1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Podaruj Uśmiech

KRS 0000245254

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Podaruj Uśmiech

KRS 0000245254

Prezent OPP

Podaruj uśmiech dzieciom

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym PODARUJ UŚMIECH o nr KRS 0000 245 254 została powołana 21.10.2005 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Przesłaniem Fundacji PODARUJ UŚMIECH jest pomoc środowisku osób niepełnosprawnych, reprezentowanie środowiska na forum publicznym, pomoc finansowa oraz rzeczowa, integracja środowiska w ich miejscu zamieszkania, aktywizacja działań wśród innych organizacji oraz instytucji w kraju i za granicą.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na ratowanie życia i zdrowia dzieci, kosztowne operacje oraz długotrwałe leczenie. Objęliśmy dotychczas opieką blisko 500 dzieci z całego kraju, głównie z porażeniem mózgowym, wadami serca, zespołem Downa, autyzmem, epilepsją, retinopatią, chorobami nowotworowymi, dystrofią mięśniową oraz wiele innych. Sfinansowaliśmy zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu ułatwiającego edukacje osób niepełnosprawnych. Realizujemy budowę Centrum Rehabilitacji Podaruj Uśmiech w Gdyni, które zapewni stałą i specjalistyczną rehabilitację nie tylko podopiecznym fundacji ale wszystkim jej potrzebującym.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1,5% Twojego podatku przeznaczymy na organizowanie i niesienie pomocy ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom.

Obejmujemy opieką blisko 500 podopiecznych z całego kraju, głównie z porażeniem mózgowym, autyzmem, epilepsją, dystrofią mięśniową, zespołem Downa, wodogłowiem, chorobami nowotworowymi oraz osoby bo ciężkich urazach wielonarządowych. Dzięki Państwa pomocy umożliwiamy im godne funkcjonowanie w społeczeństwie.

W ciągu roku za uzyskane środki opłacamy faktury i rachunki za usługi lecznicze, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz leków ratujących życie.

W celu usprawnienia pracy i zwiększenia wydajności obsługi subkont podopiecznych, uruchomiliśmy infolinię dla rodziców, opiekunów oraz naszych podopiecznych.

Współpracujemy z wyspecjalizowanymi placówkami leczniczymi, rehabilitacyjnymi i opiekuńczymi.

Organizujemy akcje charytatywne, zbiórki publiczne, imprezy i koncerty charytatywne na rzecz dzieci.

1,5% Twojego podatku pozwoli nam kontynuować budowę Centrum Rehabilitacji „PODARUJ UŚMIECH”. Lista osób oczekujących na rehabilitację w innych ośrodkach jest bardzo długa, a chcielibyśmy pomóc jak największej liczbie dzieci. Dlatego podjęliśmy się kosztownego przedsięwzięcia.
Pragniemy wybudować Centrum Rehabilitacji „PODARUJ UŚMIECH” w Gdyni. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi kompleksową diagnostykę i leczenie na najwyższym poziomie stwarzając możliwości stałej rehabilitacji nie tylko podopiecznym fundacji, ale wszystkim jej potrzebującym. Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić im kompleksową, wszechstronną opiekę na najwyższym poziomie.

Więcej o nas

Więcej o nas

Kim jesteśmy?

Fundacja „Podaruj Uśmiech” jest organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Wspieramy naszych podopiecznych w drodze do normalności, by mogli choć na chwilę zapomnieć o swojej niepełnosprawności i powrócić do życia wśród rówieśników. Aby jednak prawidłowo funkcjonować i rozwijać się, potrzebują oni odpowiedniego sprzętu, operacji, czy też rehabilitacji. Fundacja „Podaruj Uśmiech” pomaga dzieciom zrealizować te marzenia i tym samym przywrócić uśmiechy na ich twarzach. Robimy to poprzez łączenie tych, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy mogą jej udzielić. Fundacja ściśle współpracuje z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty„.

Kiedy powstaliśmy?

Nasza Fundacja została powołana aktem notarialnym dnia 21.10.2005 r. i 05.12.2005 r.  zarejestrowana w KRS pod nr.:0000 245 254

Gdzie działamy?

Nasza siedziba znajduje się w Gdyni, ale zakresem działalności obejmujemy całą Polskę.

Kto nas wspiera?

Współpracujemy i pozostajemy w ciągłym kontakcie z wieloma szpitalami, klinikami, ośrodkami rehabilitacyjnymi z terenu całego kraju, jak również z zagranicy (m.in. Klinika „Retina” w Bostonie S.A., Klinika im. Fiodorowa w Moskwie, Szpital „Korvita” w Poznaniu, Ośrodek „Stecrom” a Wiatrowie czy Ośrodek „Zabajka” w Mielnie).

Na jakiej podstawie działamy?

Fundacja nasza funkcjonuje pod numerem rejestru KRS 0000245254 i NIP: 586 21 60 247.

Fundacja działa w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873).

Fundacja „Podaruj Uśmiech” jest organizacją, która posiada status organizacji pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, jesteśmy organizacją non-profit.

Misja:
1. Działalność profilaktyczna na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
2. Wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej dzieci niepełnosprawnych,
3. Wspieranie działań w zakresie ochrony praw dzieci niepełnosprawnych,
4. Ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy specjalistów,
5. Finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
6. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii,
7. Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową,
8. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
9. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej zgodnej z celami Fundacji,
10. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,
11. Promowanie przedsiębiorczości,
12. Świadczenie usług doradczych,
13. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy,
14. Działalność edukacyjna, terapeutyczna i uzupełniająca na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
15. Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w edukacji i tworzeniu miejsc pracy.

Najważniejsze obszary naszej działalności: 

działalność charytatywna,

działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych,

ochrona i promocja zdrowia,

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

ekologia i ochrona zwierzą oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

Pamiętaj że, przekazanie 1,5% jest tylko wskazaniem, że 1,5% Twojego podatku Urząd Skarbowy przekazuje dla podopiecznych fundacji a 99% przekazuje do budżetu. W żaden sposób nie zwiększa to Twoich zobowiązań wobec budżetu lub nie zmniejsza kwoty ewentualnego zwrotu podatku.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000245254
 • Konto:49 1050 1764 1000 0023 0058 3966
 • Adres:81-535 Gdynia ul. Płocka 5A
 • WWW:www.podarujusmiech.org
 • E-mail:fundacja@pomozity.org
 • Telefon:586638141

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Podaruj Uśmiech” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Podaruj Uśmiech

KRS 0000245254

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00