1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Spróbujmy Razem

KRS 0000177517

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Spróbujmy Razem

KRS 0000177517

Prezent OPP

Razem możemy więcej. Otwórz swoje serce i pomóż nam działać

Stowarzyszenie zostało założone aby wspierać dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie. Nasi podopieczni to głównie wychowankowie SOSW w Warlubiu oraz Domu Dziecka w Bąkowie.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Realizujemy nasze cele statutowe, czyli szeroko rozumianą pomoc potrzebującym dzieciom niepełnosprawnym oraz reagujemy na bieżące, pojawiające się problemy w naszym środowisku lokalnym.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” powstało w 2003 roku. Grupa nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu,www.soswwarlubie.pl ,dostrzegła potrzebę stworzenia organizacji, która odpowiadałaby na potrzeby dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu powiatu świeckiego.  Codzienna praca w szkole, kontakt z rodzicami, pozwoliła nam dostrzec potencjał potrzeb i problemów, z którymi na co dzień borykają się dzieci niepełnosprawne. Niedostateczne rozwiązania systemowe, oraz możliwości jakie daje osobowość prawna stowarzyszenia popchnęła nas na nieznany wcześniej kierunek, otwierając nowe możliwości pomocy dla naszych wychowanków. Po kilku latach doświadczeń działalności stowarzyszenia, w roku 2006 uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Nasza organizacja liczy obecnie 38 członków - wolontariuszy. Działamy w formule non-profit, czyli wszystkie otrzymane fundusze przeznaczamy wyłącznie dla naszych podopiecznych. Nauczyliśmy się skutecznie pozyskiwać wsparcie finansowe i rzeczowe z krajowych źródeł wspierania trzeciego sektora, lokalnych władz, fundacji i stowarzyszeń, 1% podatku. W środowisku lokalnym wpierają naszą działalność lokalne firmy, przedsiębiorcy i osoby prywatne. Współpracujemy z PCPR, Pfron. Nieustannie szukamy nowych form wsparcia, abyśmy mogli jeszcze skuteczniej i w większym zakresie realizować swoje cele statutowe. 

Cele stowarzyszenia :

 1. Organizowanie inicjatyw prowadzących do rozwiązywania lokalnych problemów oraz integrowanie i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych.
 2. Kreowanie, inspirowanie i wspieranie rodziców oraz młodzieży do działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
 3. Rozwijanie współpracy z władzami samorządu gminy, powiatu, województwa, organizacjami pozarządowymi i różnymi fundacjami wspierającymi działanie, mające na celu zaspokajanie potrzeb lokalnych.
 4. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych i pracujących z nimi.
 5. Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień.
 6. Prowadzenie działań związanych z upowszechnianiem i rozwojem kultury.
 7. Podejmowanie działań na rzecz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 8. Tworzenie miejsc i organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.
 9. Działalność na rzecz poprawy warunków socjalno – bytowych, zdrowotnych i społecznych rodzin.
 10. Współpraca i wspieranie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Domu Dziecka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz szkół na terenie Gminy Warlubie.

Formy działania

 1. Prowadzenie działań terapeutycznych, opiekuńczych, psychoedukacyjnych i profilaktycznych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym.
 3. Propagowanie i obrona praw dziecka niepełnosprawnego.
 4. Koordynowanie działań nieformalnych grup podejmujących działania na rzecz innych, związanych z wolontariatem.
 5. Prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów i konferencji dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz działalności informacyjno – promocyjnej i wydawniczej.
 6. Współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie diagnozy, oraz działań związanych z profilaktyką uzależnień.
 7. Organizowanie zbiórek pieniędzy i darów dla potrzebujących.
 8. Pomoc rodzinom w kontaktach z urzędami i instytucjami.
 9. Prowadzenie centrum informacji na temat osób potrzebujących pomocy i możliwości jej uzyskania.
 10. Prowadzenie akcji profilaktyki zdrowotnej.
 11. Interwencje w sytuacjach kryzysowych w szkole i w rodzinie.
 12. Organizowanie imprez kulturalnych mających na celu pozyskiwanie środków na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia.

   


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
 • KRS:0000177517
 • Konto:34 8173 0005 2002 0007 7842 0001
 • Adres:Szkolna 8, 86-160 Warlubie
 • WWW:sprobujmyrazem.eu www.soswwarlubie.pl
 • E-mail:specjalista1@wp.pl
 • Telefon:662551106

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Spróbujmy Razem” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Spróbujmy Razem

KRS 0000177517

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00