której prawie 1000 mężczyzn może bezpłatnie zbadać swoją płodność.
 2. Od 2016 r. we współpracy z europejską organizacją parasolową, skupiającą stowarzyszenia zajmujące się tematyką niepłodności Fertility Europe organizujemy Tydzień Świadomości Niepłodności.
 3. Co dwa lata publikujemy kalendarz, którego tematyką są niepłodność i adopcja. Pierwsza edycja pokazała nasze cudowne dzieci - zarówno adoptowane jak i urodzone dzięki metodom medycznie wspomaganej reprodukcji oraz ich rodzeństwa, druga dopełniła kampanię "Tata - najważniejsze słowo dla mężczyzny", trzecia wskazała, że ​​niepłodność dotyka całej rodziny, poprzez pokazanie dumy i miłości szczęśliwych dziadków.

Projekty doraźne:

 1. Pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności. Pierwszą fazą projektu były szerokie konsultacje, w oparciu o które napisaliśmy standardy opieki nad pacjentami w klinikach niepłodności. Standardy przekazaliśmy ośrodkom leczenia niepłodności, a następnie sprawdziliśmy, czy zostały wdrożone i czy są konsekwentnie realizowane. Pełny raport z monitoringu dostępny jest na naszej stronie internetowej.
 2. Powiedzieć i Rozmawiać - kampania na temat otwartości w dawstwie gamet. Broszury, które zostały przetłumaczone i opublikowane w ramach kampani pomagają rodzicom rozmawiać z dziećmi o ich pochodzeniu.
 3. Nasz Bocian aktywnie uczestniczył w pracach nad projektem ustawy o leczeniu niepłodności i był członkiem Rady Doradczej Ministerstwa Zdrowia w sprawie programu refundacji IVF.
 4. Po zaprzestaniu finansowania przez państwo leczenia niepłodności metodą in vitro napisaliśmy kilkadziesiąt programów polityki zdrowotnej, dzięki którym leczenie może być dofinansowywane przez samorządy. Wybrane programy dodatkowo zobowiązują samorządy do przeprowadzenia w szkołach akcji edukacyjnej w zakresie płodności i niepłodności.

NIEPŁODNOŚĆ W POLSCE

Ramy prawne

W listopadzie 2015 r. weszła w życie ustawa o leczeniu niepłodności -  pierwszy tego typu akt prawny w Polsce. Niewątpliwą zaletą nowego prawa jest to, że standaryzuje ono wymagania dla ośrodków leczenia niepłodności i samego leczenia, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pacjentów. Największe obawy i krytyka ustawy wynikają z narzucenia anonimowego dawstwa gamet i zarodków, wprowadzenia obowiązkowego dawstwa nadliczbowych zarodków oraz wykluczenia kobiet samotnych i par jednopłciowych z wykazu osób kwalifikujących się do zaawansowanego leczenia niepłodności.

Dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce

Nie istnieje żadna nadrzędna krajowa strategia lub polityka dotycząca leczenia niepłodności. Tylko podstawowe badania ginekologiczne i USG są refundowane. Badanie nasienia wciąż pozostaje badaniem płatnym, nieobjętym koszykiem refundacyjnym NFZ. Ginekolodzy nie zawsze informują pacjentów o potencjalnych możliwościach leczenia. Zdarza się, że nie kierują par do ośrodka leczenia niepłodności z powodów religijnych lub etycznych.

Po likwidacji krajowego programu refundacji in vitro Ministerstwo Zdrowia wprowadziło Narodowy Program Prokreacji, w ramach którego powstało 16 dedykowanych klinik. Program koncentruje się na diagnozie par wcześniej niezdiagnozowanych. Terapia pozwala na zastosowanie leczenia farmakologicznego i chirurgicznego, całkowicie wykluczając stosowanie zaawansowanych procedur medycznie wspomaganej reprodukcji.

Główne wyzwania

 1. Przywrócenie refundacji leczenia niepłodności metodami medycznie wspomaganej reprodukcji oraz zmiana funkcjonującego prawa, które stoi w sprzeczności ze standardami opieki zdrowotnej w innych krajach europejskich oraz wytycznych ESHRE;
 2. Umożliwienie leczenia singielkom oraz parom jednopłciowym;
 3. Dopuszczenie jawności dawstwa;
 4. Likwidacja przymusowego dawstwa zarodków;
 5. Walka z mową nienawiści oraz ze stygmatyzowaniem dzieci poczetych dzięki in vitro oraz ich rodzin.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000133538
 • Konto:42 1020 1097 0000 7002 0088 0286
 • Adres:04-789 Warszawa, ul. Południowa 30/6 m.4
 • WWW:www.nasz-bocian.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@nasz-bocian.pl
 • Telefon:600235522

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
STOWARZYSZENIE NA RZECZ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI I WSPIERANIA ADOPCJI "NASZ BOCIAN"

KRS 0000133538

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

STOWARZYSZENIE NA RZECZ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI I WSPIERANIA ADOPCJI "NASZ BOCIAN"

 • Niepłodność boli

  Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wsparcia Adopcji "Nasz Bocian" zostało założone w 2002 roku, aby wspierać ludzi, którzy walczą o to, by zostać rodzicami. Każdego dnia wspieramy pacjentów - słuchamy, informujemy, jesteśmy ich głosem i odpowiadamy na ich potrzeby.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Dzięki funduszom zgromadzonym z 1% podatku planujemy finansować bądź współfinansować najważniejsze spośród naszych stałych projektów. Pozwolą one na utrzymanie naszego nowego portalu (między innymi opłaty za serwery i serwis) oraz na utrzymanie Linii Pomocy Pacjent dla Pacjenta.

 • Więcej o nas

  NASZE DZIAŁANIA

  Realizujemy liczne projekty, których celem jest propagowanie wiedzy na temat niepłodności, adopcji oraz pieczy zastępczej a także wsparcie niepłodnych. Niektóre z naszych działań mają charakter ciągły, inne przyjmują formę projektów cyklicznych, jeszcze inne są działaniami doraźnymi, będącymi odpowiedzią na aktualne wydarzenia bądź potrzeby naszych beneficjentów.

  Projekty stałe:

  1. Prowadzimy największe, starannie moderowane forum poświęcone osobom niepłodnym oraz rodzinom zastępczym i adopcyjnym. Nasze forum ma ponad 100 000 zarejestrowanych użytkowników. Oprócz wymiany informacji i wzajemnego wsparcia forum oferuje możliwość zadawania pytań uznanym ekspertom w dziedzinie ginekologii, andrologii, embriologii, dietetyki, psychologii i adopcji.
  2. Pacjenci mogą kontaktować się z naszymi wolontariuszami obsługującymi "Linię Pomocy Pacjent dla Pacjenta". Wolontariusze - byli pacjenci - słuchają i dają wsparcie. Można z nimi porozmawiać przez telefon, Skype i przez          e-mail.
  3. Działamy w mediach społecznościowych i prowadzimy kilka profilowanych grup facebookowych.

  Projekty cykliczne:

  1. "Tata - najważniejsze słowo dla mężczyzny". Każdego roku prowadzimy kampanię, dzięki której prawie 1000 mężczyzn może bezpłatnie zbadać swoją płodność.
  2. Od 2016 r. we współpracy z europejską organizacją parasolową, skupiającą stowarzyszenia zajmujące się tematyką niepłodności Fertility Europe organizujemy Tydzień Świadomości Niepłodności.
  3. Co dwa lata publikujemy kalendarz, którego tematyką są niepłodność i adopcja. Pierwsza edycja pokazała nasze cudowne dzieci - zarówno adoptowane jak i urodzone dzięki metodom medycznie wspomaganej reprodukcji oraz ich rodzeństwa, druga dopełniła kampanię "Tata - najważniejsze słowo dla mężczyzny", trzecia wskazała, że ​​niepłodność dotyka całej rodziny, poprzez pokazanie dumy i miłości szczęśliwych dziadków.

  Projekty doraźne:

  1. Pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności. Pierwszą fazą projektu były szerokie konsultacje, w oparciu o które napisaliśmy standardy opieki nad pacjentami w klinikach niepłodności. Standardy przekazaliśmy ośrodkom leczenia niepłodności, a następnie sprawdziliśmy, czy zostały wdrożone i czy są konsekwentnie realizowane. Pełny raport z monitoringu dostępny jest na naszej stronie internetowej.
  2. Powiedzieć i Rozmawiać - kampania na temat otwartości w dawstwie gamet. Broszury, które zostały przetłumaczone i opublikowane w ramach kampani pomagają rodzicom rozmawiać z dziećmi o ich pochodzeniu.
  3. Nasz Bocian aktywnie uczestniczył w pracach nad projektem ustawy o leczeniu niepłodności i był członkiem Rady Doradczej Ministerstwa Zdrowia w sprawie programu refundacji IVF.
  4. Po zaprzestaniu finansowania przez państwo leczenia niepłodności metodą in vitro napisaliśmy kilkadziesiąt programów polityki zdrowotnej, dzięki którym leczenie może być dofinansowywane przez samorządy. Wybrane programy dodatkowo zobowiązują samorządy do przeprowadzenia w szkołach akcji edukacyjnej w zakresie płodności i niepłodności.

  NIEPŁODNOŚĆ W POLSCE

  Ramy prawne

  W listopadzie 2015 r. weszła w życie ustawa o leczeniu niepłodności -  pierwszy tego typu akt prawny w Polsce. Niewątpliwą zaletą nowego prawa jest to, że standaryzuje ono wymagania dla ośrodków leczenia niepłodności i samego leczenia, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pacjentów. Największe obawy i krytyka ustawy wynikają z narzucenia anonimowego dawstwa gamet i zarodków, wprowadzenia obowiązkowego dawstwa nadliczbowych zarodków oraz wykluczenia kobiet samotnych i par jednopłciowych z wykazu osób kwalifikujących się do zaawansowanego leczenia niepłodności.

  Dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce

  Nie istnieje żadna nadrzędna krajowa strategia lub polityka dotycząca leczenia niepłodności. Tylko podstawowe badania ginekologiczne i USG są refundowane. Badanie nasienia wciąż pozostaje badaniem płatnym, nieobjętym koszykiem refundacyjnym NFZ. Ginekolodzy nie zawsze informują pacjentów o potencjalnych możliwościach leczenia. Zdarza się, że nie kierują par do ośrodka leczenia niepłodności z powodów religijnych lub etycznych.

  Po likwidacji krajowego programu refundacji in vitro Ministerstwo Zdrowia wprowadziło Narodowy Program Prokreacji, w ramach którego powstało 16 dedykowanych klinik. Program koncentruje się na diagnozie par wcześniej niezdiagnozowanych. Terapia pozwala na zastosowanie leczenia farmakologicznego i chirurgicznego, całkowicie wykluczając stosowanie zaawansowanych procedur medycznie wspomaganej reprodukcji.

  Główne wyzwania

  1. Przywrócenie refundacji leczenia niepłodności metodami medycznie wspomaganej reprodukcji oraz zmiana funkcjonującego prawa, które stoi w sprzeczności ze standardami opieki zdrowotnej w innych krajach europejskich oraz wytycznych ESHRE;
  2. Umożliwienie leczenia singielkom oraz parom jednopłciowym;
  3. Dopuszczenie jawności dawstwa;
  4. Likwidacja przymusowego dawstwa zarodków;
  5. Walka z mową nienawiści oraz ze stygmatyzowaniem dzieci poczetych dzięki in vitro oraz ich rodzin.
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000133538
 • Konto:42 1020 1097 0000 7002 0088 0286
 • Adres:04-789 Warszawa, ul. Południowa 30/6 m.4
 • WWW:www.nasz-bocian.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@nasz-bocian.pl
 • Telefon:600235522
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00