1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową
KRS 0000226419ATAKSJA

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomoc, opieka i wsparcie

W roku 2004 zostało powołane Stowarzyszenie, którego celem jest działalność na rzecz rodzin chorych dotkniętych chorobą zwaną Ataksja Rdzeniowo-Móżdżkową. W styczniu 2005 roku zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Warszawie, uzyskując tym samym osobowość prawną. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia jego głównym celem jest udzielanie pomocy, opieki i wsparcia chorym na ataksję móżdżkową oraz ich rodzinom i przyjaciołom. Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na społecznej pracy członków i wolontariuszy oraz wsparciu dawanym mu przez organizacje jemu podobne.Założycielami i członkami Stowarzyszenia są osoby chore i ich bliscy.Z założenia chodziło nam o stworzenie osobowości prawnej która poprzez naszą wspólną charytatywną pracę

Stowarzyszenie jak i jego działania są finansowane ze składek, darowizn, zbiórek publicznych jak i wpływów z 1%.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Zebrane środki z 1% przeznaczamy na realizacje celów statutowych, a zwłaszcza:

a) przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego oraz zmianę negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych poprzez wydawanie publikacji własnych i innych, pomoc w wydaniu publikacji oferuje Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
b) organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego, planowany jest turniej sportowy na rzecz osób chorych,
c) propagowanie w społeczeństwie informacji o chorobie oraz osobach chorych, przy pomocy mediów, prasy oraz radio, opracowywana jest strona internetowa,
d) nawiązywanie współpracy z partnerami z kraju i zagranicy, współpraca z organizacją z Niemiec.
e) tworzenie miejsc, gdzie można się zwrócić po pierwszą informację i pomoc w zmaganiu się z efektami choroby,
f) współudział w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów służących popularyzacji wiedzy o ataksji rdzeniowo móżdżkowej.

Więcej o nas

Więcej o nas

MISJA
Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy, opieki i wsparcia osobom chorym na ataksję rdzeniowo-móżdżkową, jak również ich rodzinom.

CO ROBIMY

Stowarzyszenie jak na razie ogranicza się do organizacji wyjazdów rehabilitacyjnych dla osób chorych i ich opiekunów należących do Stowarzyszenia.Takie turnusy są dofinansowane z pieniędzy uzyskanych ze zbiórek jak i 1%. Członkami Stowarzyszenia są osoby z całej Polski, dla których pomoc może być organizowana w określonych z góry terminach. W przyszłości chcielibyśmy, aby osoby chore mogły korzystać z rehabilitacji w swoim domu, albo miejscowości. Obecnie organizowane przez Stowarzyszenie turnusy bywają często jedyną formą rehabilitacji chorych. Dzięki zebranym pieniądzom mamy nadzieję powiększyć wachlarz możliwości aktywizacji i rehabilitacji.

Niestety na chwilę obecną nie prowadzimy żadnych innych działań z powodu zbyt małych wpływów z darowizn i 1%. Nie chcemy z tego powodu zamykać naszej działalności, ale powinniśmy zintesyfikować działania, które pozwolą nam dalej funkcjonować. Dzięki już zebranym pieniądzom udało nam się wiele osiągnąć, a to zaledwie kropla w morzu naszych potrzeb i możliwości.

CZEGO DOKONALIŚMY

Jako Stowarzyszenie braliśmy udział w tworzeniu programu Neuroforma. Jest to program, który pomaga osobom chorym na ataksję, stwardnienie rozsiane i pokrewne w rehabilitacji ruchowej on line. Poprzez powtarzalność prostych ćwiczeń chory poprawia koordynację ruchową rąk, czy aktywizuje mózg do rozwiązywania zadań. Program ten nie przynosi Stowarzyszeniu żadnych dochodów finansowych, ale chcielibyśmy jako Stowarzyszenie móc nabywać ten program dla każdego zdiagnozowanego chorego.

Z powodu niskich środków skupiamy się obecnie na organizacji turnusów rehbilitacyjno-integracyjnych.

DLACZEGO POMAGAMY

Rehabilitacja naszych podopiecznych jest bardzo kosztowna. W chwili obecnej ataksja jest chorobą postępującą i nieuleczalną. Dotychczas wszelkie próby farmaceutyczne nie przyniosły wyleczenia naszych podopiecznych. Nie ma też zbyt dużo wymaganych prób farmaceutycznych i klinicznych, ponieważ chorych na tą chorobę jest stosunkowo mało. Do chwili obecnej wiadomo, że postęp choroby może spowolnić rehabilitacja ruchowa (głównie wykorzystująca metodę PNF). Niestety obecnie nie każdy chory może sobie pozwolić na systematyczną taką rehabilitację. Jest ona droga i rzadko dostępna w mniejszych miejscowościach. Stowarzyszenie nasze chciałoby w przyszłości móc je dofinansowywać, lub nawet finansować, ale obecnie potrzeby chorych przewyższają możliwości.To właśnie w małych miejscowościach i wsiach problem z dostępnością do rehabilitacji jest największy a metoda PNF jest wręcz niedostępna (koszt szkolenia rehabilitanta to około 5000 złotych za stopień podstawowy) a koszt godzinnych zajęć to średnio w Polsce 80 złotych - nie refundowane z NFZ. Do tego należy doliczyć koszt dojazdu do miejscowości w której z takiej metody można skorzystać. Biorąc pod uwagę że im częściej ćwiczymy tym lepszy efekt to dla wielu z nas są to kwoty nieosiągalne bez wsparcia osób życzliwych i datków na opłacenie takich zajęć.  

Sami stworzyliśmy Stowarzyszenie ponieważ to my (chorzy i ich bliscy) wiemy najlepiej czego nam potrzeba a zebrane pieniądze trafiają w całości bezpośrednio do potrzebujących gdyż nikt w Stowarzyszeniu nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę.

Zarząd Stowarzyszenia tworzą sami chorzy i ich rodziny, wszyscy decydujemy na co przeznaczyć zebrane środki. 

KOMU POMAGAMY

Pomagamy przede wszystkim chorym na ataksje rdzeniowo-móżdżkową ale nie zamykamy się na innych potrzebujących, wśród nas są również osoby, które nie są chore na ataksję rdzeniowo-móżdżkową, ale również na choroby podobne objawowo, czy też osoby, które nie zostały jeszcze zdiagnozowane ponieważ czekają na zakończenie tego długotrwałego procesu. Faktem jest, że ludzie dowiadują się o naszym stowarzyszeniu głównie, gdy sami zachorują, mają chorego członka rodziny lub znajomego.

Chcielibyśmy aby nasze Stowarzyszenie mogło pomóc wszystkim którzy takiej pomocy potrzebują ponieważ mamy już pewne doświadczenie w rehabilitacji pod odpowiednim kątem jednak bardzo ograniczają nas możliwości finansowe. Osobom spoza Stowarzyszenia możemy zaproponować tylko udział w takich turnusach jednak nie jesteśmy w stanie dofinansować takiego wyjazdu.

Dlatego też będziemy bardzo wdzięczni za każdy datek i za każdy 1% przekazany na nasze Stowarzyszenie.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000226419
 • Konto:08 1940 1076 3157 8644 0000 0000
 • Adres:02-784 Warszawa ul. Dembowskiego 16/59
 • WWW:www.ataksja.org.pl
 • E-mail:ataksja@ataksja.home.pl
 • Telefon:533576039Formularze PIT 2021/2022 dla
Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową

KRS 0000226419

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową

 • Pomoc, opieka i wsparcie

  W roku 2004 zostało powołane Stowarzyszenie, którego celem jest działalność na rzecz rodzin chorych dotkniętych chorobą zwaną Ataksja Rdzeniowo-Móżdżkową. W styczniu 2005 roku zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Warszawie, uzyskując tym samym osobowość prawną. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia jego głównym celem jest udzielanie pomocy, opieki i wsparcia chorym na ataksję móżdżkową oraz ich rodzinom i przyjaciołom. Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na społecznej pracy członków i wolontariuszy oraz wsparciu dawanym mu przez organizacje jemu podobne.Założycielami i członkami Stowarzyszenia są osoby chore i ich bliscy.Z założenia chodziło nam o stworzenie osobowości prawnej która poprzez naszą wspólną charytatywną pracę

  Stowarzyszenie jak i jego działania są finansowane ze składek, darowizn, zbiórek publicznych jak i wpływów z 1%.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Zebrane środki z 1% przeznaczamy na realizacje celów statutowych, a zwłaszcza:

  a) przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego oraz zmianę negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych poprzez wydawanie publikacji własnych i innych, pomoc w wydaniu publikacji oferuje Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
  b) organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego, planowany jest turniej sportowy na rzecz osób chorych,
  c) propagowanie w społeczeństwie informacji o chorobie oraz osobach chorych, przy pomocy mediów, prasy oraz radio, opracowywana jest strona internetowa,
  d) nawiązywanie współpracy z partnerami z kraju i zagranicy, współpraca z organizacją z Niemiec.
  e) tworzenie miejsc, gdzie można się zwrócić po pierwszą informację i pomoc w zmaganiu się z efektami choroby,
  f) współudział w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów służących popularyzacji wiedzy o ataksji rdzeniowo móżdżkowej.

 • Więcej o nas

  MISJA
  Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy, opieki i wsparcia osobom chorym na ataksję rdzeniowo-móżdżkową, jak również ich rodzinom.

  CO ROBIMY

  Stowarzyszenie jak na razie ogranicza się do organizacji wyjazdów rehabilitacyjnych dla osób chorych i ich opiekunów należących do Stowarzyszenia.Takie turnusy są dofinansowane z pieniędzy uzyskanych ze zbiórek jak i 1%. Członkami Stowarzyszenia są osoby z całej Polski, dla których pomoc może być organizowana w określonych z góry terminach. W przyszłości chcielibyśmy, aby osoby chore mogły korzystać z rehabilitacji w swoim domu, albo miejscowości. Obecnie organizowane przez Stowarzyszenie turnusy bywają często jedyną formą rehabilitacji chorych. Dzięki zebranym pieniądzom mamy nadzieję powiększyć wachlarz możliwości aktywizacji i rehabilitacji.

  Niestety na chwilę obecną nie prowadzimy żadnych innych działań z powodu zbyt małych wpływów z darowizn i 1%. Nie chcemy z tego powodu zamykać naszej działalności, ale powinniśmy zintesyfikować działania, które pozwolą nam dalej funkcjonować. Dzięki już zebranym pieniądzom udało nam się wiele osiągnąć, a to zaledwie kropla w morzu naszych potrzeb i możliwości.

  CZEGO DOKONALIŚMY

  Jako Stowarzyszenie braliśmy udział w tworzeniu programu Neuroforma. Jest to program, który pomaga osobom chorym na ataksję, stwardnienie rozsiane i pokrewne w rehabilitacji ruchowej on line. Poprzez powtarzalność prostych ćwiczeń chory poprawia koordynację ruchową rąk, czy aktywizuje mózg do rozwiązywania zadań. Program ten nie przynosi Stowarzyszeniu żadnych dochodów finansowych, ale chcielibyśmy jako Stowarzyszenie móc nabywać ten program dla każdego zdiagnozowanego chorego.

  Z powodu niskich środków skupiamy się obecnie na organizacji turnusów rehbilitacyjno-integracyjnych.

  DLACZEGO POMAGAMY

  Rehabilitacja naszych podopiecznych jest bardzo kosztowna. W chwili obecnej ataksja jest chorobą postępującą i nieuleczalną. Dotychczas wszelkie próby farmaceutyczne nie przyniosły wyleczenia naszych podopiecznych. Nie ma też zbyt dużo wymaganych prób farmaceutycznych i klinicznych, ponieważ chorych na tą chorobę jest stosunkowo mało. Do chwili obecnej wiadomo, że postęp choroby może spowolnić rehabilitacja ruchowa (głównie wykorzystująca metodę PNF). Niestety obecnie nie każdy chory może sobie pozwolić na systematyczną taką rehabilitację. Jest ona droga i rzadko dostępna w mniejszych miejscowościach. Stowarzyszenie nasze chciałoby w przyszłości móc je dofinansowywać, lub nawet finansować, ale obecnie potrzeby chorych przewyższają możliwości.To właśnie w małych miejscowościach i wsiach problem z dostępnością do rehabilitacji jest największy a metoda PNF jest wręcz niedostępna (koszt szkolenia rehabilitanta to około 5000 złotych za stopień podstawowy) a koszt godzinnych zajęć to średnio w Polsce 80 złotych - nie refundowane z NFZ. Do tego należy doliczyć koszt dojazdu do miejscowości w której z takiej metody można skorzystać. Biorąc pod uwagę że im częściej ćwiczymy tym lepszy efekt to dla wielu z nas są to kwoty nieosiągalne bez wsparcia osób życzliwych i datków na opłacenie takich zajęć.  

  Sami stworzyliśmy Stowarzyszenie ponieważ to my (chorzy i ich bliscy) wiemy najlepiej czego nam potrzeba a zebrane pieniądze trafiają w całości bezpośrednio do potrzebujących gdyż nikt w Stowarzyszeniu nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę.

  Zarząd Stowarzyszenia tworzą sami chorzy i ich rodziny, wszyscy decydujemy na co przeznaczyć zebrane środki. 

  KOMU POMAGAMY

  Pomagamy przede wszystkim chorym na ataksje rdzeniowo-móżdżkową ale nie zamykamy się na innych potrzebujących, wśród nas są również osoby, które nie są chore na ataksję rdzeniowo-móżdżkową, ale również na choroby podobne objawowo, czy też osoby, które nie zostały jeszcze zdiagnozowane ponieważ czekają na zakończenie tego długotrwałego procesu. Faktem jest, że ludzie dowiadują się o naszym stowarzyszeniu głównie, gdy sami zachorują, mają chorego członka rodziny lub znajomego.

  Chcielibyśmy aby nasze Stowarzyszenie mogło pomóc wszystkim którzy takiej pomocy potrzebują ponieważ mamy już pewne doświadczenie w rehabilitacji pod odpowiednim kątem jednak bardzo ograniczają nas możliwości finansowe. Osobom spoza Stowarzyszenia możemy zaproponować tylko udział w takich turnusach jednak nie jesteśmy w stanie dofinansować takiego wyjazdu.

  Dlatego też będziemy bardzo wdzięczni za każdy datek i za każdy 1% przekazany na nasze Stowarzyszenie.

   

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000226419
 • Konto:08 1940 1076 3157 8644 0000 0000
 • Adres:02-784 Warszawa ul. Dembowskiego 16/59
 • WWW:www.ataksja.org.pl
 • E-mail:ataksja@ataksja.home.pl
 • Telefon:533576039
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00