1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
KRS 0000150776

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

"Rzeczywiście jest to dzieło, które należy wspierać, dla dobra całego narodu" - JP2

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

Od dziewiętnastu lat Fundacja przyznaje stypendia zdolnej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin, małych miast i terenów wiejskich. Każdego roku, dzięki hojności Polaków obejmuje ona programem stypendialnym prawie 2000 uczniów i studentów z całej Polski. Dzięki pomocy "Dzieła Nowego Tysiąclecia" studia ukończyło ponad 4000 absolwentów. Fundacja organizuje również letnie obozy dla wszystkich stypendystów oraz okresowe spotkania formacyjne. Założeniem prowadzonego programu stypendialnego jest pomoc młodej osobie, będącej w potrzebie, od szkoły średniej do ukończenia studiów. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Fundacja przeznaczy otrzymane środki na:

- wypłatę około 1000 stypendiów dla uczniów szkół średnich (400 zł miesięcznie) oraz około 1000 stypendiów studenckich (średnio 550 zł miesięcznie), 

- sfinansowanie obozów wakacyjnych organizowanych w trzech grupach wiekowych (uczniowe, maturzyści, studenci),

- organizowanie okresowych spotkań formacyjno-integracyjnych dla wspólnot uczniowskich i studenckich.  

Więcej o nas

Więcej o nas

MISJA

Podstawowym celem Fundacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez fundowanie stypendiów uczniowskich i studenckich.

PROWADZONE DZIAŁANIA

Najważniejszym działaniem „Dzieła Nowego Tysiąclecia” jest prowadzenie programu stypendialnego. Przez 19 lat Fundacja przeznaczyła ponad 200 milionów zł na stypendia dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin, małych miast i terenów wiejskich. Dzięki pomocy "Dzieła Nowego Tysiąclecia" studia ukończyło ponad 4000 absolwentów. Obecnie programem stypendialnym objętych jest prawie 2000 uczniów i studentów z całej Polski.

Program skierowany jest do młodzieży pochodzącej z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Dochód na osobę w rodzinie stypendysty nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto. Warunkiem uzyskania stypendium jest uzyskanie średniej ocen: 4,8 w szkole podstawowej i 4,5 w szkole średniej, a następnie powyżej 4,0 na studiach lub szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i nauki.

Stypendysta uczeń otrzymuje w roku szkolnym 400 zł miesięcznie, a student około 550 zł miesięcznie w roku akademickim. Stypendia szkolne składają się z pakietu naukowego i socjalnego (po 200 zł).

Nabór stypendystów jest zdecentralizowany i odbywa się za pośrednictwem diecezjalnych księży koordynatorów, którzy współpracują z katechetami i nauczycielami przy wyborze kandydatów do programu. Osoba objęta pomocą Fundacji ma pewność uzyskiwania stypendium przez cały okres swojej edukacji. Celem bowiem udzielanego wsparcia jest uzyskanie dyplomu publicznej szkoły wyższej (uniwersytet, politechnika). Obecnie stypendyści studiują najchętniej na kierunkach technicznych, np. informatyka, elektronika czy budownictwo.

FORMACJA I INTEGRACJA

Ważnym elementem programu stypendialnego jest formowanie młodych osób w duchu wychowania Jana Pawła II. Służą temu szczególnie letnie obozy formacyjno-integracyjne.  Uczniowie spotykają się w dużych, akademickich ośrodkach miejskich (m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Trójmieście, Wrocławiu, Rzeszowie, Lublinie czy w Białymstoku). Dzięki temu mają możliwość zapoznania się z uczelniami wyższymi, na których często później podejmują studia. Obozy studenckie są okazją do podtrzymania kontaktów i nawiązania nowych relacji, a także przygotowują do wspólnego działania na rzecz lokalnych społeczności oraz inicjatyw podejmowanych przez „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dzięki temu, studenci łatwo włączają się m.in. w organizację ogólnopolskich wydarzeń - Orszaku Trzech Króli, Wigilii dla Bezdomnych czy bożonarodzeniowego koncertu Betlejem w Polsce.

Szczególny charakter mają obozy maturzystów, którzy przed rozpoczęciem studiów, najczęściej w nowych dla nich zupełnie miejscowościach, dowiadują się od swoich starszych kolegów o realiach życia uczelnianego i lokalnego.

W trakcie roku akademickiego, studenci tworzą uczelniane wspólnoty akademickie, które oprócz integracji i samopomocy, angażują swoich członków do podejmowania wolontariatu - szczególnie na rzecz ubogich.

DZIEŃ PAPIESKI

Od 2001 roku Fundacja w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, organizuje Dzień Papieski. W jego przygotowaniach Fundację wspiera ogólnopolski Komitet Organizacyjny (m.in. Przymierze Rodzin, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Akcja Katolicka, organizacje harcerskie). Obchody odbywają się w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października). Dzień Papieski przebiega w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.

W przeddzień obchodów Dnia Papieskiego - podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim - wręczane są nagrody TOTUS. Nagroda jest docenieniem dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślania wartości wpisanych w człowieka, będących istotną treścią nauczania Jana Pawła II. Przyznawana jest w czterech kategoriach: „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”, „Promocja godności człowieka”, „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” oraz „TOTUS medialny”.

Podczas Dnia Papieskiego Polacy gromadzą się na liturgiach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych, medytacjach oraz konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca Świętego. We wszystkich parafiach odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, przygotowujący do tego wydarzenia. Dzień Papieski w każdym roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. Hasło to stanowi osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, liturgicznych i artystycznych. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, między innymi koncert galowy Dnia Papieskiego w Warszawie transmitowany przez TVP 1 i TVP Polonia.

Aspekt charytatywny tego dnia to przykościelna i publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW DZIEŁO

Ukończenie programu stypendialnego przez absolwentów studiów wyższych, nie wiąże się z utratą więzi z Fundacją. Stypendyści mają możliwość dołączenia do Stowarzyszenia Absolwentów Dzieła, które troszczy się o promowanie postaw chrześcijańskich i obywatelskich, wspieranie rozwoju kultury, nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000150776
 • Konto:75 1240 2034 1111 0000 0306 8582
 • Adres:Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
 • WWW:https://dzielo.pl/
 • E-mail:paulina.worozbit@dzielo.pl
 • Telefon:881678857Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

KRS 0000150776

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

 • "Rzeczywiście jest to dzieło, które należy wspierać, dla dobra całego narodu" - JP2

  Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

  Od dziewiętnastu lat Fundacja przyznaje stypendia zdolnej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin, małych miast i terenów wiejskich. Każdego roku, dzięki hojności Polaków obejmuje ona programem stypendialnym prawie 2000 uczniów i studentów z całej Polski. Dzięki pomocy "Dzieła Nowego Tysiąclecia" studia ukończyło ponad 4000 absolwentów. Fundacja organizuje również letnie obozy dla wszystkich stypendystów oraz okresowe spotkania formacyjne. Założeniem prowadzonego programu stypendialnego jest pomoc młodej osobie, będącej w potrzebie, od szkoły średniej do ukończenia studiów. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  Fundacja przeznaczy otrzymane środki na:

  - wypłatę około 1000 stypendiów dla uczniów szkół średnich (400 zł miesięcznie) oraz około 1000 stypendiów studenckich (średnio 550 zł miesięcznie), 

  - sfinansowanie obozów wakacyjnych organizowanych w trzech grupach wiekowych (uczniowe, maturzyści, studenci),

  - organizowanie okresowych spotkań formacyjno-integracyjnych dla wspólnot uczniowskich i studenckich.  

 • Więcej o nas

  MISJA

  Podstawowym celem Fundacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez fundowanie stypendiów uczniowskich i studenckich.

  PROWADZONE DZIAŁANIA

  Najważniejszym działaniem „Dzieła Nowego Tysiąclecia” jest prowadzenie programu stypendialnego. Przez 19 lat Fundacja przeznaczyła ponad 200 milionów zł na stypendia dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin, małych miast i terenów wiejskich. Dzięki pomocy "Dzieła Nowego Tysiąclecia" studia ukończyło ponad 4000 absolwentów. Obecnie programem stypendialnym objętych jest prawie 2000 uczniów i studentów z całej Polski.

  Program skierowany jest do młodzieży pochodzącej z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Dochód na osobę w rodzinie stypendysty nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto. Warunkiem uzyskania stypendium jest uzyskanie średniej ocen: 4,8 w szkole podstawowej i 4,5 w szkole średniej, a następnie powyżej 4,0 na studiach lub szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i nauki.

  Stypendysta uczeń otrzymuje w roku szkolnym 400 zł miesięcznie, a student około 550 zł miesięcznie w roku akademickim. Stypendia szkolne składają się z pakietu naukowego i socjalnego (po 200 zł).

  Nabór stypendystów jest zdecentralizowany i odbywa się za pośrednictwem diecezjalnych księży koordynatorów, którzy współpracują z katechetami i nauczycielami przy wyborze kandydatów do programu. Osoba objęta pomocą Fundacji ma pewność uzyskiwania stypendium przez cały okres swojej edukacji. Celem bowiem udzielanego wsparcia jest uzyskanie dyplomu publicznej szkoły wyższej (uniwersytet, politechnika). Obecnie stypendyści studiują najchętniej na kierunkach technicznych, np. informatyka, elektronika czy budownictwo.

  FORMACJA I INTEGRACJA

  Ważnym elementem programu stypendialnego jest formowanie młodych osób w duchu wychowania Jana Pawła II. Służą temu szczególnie letnie obozy formacyjno-integracyjne.  Uczniowie spotykają się w dużych, akademickich ośrodkach miejskich (m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Trójmieście, Wrocławiu, Rzeszowie, Lublinie czy w Białymstoku). Dzięki temu mają możliwość zapoznania się z uczelniami wyższymi, na których często później podejmują studia. Obozy studenckie są okazją do podtrzymania kontaktów i nawiązania nowych relacji, a także przygotowują do wspólnego działania na rzecz lokalnych społeczności oraz inicjatyw podejmowanych przez „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dzięki temu, studenci łatwo włączają się m.in. w organizację ogólnopolskich wydarzeń - Orszaku Trzech Króli, Wigilii dla Bezdomnych czy bożonarodzeniowego koncertu Betlejem w Polsce.

  Szczególny charakter mają obozy maturzystów, którzy przed rozpoczęciem studiów, najczęściej w nowych dla nich zupełnie miejscowościach, dowiadują się od swoich starszych kolegów o realiach życia uczelnianego i lokalnego.

  W trakcie roku akademickiego, studenci tworzą uczelniane wspólnoty akademickie, które oprócz integracji i samopomocy, angażują swoich członków do podejmowania wolontariatu - szczególnie na rzecz ubogich.

  DZIEŃ PAPIESKI

  Od 2001 roku Fundacja w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, organizuje Dzień Papieski. W jego przygotowaniach Fundację wspiera ogólnopolski Komitet Organizacyjny (m.in. Przymierze Rodzin, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Akcja Katolicka, organizacje harcerskie). Obchody odbywają się w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października). Dzień Papieski przebiega w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.

  W przeddzień obchodów Dnia Papieskiego - podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim - wręczane są nagrody TOTUS. Nagroda jest docenieniem dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślania wartości wpisanych w człowieka, będących istotną treścią nauczania Jana Pawła II. Przyznawana jest w czterech kategoriach: „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”, „Promocja godności człowieka”, „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” oraz „TOTUS medialny”.

  Podczas Dnia Papieskiego Polacy gromadzą się na liturgiach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych, medytacjach oraz konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca Świętego. We wszystkich parafiach odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, przygotowujący do tego wydarzenia. Dzień Papieski w każdym roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. Hasło to stanowi osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, liturgicznych i artystycznych. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, między innymi koncert galowy Dnia Papieskiego w Warszawie transmitowany przez TVP 1 i TVP Polonia.

  Aspekt charytatywny tego dnia to przykościelna i publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.

  STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW DZIEŁO

  Ukończenie programu stypendialnego przez absolwentów studiów wyższych, nie wiąże się z utratą więzi z Fundacją. Stypendyści mają możliwość dołączenia do Stowarzyszenia Absolwentów Dzieła, które troszczy się o promowanie postaw chrześcijańskich i obywatelskich, wspieranie rozwoju kultury, nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów.

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000150776
 • Konto:75 1240 2034 1111 0000 0306 8582
 • Adres:Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
 • WWW:https://dzielo.pl/
 • E-mail:paulina.worozbit@dzielo.pl
 • Telefon:881678857
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00