1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Podaruj Uśmiech
KRS 0000245254Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym Podaruj Uśmiech

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Podaruj uśmiech dzieciom

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym PODARUJ UŚMIECH o nr KRS 0000 245 254 została powołana 21.10.2005 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Przesłaniem Fundacji PODARUJ UŚMIECH jest pomoc środowisku osób niepełnosprawnych, reprezentowanie środowiska na forum publicznym, pomoc finansowa oraz rzeczowa, integracja środowiska w ich miejscu zamieszkania, aktywizacja działań wśród innych organizacji oraz instytucji w kraju i za granicą.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na ratowanie życia i zdrowia dzieci, kosztowne operacje oraz długotrwałe leczenie. Objęliśmy dotychczas opieką blisko 500 dzieci z całego kraju, głównie z porażeniem mózgowym, wadami serca, zespołem Downa, autyzmem, epilepsją, retinopatią, chorobami nowotworowymi, dystrofią mięśniową oraz wiele innych. Sfinansowaliśmy zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu ułatwiającego edukacje osób niepełnosprawnych. Realizujemy budowę Centrum Rehabilitacji Podaruj Uśmiech w Gdyni, które zapewni stałą i specjalistyczną rehabilitację nie tylko podopiecznym fundacji ale wszystkim jej potrzebującym.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% Twojego podatku przeznaczymy na organizowanie i niesienie pomocy ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom.

 • Obejmujemy opieką blisko 500 podopiecznych z całego kraju, głównie z porażeniem mózgowym, autyzmem, epilepsją, dystrofią mięśniową, zespołem Downa, wodogłowiem, chorobami nowotworowymi oraz osoby bo ciężkich urazach wielonarządowych. Dzięki Państwa pomocy umożliwiamy im godne funkcjonowanie w społeczeństwie.
 • W ciągu roku za uzyskane środki opłacamy faktury i rachunki za usługi lecznicze, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz leków ratujących życie.
 • W celu usprawnienia pracy i zwiększenia wydajności obsługi subkont podopiecznych, uruchomiliśmy infolinię dla rodziców, opiekunów oraz naszych podopiecznych.
 • Współpracujemy z wyspecjalizowanymi placówkami leczniczymi, rehabilitacyjnymi i opiekuńczymi.
 • Organizujemy akcje charytatywne, zbiórki publiczne, imprezy i koncerty charytatywne na rzecz dzieci.

1% Twojego podatku pozwoli nam kontynuować budowę Centrum Rehabilitacji „PODARUJ UŚMIECH”. Lista osób oczekujących na rehabilitację w innych ośrodkach jest bardzo długa, a chcielibyśmy pomóc jak największej liczbie dzieci. Dlatego podjęliśmy się kosztownego przedsięwzięcia.
Pragniemy wybudować Centrum Rehabilitacji „PODARUJ UŚMIECH” w Gdyni. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi kompleksową diagnostykę i leczenie na najwyższym poziomie stwarzając możliwości stałej rehabilitacji nie tylko podopiecznym fundacji, ale wszystkim jej potrzebującym. Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić im kompleksową, wszechstronną opiekę na najwyższym poziomie.

Więcej o nas

Więcej o nas

Kim jesteśmy?

Fundacja „Podaruj Uśmiech” jest organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Wspieramy naszych podopiecznych w drodze do normalności, by mogli choć na chwilę zapomnieć o swojej niepełnosprawności i powrócić do życia wśród rówieśników. Aby jednak prawidłowo funkcjonować i rozwijać się, potrzebują oni odpowiedniego sprzętu, operacji, czy też rehabilitacji. Fundacja „Podaruj Uśmiech” pomaga dzieciom zrealizować te marzenia i tym samym przywrócić uśmiechy na ich twarzach. Robimy to poprzez łączenie tych, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy mogą jej udzielić. Fundacja ściśle współpracuje z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty„.

Kiedy powstaliśmy?

Nasza Fundacja została powołana aktem notarialnym dnia 21.10.2005 r. i 05.12.2005 r.  zarejestrowana w KRS pod nr.:0000 245 254

Gdzie działamy?

Nasza siedziba znajduje się w Gdyni, ale zakresem działalności obejmujemy całą Polskę.

Kto nas wspiera?

Współpracujemy i pozostajemy w ciągłym kontakcie z wieloma szpitalami, klinikami, ośrodkami rehabilitacyjnymi z terenu całego kraju, jak również z zagranicy (m.in. Klinika „Retina” w Bostonie S.A., Klinika im. Fiodorowa w Moskwie, Szpital „Korvita” w Poznaniu, Ośrodek „Stecrom” a Wiatrowie czy Ośrodek „Zabajka” w Mielnie).

Na jakiej podstawie działamy?

Fundacja nasza funkcjonuje pod numerem rejestru KRS 0000245254 i NIP: 586 21 60 247.

Fundacja działa w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873).

Fundacja „Podaruj Uśmiech” jest organizacją, która posiada status organizacji pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, jesteśmy organizacją non-profit.

Misja:
1. Działalność profilaktyczna na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
2. Wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej dzieci niepełnosprawnych,
3. Wspieranie działań w zakresie ochrony praw dzieci niepełnosprawnych,
4. Ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy specjalistów,
5. Finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
6. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii,
7. Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową,
8. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
9. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej zgodnej z celami Fundacji,
10. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,
11. Promowanie przedsiębiorczości,
12. Świadczenie usług doradczych,
13. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy,
14. Działalność edukacyjna, terapeutyczna i uzupełniająca na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
15. Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w edukacji i tworzeniu miejsc pracy.

Najważniejsze obszary naszej działalności: 

 • działalność charytatywna,
 • działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • ekologia i ochrona zwierzą oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

Pamiętaj że, przekazanie 1% jest tylko wskazaniem, że 1% Twojego podatku Urząd Skarbowy przekazuje dla podopiecznych fundacji a 99% przekazuje do budżetu. W żaden sposób nie zwiększa to Twoich zobowiązań wobec budżetu lub nie zmniejsza kwoty ewentualnego zwrotu podatku.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000245254
 • Konto:49 1050 1764 1000 0023 0058 3966
 • Adres:81-535 Gdynia ul. Płocka 5A
 • WWW:www.podarujuśmiech.org
 • E-mail:fundacja@pomozity.org
 • Telefon:586638141

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Podaruj Uśmiech

KRS 0000245254

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Podaruj Uśmiech

 • Podaruj uśmiech dzieciom

  Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

  Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym PODARUJ UŚMIECH o nr KRS 0000 245 254 została powołana 21.10.2005 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Przesłaniem Fundacji PODARUJ UŚMIECH jest pomoc środowisku osób niepełnosprawnych, reprezentowanie środowiska na forum publicznym, pomoc finansowa oraz rzeczowa, integracja środowiska w ich miejscu zamieszkania, aktywizacja działań wśród innych organizacji oraz instytucji w kraju i za granicą.

  Nadrzędnym celem naszej działalności jest pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na ratowanie życia i zdrowia dzieci, kosztowne operacje oraz długotrwałe leczenie. Objęliśmy dotychczas opieką blisko 500 dzieci z całego kraju, głównie z porażeniem mózgowym, wadami serca, zespołem Downa, autyzmem, epilepsją, retinopatią, chorobami nowotworowymi, dystrofią mięśniową oraz wiele innych. Sfinansowaliśmy zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu ułatwiającego edukacje osób niepełnosprawnych. Realizujemy budowę Centrum Rehabilitacji Podaruj Uśmiech w Gdyni, które zapewni stałą i specjalistyczną rehabilitację nie tylko podopiecznym fundacji ale wszystkim jej potrzebującym.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% Twojego podatku przeznaczymy na organizowanie i niesienie pomocy ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom.

  • Obejmujemy opieką blisko 500 podopiecznych z całego kraju, głównie z porażeniem mózgowym, autyzmem, epilepsją, dystrofią mięśniową, zespołem Downa, wodogłowiem, chorobami nowotworowymi oraz osoby bo ciężkich urazach wielonarządowych. Dzięki Państwa pomocy umożliwiamy im godne funkcjonowanie w społeczeństwie.
  • W ciągu roku za uzyskane środki opłacamy faktury i rachunki za usługi lecznicze, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz leków ratujących życie.
  • W celu usprawnienia pracy i zwiększenia wydajności obsługi subkont podopiecznych, uruchomiliśmy infolinię dla rodziców, opiekunów oraz naszych podopiecznych.
  • Współpracujemy z wyspecjalizowanymi placówkami leczniczymi, rehabilitacyjnymi i opiekuńczymi.
  • Organizujemy akcje charytatywne, zbiórki publiczne, imprezy i koncerty charytatywne na rzecz dzieci.

  1% Twojego podatku pozwoli nam kontynuować budowę Centrum Rehabilitacji „PODARUJ UŚMIECH”. Lista osób oczekujących na rehabilitację w innych ośrodkach jest bardzo długa, a chcielibyśmy pomóc jak największej liczbie dzieci. Dlatego podjęliśmy się kosztownego przedsięwzięcia.
  Pragniemy wybudować Centrum Rehabilitacji „PODARUJ UŚMIECH” w Gdyni. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi kompleksową diagnostykę i leczenie na najwyższym poziomie stwarzając możliwości stałej rehabilitacji nie tylko podopiecznym fundacji, ale wszystkim jej potrzebującym. Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić im kompleksową, wszechstronną opiekę na najwyższym poziomie.

 • Więcej o nas

  Kim jesteśmy?

  Fundacja „Podaruj Uśmiech” jest organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Wspieramy naszych podopiecznych w drodze do normalności, by mogli choć na chwilę zapomnieć o swojej niepełnosprawności i powrócić do życia wśród rówieśników. Aby jednak prawidłowo funkcjonować i rozwijać się, potrzebują oni odpowiedniego sprzętu, operacji, czy też rehabilitacji. Fundacja „Podaruj Uśmiech” pomaga dzieciom zrealizować te marzenia i tym samym przywrócić uśmiechy na ich twarzach. Robimy to poprzez łączenie tych, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy mogą jej udzielić. Fundacja ściśle współpracuje z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty„.

  Kiedy powstaliśmy?

  Nasza Fundacja została powołana aktem notarialnym dnia 21.10.2005 r. i 05.12.2005 r.  zarejestrowana w KRS pod nr.:0000 245 254

  Gdzie działamy?

  Nasza siedziba znajduje się w Gdyni, ale zakresem działalności obejmujemy całą Polskę.

  Kto nas wspiera?

  Współpracujemy i pozostajemy w ciągłym kontakcie z wieloma szpitalami, klinikami, ośrodkami rehabilitacyjnymi z terenu całego kraju, jak również z zagranicy (m.in. Klinika „Retina” w Bostonie S.A., Klinika im. Fiodorowa w Moskwie, Szpital „Korvita” w Poznaniu, Ośrodek „Stecrom” a Wiatrowie czy Ośrodek „Zabajka” w Mielnie).

  Na jakiej podstawie działamy?

  Fundacja nasza funkcjonuje pod numerem rejestru KRS 0000245254 i NIP: 586 21 60 247.

  Fundacja działa w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz.U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873).

  Fundacja „Podaruj Uśmiech” jest organizacją, która posiada status organizacji pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, jesteśmy organizacją non-profit.

  Misja:
  1. Działalność profilaktyczna na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
  2. Wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej dzieci niepełnosprawnych,
  3. Wspieranie działań w zakresie ochrony praw dzieci niepełnosprawnych,
  4. Ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy specjalistów,
  5. Finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
  6. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii,
  7. Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową,
  8. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
  9. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej zgodnej z celami Fundacji,
  10. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,
  11. Promowanie przedsiębiorczości,
  12. Świadczenie usług doradczych,
  13. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy,
  14. Działalność edukacyjna, terapeutyczna i uzupełniająca na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
  15. Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w edukacji i tworzeniu miejsc pracy.

  Najważniejsze obszary naszej działalności: 

  • działalność charytatywna,
  • działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
  • ekologia i ochrona zwierzą oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

  Pamiętaj że, przekazanie 1% jest tylko wskazaniem, że 1% Twojego podatku Urząd Skarbowy przekazuje dla podopiecznych fundacji a 99% przekazuje do budżetu. W żaden sposób nie zwiększa to Twoich zobowiązań wobec budżetu lub nie zmniejsza kwoty ewentualnego zwrotu podatku.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000245254
 • Konto:49 1050 1764 1000 0023 0058 3966
 • Adres:81-535 Gdynia ul. Płocka 5A
 • WWW:www.podarujuśmiech.org
 • E-mail:fundacja@pomozity.org
 • Telefon:586638141
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00