1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

ATD Czwarty Świat

KRS 0000237930

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

ATD Czwarty Świat

KRS 0000237930

Prezent OPP

Razem postawmy na godność!

Tam, gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy, prawa człowieka są łamane. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem. 

Józef Wrzesiński, założyciel ATD Czwarty Świat.  Wezwanie do działania z pierwszego Światowego Dnia Walki z Ubóstwem

Ruch ATD Czwarty Świat Polska jest częścią międzynarodowego ruchu, który próbuje znaleźć rozwiązanie problemu skrajnego ubóstwa.  Mamy wizję świata bez ubóstwa; społeczeństwa, w którym każdy człowiek jest szanowany. Chcemy wspierać osoby i rodziny żyjące w ubóstwie poprzez obecność i zaangażowanie w środowiskach grup mniej uprzywilejowanych, budowania świadomości społecznej na temat problemu skrajnego ubóstwa oraz wpływania na polityki zmierzające do jego rozwiązania.

Ludzie żyjący w ubóstwie mają unikalną wiedzę i doświadczenie. Podejmujemy starania, by uczynić z nich najważniejszych partnerów w walce z nędzą i w budowaniu świata szanującego godność każdego człowieka. Staramy się również ułatwić najuboższym zabranie głosu w publicznej debacie na temat współczesnych problemów społecznych oraz umożliwić im współdecydowanie w kwestiach, które ich bezpośrednio dotyczą.

Ruch ATD Czwarty Świat walczy o prawa człowieka, a zwłaszcza o zapewnienie dostępu do praw osobom najuboższym. Posiada status konsultacyjny przy UNICEF, UNESCO, Radzie Europy oraz Radzie Gospodarczej i Społecznej Narodów Zjednoczonych (ECOSOC).

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Przekazanie 1% podatku umożliwi nam organziację Bibliotek Podwórkowych dla dzieci żyjących w ubóstwie i zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.

Biblioteki Podwórkowe są jednym z projektów obecnych najdłużej w działaniach Ruchu ATD. Ojciec Wrzesiński podkreślał, że wiedza to nie prezent ani przywilej tylko prawo. Każdy powinien z niego korzystać, rozwijać swoje talenty i zainteresowania poprzez uczestnictwo w kulturze. Na tym gruncie powstały Biblioteki Podwórkowe, które w założeniach mają dotarcie do osób, dla których dostęp do szeroko pojętej kultury jest utrudniony. W Polsce działają od 2005 roku, w różnych miejscach, ale przede wszystkim tam, gdzie istnieją przeszkody w dostępie do wiedzy. Raz w tygodniu grupa wolontariuszy spędza około 2 godzin z dziećmi i rodzicami na wspólnym czytaniu książek oraz na rozwijaniu różnych zajęć w oparciu o czytane książki.

Cele Biblioteki Podwórkowej, wśród których znajdujemy między innymi wsparcie dla dzieci i rodzin, tworzenie pozytywnego nastawienia do zdobywania wiedzy, wzmocnienie świadomości uczestnictwa w kulturze i wyrównanie dostępu do działań edukacyjnych i kulturalnych, są możliwe do zrealizowania dzięki regularnemu zaangażowaniu wolontariuszy i wykorzystaniu książki jako medium w procesie wymiany. Książka umożliwia rozmowę i spotkanie. Towarzystwo wolontariusza ma wzmocnić dziecko w tym kim jest. Bycie słuchanym i docenianym pozwala dziecku pokazać to co umie, co lubi, jakie jest i co przeżywa. Biblioteka Podwórkowa ma być dla dziecka przestrzenią wolności. Nie tylko odcięcia się od trosk codziennych, ale też okazją do samostanowienia, poszukiwania, odkrywania i stawiania granic. Dzięki regularnym spotkaniom w miejscach widocznych np. na chodniku, na stopniach klatki schodowej, Biblioteka podwórkowa umożliwia nawiązanie trwałych relacji opartych na zaufaniu między dziećmi, ich rodzinami i wolontariuszami oraz podjęcie pierwszych kroków ku głębszemu uczestnictwu w życiu społecznym.

W 30 krajach na świecie istnieje blisko 150 Bibliotek Podwórkowych animowanych przez wolontariuszy w duchu proponowanym przez ATD Czwarty Świat.

Podaruj możliwość czytania dzieciom!

Stwórzmy razem Biblioteki Podwórkowe!

Więcej o nas

Więcej o nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy częścią międzynarodowego ruchu, który wierzy w to, że jest możliwe życie w świecie, w którym wyeliminowano ubóstwo. Ubóstwo jest łamaniem podstawowych praw człowieka, zaprzecza jego godności. Nasze hasło przewodnie brzmi: Razem postawmy na godność!

Ruch ATD Czwarty Świat walczy o prawa człowieka, a zwłaszcza o zapewnienie dostępu do praw osobom najuboższym. Posiada status konsultacyjny przy UNICEF, UNESCO, Radzie Europy oraz Radzie Gospodarczej i Społecznej Narodów Zjednoczonych (ECOSOC).

Co robimy?

Priorytety, którymi kierujemy się w naszych działaniach to:

 • Walka z ubóstwem poprzez sztukę, kreatywność i wspólne działania z młodzieżą,

 • Zapewnienie usłyszenia głosów osób doświadczających ubóstwa i/poprzez docieranie i przełamywanie izolacji,

 • Zbliżanie różnych ludzi, by w jedności i mądrości walczyć z ubóstwem,

 • Sprawienie, by prawa człowieka były realizowane dla osób doświadczających skrajnego ubóstwa

W ramach tych priorytetów prowadzimy m.in. działania:

- Djynamo

Djynamo to projekt stworzony z myślą o młodych ludziach, szczególnie tych, którzy są niewidoczni dla reszty społeczeństwa, pozostają w izolacji i osamotnieniu. Chcemy szczególnie dotrzeć i dać szansę wypowiedzenia się tym, którzy nigdy takiej możliwości nie mieli z powodu biedy, wykluczenia społecznego czy innych trudności w życiu. Naszym wyzwaniem jest zgromadzenie razem w jednym projekcie, młodych ludzi z różnych środowisk społecznych, z różnymi doświadczeniami. Uczymy się od siebie nawzajem, aby wspólnie budować świat, w którym każdy ma swoje miejsce. Zachęcamy do dialogu i wyrażania siebie. Wspólnie z młodymi organizujemy warsztaty, spotkania integracyjne, debaty i seminaria.

- Tapori

Tapori jest międzynarodowym ruchem przyjaźni pomiędzy dziećmi, które pragną, by żaden z ich rówieśników na świecie nie cierpiał z powodu biedy i żeby wszyscy mieli jednakowe szanse.

- projekt „Nasze Głosy”

Celem, który obraliśmy w grupie Naszych Głosów, jest powołanie rzecznika działającego w obszarze pomocy społecznej. Przeprowadziliśmy ankietę na temat tej idei wśród osób z doświadczeniem ubóstwa i pracowników pomocy społecznej, a teraz ruszamy z ankietą do akademików zajmujących się od strony naukowej problematyką społeczną. Wspólnie będziemy analizować wyniki ankiety, uszczegóławiać profil rzecznika, wytyczać strategię lobbowania, pracować nad treścią petycji do komisji senackiej i do władz lokalnych. Zastanowimy się, co jeszcze należy zrobić, by wprowadzić w życie nasz zamysł i będziemy działać!

- Warsztaty Wrzesińskiego

Warsztaty Wrzesińskiego to cykl spotkań, na których staramy się rozmawiać o problemach ubóstwa i wykluczenia społecznego, posiłkując się wiedzą i doświadczeniem zawartymi w tekstach założyciela Ruchu ATD – ojca Józefa Wrzesińskiego. Spotkania odbywają się regularnie co 2 miesiące już od 2008. Prowadzone są we współpracy z Redakcją “Więzi”, która zawsze gości uczestników spotkań.

Rozmowy często poświęcone są aktualnym wydarzeniom, planowanym zmianom w polityce społecznej i rozumieniu sytuacji osób najuboższych. Dla wielu osób udział w warsztatach jest pierwszą okazją do poznania myśli Józefa Wrzesińskiego i metod pracy Ruchu ATD. Dla wolontariuszy jest szansą na współpracę i wymianę wiedzy z ekspertami zajmującymi się zawodowo kwestiami dotykającymi osób ubogich.

- Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

17 października 1987 z inicjatywy Ruchu ATD odsłonięto płytę upamiętniającą ofiary nędzy na Placu Wolności i Praw Człowieka w Paryżu.

Od 1988, co roku 17 października jest obchodzony jako Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy. W coraz liczniejszych krajach świata jest okazją do zgromadzeń, do manifestowania, do wydarzeń wyrażających sprzeciw wobec biedy i wykluczenia. W 1992 dzień 17 października ogłoszony został przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000237930
 • Konto:38 1160 2202 0000 0000 7346 9569
 • Adres:Grenadierów 34 U1
 • WWW:http://www.atd.org.pl/?page_id=2318
 • E-mail:polska@atd-quartmonde.org
 • Telefon:505222609

Formularze PIT 2023/2024 dla
ATD Czwarty Świat

KRS 0000237930

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00