1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Esteka
KRS 0000160148

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wy wspieracie My działamy

Stowarzyszenie ESTEKA powstało w 2003 roku, a od 2006 uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Rocznie realizujemy ponad 30 programów i projektów, w których udział bierze grupa ponad 5 tysięcy beneficjentów końcowych. 

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki pozyskane w ramach kampanii 1 % podatku zostaną przeznaczone m.in. na:

 • wsparcie programów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży;
 • fundowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży;
 • wspieranie projektów i programów skierowanych do dzieci i młodzieży;
 • realizację programów dla osób starszych.
Więcej o nas

Więcej o nas

O ESTECE

Stowarzyszenie ESTEKA powstało w 2013 roku i od początku swojej działalności realizuje programy i projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, seniorów i społeczności lokalnych. Pierwsze lata to kilka projektów rocznie obejmujących beneficjentów z terenu Tarnobrzega. W późniejszym okresie działalność została rozszerzona na teren całego kraju. Od 2010 roku podejmowane były również działania międzynarodowe. Programy i projekty realizuje grupa ponad 30 członków Stowarzyszenia oraz ponad 70 wolontariuszy. Do celów organizacyjnych został zatrudniony jeden pracownik biurowy.

Dzięki wsparciu sponsorów i darczyńców udało się nam stworzyć solidne zaplecze do realizacji naszych programów. Posiadamy własne pomieszczenia, na co dzień wykorzystywane do zajęć z dziećmi i młodzieżą, seniorami i osobami niepełnosprawnymi: świetlicę, gabinety logopedyczny, Biofeedback i rehabilitacyjny z zapleczem sanitarnym. Do zajęć hipoterapii wykorzystujemy krytą ujeżdżalnię oraz budynek gospodarczy z salką do rehabilitacji.

Do głównych działań ESTEKI zaliczymy:

 • realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych HIPOTERAPIA TO ZDROWIE,  KOPYTO ZA KOPYTEM, HEJ, WIO KONIU, BIO-wsparcie, BIO-terapia. Z zajęć rehabilitacyjnych, hipoterapeutycznych oraz Biofeedbacku korzysta ponad 200 beneficjentów rocznie;
 • organizację zajęć pozalekcyjnych w ramach projektów: SZKÓŁKA JEŹDZIECKA (8 edycji), TARNOBRZEG - miasto z artystyczną duszą (5 edycji), RAJD KONNY TARNOBRZEG Jezioro Tarnobrzeskie (8 edycji), RAZEM DO PRZODU - świetlica socjoterapeutyczną (6 edycji), PARADA MIKOŁAJÓW (15 edycji) i inne. Z projektów rocznie korzysta grupa ponad 3 tysięcy beneficjentów;
 • wsparcie Seniorów przez realizację programów AS II AKTYWNY SENIOR (2 edycje), AKTYWNI RAZEM, KLUB SENIORA (2 sezony), w których uczestniczy grupa ponad 500 beneficjentów w wieku 50+;
 • wsparcie organizacji pozarządowych poprzez organizację działań szkoleniowych i doradczych. W ramach projektu ROZWIŃ SKRZYDŁA W NGO opieką zostało objętych ponad 100 organizacji pozarządowych oraz ponad 200 ich członków, którzy skorzystali z działań doradczych, szkoleniowych. Specjaliści z takich dziedzin jak finanse NGO, pisanie wniosków i rozliczanie projektów, PR pełnili dyżury i wspierali działania NGO;

KIERUNKI NA PRZYSZŁOŚĆ

 • zwiększenie działań związanych z rehabilitacją, hipoterapią i biofeedbackiem skierowanych do osób niepełnosprawnych poprzez realizację nowych programów i projektów, rozbudowę bazy sprzętowej i lokalowej oraz pozyskaniem specjalistów do realizacji tych działań - zwiększenie liczby beneficjentów ostatecznych do 350 rocznie;
 • uruchomienie nowych programów i działań dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk dysfunkcyjnych i ubogich, w tym: programy edukacyjne, sportowo-rekreacyjne i objęcie min. 4000 ostatecznych odbiorców programów;
 • poszerzenie oferty dla środowisk senioralnych – kontunuowanie spotkań w ramach Klubu Seniora poszerzone o nowe rozwiązania i programy - Dyskusyjny Klub Filmowy, cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych;
 • kontynuowanie dotychczasowych programów i projektów;

Szansa i rozwój

Uzyskane od Państwa wsparcie w ramach 1 % podatku pozwoli nam na stabilne funkcjonowanie Stowarzyszenia i zwiększenie grupy docelowej końcowych odbiorców naszej oferty. Środki finansowe z 1 % podatku pozwolą nam również rozszerzyć bazę lokalową i sprzętową przydatną do realizacji naszych projektów i programów. Zgodnie z naszym hasłem WY WSPIERACIE - MY DZIAŁAMY razem będziemy mogli więcej, za co serdecznie dziękujemy.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo podkarpackie
 • KRS:0000160148
 • Wizytówka:www.pitax.pl/esteka
 • Konto:17 1500 1735 1217 3005 3741 0000
 • Adres:ul. 11-go Listopada 8a, 39-400 Tarnobrzeg
 • WWW:http://esteka.pl/
 • E-mail:esteka@esteka.pl
 • Telefon:604952468Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie Esteka

KRS 0000160148

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Esteka

 • Wy wspieracie My działamy

  Stowarzyszenie ESTEKA powstało w 2003 roku, a od 2006 uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Rocznie realizujemy ponad 30 programów i projektów, w których udział bierze grupa ponad 5 tysięcy beneficjentów końcowych. 

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki pozyskane w ramach kampanii 1 % podatku zostaną przeznaczone m.in. na:

  • wsparcie programów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży;
  • fundowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży;
  • wspieranie projektów i programów skierowanych do dzieci i młodzieży;
  • realizację programów dla osób starszych.
 • Więcej o nas

  O ESTECE

  Stowarzyszenie ESTEKA powstało w 2013 roku i od początku swojej działalności realizuje programy i projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, seniorów i społeczności lokalnych. Pierwsze lata to kilka projektów rocznie obejmujących beneficjentów z terenu Tarnobrzega. W późniejszym okresie działalność została rozszerzona na teren całego kraju. Od 2010 roku podejmowane były również działania międzynarodowe. Programy i projekty realizuje grupa ponad 30 członków Stowarzyszenia oraz ponad 70 wolontariuszy. Do celów organizacyjnych został zatrudniony jeden pracownik biurowy.

  Dzięki wsparciu sponsorów i darczyńców udało się nam stworzyć solidne zaplecze do realizacji naszych programów. Posiadamy własne pomieszczenia, na co dzień wykorzystywane do zajęć z dziećmi i młodzieżą, seniorami i osobami niepełnosprawnymi: świetlicę, gabinety logopedyczny, Biofeedback i rehabilitacyjny z zapleczem sanitarnym. Do zajęć hipoterapii wykorzystujemy krytą ujeżdżalnię oraz budynek gospodarczy z salką do rehabilitacji.

  Do głównych działań ESTEKI zaliczymy:

  • realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych HIPOTERAPIA TO ZDROWIE,  KOPYTO ZA KOPYTEM, HEJ, WIO KONIU, BIO-wsparcie, BIO-terapia. Z zajęć rehabilitacyjnych, hipoterapeutycznych oraz Biofeedbacku korzysta ponad 200 beneficjentów rocznie;
  • organizację zajęć pozalekcyjnych w ramach projektów: SZKÓŁKA JEŹDZIECKA (8 edycji), TARNOBRZEG - miasto z artystyczną duszą (5 edycji), RAJD KONNY TARNOBRZEG Jezioro Tarnobrzeskie (8 edycji), RAZEM DO PRZODU - świetlica socjoterapeutyczną (6 edycji), PARADA MIKOŁAJÓW (15 edycji) i inne. Z projektów rocznie korzysta grupa ponad 3 tysięcy beneficjentów;
  • wsparcie Seniorów przez realizację programów AS II AKTYWNY SENIOR (2 edycje), AKTYWNI RAZEM, KLUB SENIORA (2 sezony), w których uczestniczy grupa ponad 500 beneficjentów w wieku 50+;
  • wsparcie organizacji pozarządowych poprzez organizację działań szkoleniowych i doradczych. W ramach projektu ROZWIŃ SKRZYDŁA W NGO opieką zostało objętych ponad 100 organizacji pozarządowych oraz ponad 200 ich członków, którzy skorzystali z działań doradczych, szkoleniowych. Specjaliści z takich dziedzin jak finanse NGO, pisanie wniosków i rozliczanie projektów, PR pełnili dyżury i wspierali działania NGO;

  KIERUNKI NA PRZYSZŁOŚĆ

  • zwiększenie działań związanych z rehabilitacją, hipoterapią i biofeedbackiem skierowanych do osób niepełnosprawnych poprzez realizację nowych programów i projektów, rozbudowę bazy sprzętowej i lokalowej oraz pozyskaniem specjalistów do realizacji tych działań - zwiększenie liczby beneficjentów ostatecznych do 350 rocznie;
  • uruchomienie nowych programów i działań dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk dysfunkcyjnych i ubogich, w tym: programy edukacyjne, sportowo-rekreacyjne i objęcie min. 4000 ostatecznych odbiorców programów;
  • poszerzenie oferty dla środowisk senioralnych – kontunuowanie spotkań w ramach Klubu Seniora poszerzone o nowe rozwiązania i programy - Dyskusyjny Klub Filmowy, cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych;
  • kontynuowanie dotychczasowych programów i projektów;

  Szansa i rozwój

  Uzyskane od Państwa wsparcie w ramach 1 % podatku pozwoli nam na stabilne funkcjonowanie Stowarzyszenia i zwiększenie grupy docelowej końcowych odbiorców naszej oferty. Środki finansowe z 1 % podatku pozwolą nam również rozszerzyć bazę lokalową i sprzętową przydatną do realizacji naszych projektów i programów. Zgodnie z naszym hasłem WY WSPIERACIE - MY DZIAŁAMY razem będziemy mogli więcej, za co serdecznie dziękujemy.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo podkarpackie
 • KRS:0000160148
 • Wizytówka:www.pitax.pl/esteka
 • Konto:17 1500 1735 1217 3005 3741 0000
 • Adres:ul. 11-go Listopada 8a, 39-400 Tarnobrzeg
 • WWW:http://esteka.pl/
 • E-mail:esteka@esteka.pl
 • Telefon:604952468
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00