1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja "HEJ, KONIKU!"
KRS 0000145797

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Lubimy działać! Lubimy pomagać! Pomagaj z nami!

Fundacja działa na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością (OzN). W tym celu realizuje rehabilitację poprzez hipoterapię, usługi asystenta dla OzN oraz aktywizację zawodową OzN.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

 • prowadzenie hipoterapi dla dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością

 • zakup i utrzymanie koni do hipoterapii

 • uzupełnienie wkładu własnego w projektach dofinansowanych ze środków publicznych, w których uczestnicy korzystają ze wsparcia bezpłatnie

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!” powstała wiosną 1995 roku z inicjatywy grupy ludzi zafascynowanych możliwościami i efektami hipoterapii. Od tego czasu nasza organizacja znacznie rozwinęła działalność i oferowane formy wsparcia dostosowując je do zmieniających sie potrzeb naszych podopiecznych. Ten rozwój i ofertę umożliwiają między innymi darowizny i wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Obecnie działalność Fundacji skupia się na 4 obszarach wsparcia osób z niepełnosprawnościami: rehabilitacji leczniczej  (Ośrodek Hipoterapii), rehabilitacji społecznej (Ośrodek Asystenta ON), rehabilitacji i aktywizacji zawodowej  (Centrum Aktywizacji Zawodowej ON „Razem”) oraz aktywizacji społecznej i obywatelskiej starszych osób z niepelnosprawnościami.

Ośrodek Hipoterapii

Od poczatku działalności z usług Ośrodka Hipoterapii Fundacji skorzystało już ponad 1000 osób z Warszawy i okolic, z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Rocznie obejmujemy regularną rehabilitacją ok. 120 osób, głównie dzieci i młodzieży. 

Ośrodek prowadzi też sportowe i rekreacyjne jazdy konne dla osób z niepełnosprawnością. W obszarze sportu jeździeckiego OzN mamy znaczące osiągnięcia, m.in. trzykrotne Mistrzostwo Polski w Paraujeżeniu.

Dlaczego HIPOTERAPIA?

Problem motywacji i aktywnego udziału w procesie rehabilitacji towarzyszy większości stosowanych form rehabilitacji leczniczej, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży. Niechęć a wręcz odmowa udziału w często żmudnych i monotonnych oddziaływaniach rehabilitacyjnych jest zmorą wielu terapeutów i rodziców. Ponadto większość metod ma oddziaływanie jednostronne, ukierunkowane na wybrany obszar funkcjonowania człowieka. Hipoterapia jako terapia naturalna, odbywająca się w naturalnym kontakcie z dużym a przyjacielskim zwierzęciem, w naturalnym otoczeniu, wywierająca wpływ na wiele obszarów funkcjonowania równocześnie m.in. (ruchowy, psychiczny, społeczny) jest w tych przypadkach doskonałym uzupełnieniem, a nawet alternatywą. Wszyscy uczestnicy - dzieci, młodzież i dorośli - bardzo chętnie przychodzą na zajęcia hipoterapii, uwielbiają swoje konie i są w stanie przy nich, dla nich pokonywać swoje trudności i wewnętrzne opory przed usprawnianiem oraz bariery ograniczające im rozwój i kontakt ze światem. Dodatkowo stosowana w przypadku dzieci zabawowa forma zajęć, a w przypadku młodzieży i dorosłych terapeutyczna jazda konna z elementami samodzielnej obsługi konia pozwalają na usprawnianie bez koncentrowania uwagi uczestnika na procesie usprawniania. Taka naturalna forma rehabilitacji jest najbardziej preferowana przez osoby niepełnosprawne i chore, a jej skuteczność, gównie dzięki wysokiej motywacji i użyteczności działań, jest bardzo wysoka.

Gwarancją wysokiego poziomu oferowanych przez nas usług są starannie wybrane, doskonale przygotowane i stale doszkalane konie, profesjonalna i doświadczona kadra, liczna grupa zaangażowanych wolontariuszy, kryta hala umożliwiająca realizację zajęć przez cały rok oraz doskonale wyposażona sala do rehabilitacji.

Nasz ośrodek od roku 2000 posiada tytuł Ośrodka Patronackiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, co jest potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług i ich zgodności z Kanonami Polskiej Hipoiterapii.

Ośrodek Usług Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością

Ośrodek powstał w 2004 r, kiedy obok hipoterapii rozpoczęliśmy realizację projektu z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, poprzez zapewnienie wsparcia profesjonalnie przygotowanych asystentów i pomocy psychologicznej.

Fundacja była jedną z pierwszych warszawskich placówek, które wprowadziły usługę asystenta osoby z niepełnosprawnością jako pierwsza w kraju realizowała program usług asystenckich we współpracy z urzędem pracy, przygotowując do roli asystentów osoby bezrobotne.

Zadaniem asystenta jest pomoc w codziennych czynnościach, tak, aby osoba z niepełnosprawnością z czasem mogła się usamodzielnić i w większym stopniu zintegrować z otoczeniem. Asystent OzN pomaga w poruszaniu się po mieście, korzystaniu ze środków transportu publicznego w celu dotarcia do szkoły, pracy, na zajęcia sportowe, terapeutyczne, wspiera w spędzaniu czasu wolnego, odrabianiu pracy domowej, wykonywaniu niezbędnych ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz pełnieniu ról społecznych. Asystent pracując indywidualnie z uczestnikiem pomaga mu nabyć i rozwinąć umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania się w różnych rolach społecznych. Usługa ta pomaga pokonać wynikające z niepełnosprawności bariery oraz przeciwdziała społecznemu i zawodowemu wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, poprzez umożliwienie im korzystania z edukacji, kultury, terapii, zajęć sportowych, artystycznych i innych aktywności oraz dając wsparcie na rynku pracy. Asystent OzN poprzez pracę z podopiecznym przygotowuje go do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, w stopniu w jakim umożliwia to jego stan zdrowia.

Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Razem”

Centrum działa przy Fundacji od 2008 r., realizuje współfinansowany przez PFRON program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem usługi trenera pracy, tzw. model zatrudnienia wspieranego. Jest to model sprawdzony w wielu krajach Unii Europejskiej, jest bardzo skuteczną metodą pozwalającą na zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Centrum rocznie obsługuje ponad 150 osób poszukujących pracy z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Beneficjenci otrzymują wsparcie psychologiczne, usługi doradcy zawodowego i trenera pracy. Trener pracy pomaga znaleźć właściwą ofertę pracy, nawiązać kontakt z pracodawcą, podjąć i utrzymać zatrudnienie.

Osoby z niepełnosprawnością stanowią grupę bierną zawodowo, która ze względu na istnienie różnorakich barier społecznych oraz indywidualnych zdrowotnych, ma największe trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Stanowi to ogromny problem, gdyż dla właśnie dla osób z niepełnosprawnością podjęcie pracy jest szczególnie ważne – aktywność zawodowa oznacza dla nich nie tylko poprawę sytuacji finansowej, lecz nade wszystko:

– podnosi poczucie ich własnej wartości

– jest formą terapii

– sprzyja polepszeniu stanu zdrowia

Jak wskazują doświadczenia programów zatrudnienia wspomaganego, realizowanych głównie przez organizacje pozarządowe, osoba z niepełnosprawnością, która podejmie wysiłek w kierunku znalezienia i utrzymania pracy, jeśli otrzyma w tym wysiłku wsparcie profesjonalnie przygotowanej osoby – trenera pracy –  uzyskuje znaczącą poprawę stanu zdrowia, funkcjonowania społecznego i jakości życia w ogóle.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000145797
 • Wizytówka:www.pitax.pl/hej_koniku
 • Konto:62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
 • Adres:03-291 Warszawa ul. Św. Wincentego 92
 • WWW:www.hejkoniku.org.pl
 • E-mail:fundacja@hejkoniku.org.pl
 • Telefon:507169907Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja "HEJ, KONIKU!"

KRS 0000145797

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja "HEJ, KONIKU!"

 • Lubimy działać! Lubimy pomagać! Pomagaj z nami!

  Fundacja działa na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością (OzN). W tym celu realizuje rehabilitację poprzez hipoterapię, usługi asystenta dla OzN oraz aktywizację zawodową OzN.

 • Jak wykorzystamy 1%

  • prowadzenie hipoterapi dla dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością

  • zakup i utrzymanie koni do hipoterapii

  • uzupełnienie wkładu własnego w projektach dofinansowanych ze środków publicznych, w których uczestnicy korzystają ze wsparcia bezpłatnie

 • Więcej o nas

  Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!” powstała wiosną 1995 roku z inicjatywy grupy ludzi zafascynowanych możliwościami i efektami hipoterapii. Od tego czasu nasza organizacja znacznie rozwinęła działalność i oferowane formy wsparcia dostosowując je do zmieniających sie potrzeb naszych podopiecznych. Ten rozwój i ofertę umożliwiają między innymi darowizny i wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Obecnie działalność Fundacji skupia się na 4 obszarach wsparcia osób z niepełnosprawnościami: rehabilitacji leczniczej  (Ośrodek Hipoterapii), rehabilitacji społecznej (Ośrodek Asystenta ON), rehabilitacji i aktywizacji zawodowej  (Centrum Aktywizacji Zawodowej ON „Razem”) oraz aktywizacji społecznej i obywatelskiej starszych osób z niepelnosprawnościami.

  Ośrodek Hipoterapii

  Od poczatku działalności z usług Ośrodka Hipoterapii Fundacji skorzystało już ponad 1000 osób z Warszawy i okolic, z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Rocznie obejmujemy regularną rehabilitacją ok. 120 osób, głównie dzieci i młodzieży. 

  Ośrodek prowadzi też sportowe i rekreacyjne jazdy konne dla osób z niepełnosprawnością. W obszarze sportu jeździeckiego OzN mamy znaczące osiągnięcia, m.in. trzykrotne Mistrzostwo Polski w Paraujeżeniu.

  Dlaczego HIPOTERAPIA?

  Problem motywacji i aktywnego udziału w procesie rehabilitacji towarzyszy większości stosowanych form rehabilitacji leczniczej, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży. Niechęć a wręcz odmowa udziału w często żmudnych i monotonnych oddziaływaniach rehabilitacyjnych jest zmorą wielu terapeutów i rodziców. Ponadto większość metod ma oddziaływanie jednostronne, ukierunkowane na wybrany obszar funkcjonowania człowieka. Hipoterapia jako terapia naturalna, odbywająca się w naturalnym kontakcie z dużym a przyjacielskim zwierzęciem, w naturalnym otoczeniu, wywierająca wpływ na wiele obszarów funkcjonowania równocześnie m.in. (ruchowy, psychiczny, społeczny) jest w tych przypadkach doskonałym uzupełnieniem, a nawet alternatywą. Wszyscy uczestnicy - dzieci, młodzież i dorośli - bardzo chętnie przychodzą na zajęcia hipoterapii, uwielbiają swoje konie i są w stanie przy nich, dla nich pokonywać swoje trudności i wewnętrzne opory przed usprawnianiem oraz bariery ograniczające im rozwój i kontakt ze światem. Dodatkowo stosowana w przypadku dzieci zabawowa forma zajęć, a w przypadku młodzieży i dorosłych terapeutyczna jazda konna z elementami samodzielnej obsługi konia pozwalają na usprawnianie bez koncentrowania uwagi uczestnika na procesie usprawniania. Taka naturalna forma rehabilitacji jest najbardziej preferowana przez osoby niepełnosprawne i chore, a jej skuteczność, gównie dzięki wysokiej motywacji i użyteczności działań, jest bardzo wysoka.

  Gwarancją wysokiego poziomu oferowanych przez nas usług są starannie wybrane, doskonale przygotowane i stale doszkalane konie, profesjonalna i doświadczona kadra, liczna grupa zaangażowanych wolontariuszy, kryta hala umożliwiająca realizację zajęć przez cały rok oraz doskonale wyposażona sala do rehabilitacji.

  Nasz ośrodek od roku 2000 posiada tytuł Ośrodka Patronackiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, co jest potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług i ich zgodności z Kanonami Polskiej Hipoiterapii.

  Ośrodek Usług Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością

  Ośrodek powstał w 2004 r, kiedy obok hipoterapii rozpoczęliśmy realizację projektu z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, poprzez zapewnienie wsparcia profesjonalnie przygotowanych asystentów i pomocy psychologicznej.

  Fundacja była jedną z pierwszych warszawskich placówek, które wprowadziły usługę asystenta osoby z niepełnosprawnością jako pierwsza w kraju realizowała program usług asystenckich we współpracy z urzędem pracy, przygotowując do roli asystentów osoby bezrobotne.

  Zadaniem asystenta jest pomoc w codziennych czynnościach, tak, aby osoba z niepełnosprawnością z czasem mogła się usamodzielnić i w większym stopniu zintegrować z otoczeniem. Asystent OzN pomaga w poruszaniu się po mieście, korzystaniu ze środków transportu publicznego w celu dotarcia do szkoły, pracy, na zajęcia sportowe, terapeutyczne, wspiera w spędzaniu czasu wolnego, odrabianiu pracy domowej, wykonywaniu niezbędnych ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz pełnieniu ról społecznych. Asystent pracując indywidualnie z uczestnikiem pomaga mu nabyć i rozwinąć umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania się w różnych rolach społecznych. Usługa ta pomaga pokonać wynikające z niepełnosprawności bariery oraz przeciwdziała społecznemu i zawodowemu wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, poprzez umożliwienie im korzystania z edukacji, kultury, terapii, zajęć sportowych, artystycznych i innych aktywności oraz dając wsparcie na rynku pracy. Asystent OzN poprzez pracę z podopiecznym przygotowuje go do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, w stopniu w jakim umożliwia to jego stan zdrowia.

  Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Razem”

  Centrum działa przy Fundacji od 2008 r., realizuje współfinansowany przez PFRON program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem usługi trenera pracy, tzw. model zatrudnienia wspieranego. Jest to model sprawdzony w wielu krajach Unii Europejskiej, jest bardzo skuteczną metodą pozwalającą na zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

  Centrum rocznie obsługuje ponad 150 osób poszukujących pracy z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Beneficjenci otrzymują wsparcie psychologiczne, usługi doradcy zawodowego i trenera pracy. Trener pracy pomaga znaleźć właściwą ofertę pracy, nawiązać kontakt z pracodawcą, podjąć i utrzymać zatrudnienie.

  Osoby z niepełnosprawnością stanowią grupę bierną zawodowo, która ze względu na istnienie różnorakich barier społecznych oraz indywidualnych zdrowotnych, ma największe trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Stanowi to ogromny problem, gdyż dla właśnie dla osób z niepełnosprawnością podjęcie pracy jest szczególnie ważne – aktywność zawodowa oznacza dla nich nie tylko poprawę sytuacji finansowej, lecz nade wszystko:

  – podnosi poczucie ich własnej wartości

  – jest formą terapii

  – sprzyja polepszeniu stanu zdrowia

  Jak wskazują doświadczenia programów zatrudnienia wspomaganego, realizowanych głównie przez organizacje pozarządowe, osoba z niepełnosprawnością, która podejmie wysiłek w kierunku znalezienia i utrzymania pracy, jeśli otrzyma w tym wysiłku wsparcie profesjonalnie przygotowanej osoby – trenera pracy –  uzyskuje znaczącą poprawę stanu zdrowia, funkcjonowania społecznego i jakości życia w ogóle.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000145797
 • Wizytówka:www.pitax.pl/hej_koniku
 • Konto:62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
 • Adres:03-291 Warszawa ul. Św. Wincentego 92
 • WWW:www.hejkoniku.org.pl
 • E-mail:fundacja@hejkoniku.org.pl
 • Telefon:507169907
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00