1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
NIE DZIELI NAS NIC
KRS 0000292013Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej SOSW im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

POMAGAMY TU I TERAZ, POMÓŻ NAM I TY

Stowarzyszenie „NIE DZIELI NAS NIC” zostało powołane przez rodziców i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Leżajsku. Działa na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Celami działania Stowarzyszenia są: 

 1. Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju szkolnictwa specjalnego.
 2. Wspieranie i promowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktyczno wychowawczej z osobami upośledzonymi umysłowo.
 3. Wszechstronna pomoc osobom upośledzonym umysłowo, ich rodzinom i opiekunom.
 4. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy osób upośledzonych umysłowo.
 5. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, podnoszenie sprawności psycho-fizycznej, profilaktyka zdrowotna i popularyzacja zdrowego stylu życia. 
 6. Popularyzowanie zagadnień dotyczących możliwości zarobkowania i ogólnego funkcjonowania osób upośledzonych umysłowo w społeczeństwie.
 7. Zapobieganie izolacji społecznej ludzi o obniżonym poziomie intelektualnym.
 8. Stworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie wspiera Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku: punkt konsultacyjny dla rodziców i osób wspierających, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa- kucharz, szkoła przysposabiająca do pracy, klasy dla dzieci i młodzieży z autyzmem w normie intelektualnej, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, opieka całodobowa.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

 Przekaż nam 1% podatku.

Pomóż nam realizować nasze cele- realizację programów edukacyjnych, organizację turnusów rehabilitacyjnych, organizację zajęć na basenie, organizację konkursów, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek...bo pomagając dzieciom, pozwalasz im zrozumieć świat, który dla Ciebie jest oczywisty, a dla nich niezrozumiały

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie "NIE DZIELI NAS NIC" jest organizacją pożytku publicznego od 2009 roku. Wspieramy wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Leżajsku. Wspieramy dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie oraz ich rodziny. W 2018 roku stowarzyszenie realizowało dwa projekty w ramach Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: „Świat teatru – świat marzeń. Kultura teatralna osób niepełnosprawnych” oraz „Pływanie osób niepełnosprawnych”.  W ramach projektu „Pływanie osób niepełnosprawnych” zorganizowano spływ kajakowy dla uczniów niepełnosprawnych,  zawody pływackie. W zawodach udział wzięło 25 uczniów w trzech kategoriach wiekowych – szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Już po raz kolejny zawody cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zmagania pływackie odbyły się w trzech konkurencjach (pływanie na dystansie 25m stylem dowolnym, na dystansie 10m stylem dowolnym oraz chód w wodzie na dystansie 10m). Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i medalami. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z płetwonurkowania na Pływalni Miejskiej „Oceanik" w Leżajsku. Był to program dedykowany dla uczniów, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z płetwonurkowaniem i z akwalungiem. Podczas 3 godzinnych zajęć składających się z części teoretycznej i praktycznej uczestnicy zaznajomili się z podstawowym wyposażeniem płetwonurka, dowiedzieli się na temat kilku zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pobytu w wodzie z butlą oraz zrobili swoje pierwsze nurkowanie w życiu pod okiem doświadczonych nurków i instruktorów. Podczas pobytu w wodzie wykonali dwa bardzo proste ćwiczenia, a resztę czasu spędzili na zabawach na podwodnym torze przeszkód. Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

W ramach projektu ŚWIAT TEATRU – ŚWIAT MARZEŃ. Kultura teatralna osób niepełnosprawnych. Uczniowie uczestniczyli w 4 wyjazdach do teatrów (spektakle teatrach w Rzeszowie i Krakowie) oraz brali czynny udział w poszczególnych etapach przygotowania szkolnego przedstawienia teatralnego. . Przedstawiono spektakl pt: „Za dawnych czasów inaczej bywało…” /17 grudnia 2018/. Kolejnymi działaniami były wyjazdy na spektakle do teatrów zawodowych w Rzeszowie i Krakowie. Zorganizowano cztery wyjazdy:

do Rzeszowa do Teatru im. Wandy Siemaszkowej na spektakl pt: „Szalone nożyczki” /13 września 2018/, w którym wzięło udział 7 uczniów z klas zawodowych – był to pewnego rodzaju pomysł innowacyjny, ponieważ po raz pierwszy najstarsi uczniowie uczestniczyli w spektaklu wieczornym dla dorosłych, podczas którego mieli okazję zobaczyć, jak bardzo wielu ludzi dorosłych korzysta z dóbr kultury teatralnej, zobaczyli też, że teatr nie jest przypisany jedynie realizacji programu szkolnego,

 do Krakowa do Teatru Bagatela na spektakl muzyczny pt: „Tajemniczy ogród” /9 października 2018/, w którym udział wzięło 22 uczniów, głównie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

do Rzeszowa do Teatru Maska na spektakl pt: „Dokąd pędzisz, koniku?” /24 października 2018/, w którym uczestniczyło 15 dzieci z klas dla uczniów z autyzmem i młodszych klas szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Po spektaklu odbyła się lekcja teatralna w Muzeum Lalek Teatralnych, którą poprowadził jeden z aktorów teatru. Dzieci miały okazję zapoznać się z różnorodnością lalek wykorzystywanych podczas przedstawień oraz mogły samodzielnie animować ruch wielu pacynek i marionetek.

do Rzeszowa do Teatru Maska na spektakl pt: „Opowieść wigilijna” /13 grudnia 2018/, w którym uczestniczyło 20 uczniów biorących udział w szkolnym przedstawieniu, jako forma nagrody za zaangażowanie w projekt.

Jak co roku podopieczni naszego stowarzyszenia uczestniczyli w zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych. W dniach  04.05-19.05.2018 roku przebywali w Kołobrzegu, a w dniach 01.10.2018-15.10.2018 r.  na turnusie rehabilitacyjnym w Lądku Zdroju. Codziennie uczestniczyli w zabiegach dostosowanych do swoich schorzeń. Wypoczynek połączony z rehabilitacją był czasem miłym i wypełnionym różnymi atrakcjami. Wychowankowie spędzali czas aktywnie spacerując, uczestnicząc w wycieczkach rowerowych - zwiedzali miasto, poznawali różne, ciekawe miejsca. Nasi podopieczni z wielkim zapałem angażowali się
w zajęciach zumby, fitnessu. Turnus rehabilitacyjny był okazją do nabywania kompetencji społecznych - pozostawił wiele wspomnień i niezapomnianych wrażeń. W godzinach wieczornych uczestnicy turnusu brali udział w różnych zabawach, grach dydaktycznych czy konkursach. Świetnie się bawili, rywalizowali , pokonywali własne nieśmiałości, wyzwalając pozytywne emocje.

W ramach realizacji zadań statutowych:  

 • opłacano zajęcia na basenie w ramach godziny wychowania fizycznego
 • współfinansowano uroczystości szkolne i wyjazdy zorganizowane dla uczniów, m.in. wyjazdy na wycieczki, konkursy szkolne, kino, teatr
 • dofinansowano Wojewódzki Konkurs Recytatorski
 • zapłacono za pobyt uczniów na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym „ Śpiewaj z nami” w Tarnowie
 • Dofinansowano zakup nagród dla uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie na projekt kartki pt. Mamy Niepodległą

Szukaj


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo podkarpackie
 • KRS:0000292013
 • Konto:56 8642 1142 2019 9700 4558 0001
 • Adres:37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 76
 • WWW:www.pitax.pl
 • E-mail:niedzielinasnic@gmail.com
 • Telefon:790507577

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2021/2022 dla
NIE DZIELI NAS NIC

KRS 0000292013

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

NIE DZIELI NAS NIC

 • POMAGAMY TU I TERAZ, POMÓŻ NAM I TY

  Stowarzyszenie „NIE DZIELI NAS NIC” zostało powołane przez rodziców i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Leżajsku. Działa na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Celami działania Stowarzyszenia są: 

  1. Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju szkolnictwa specjalnego.
  2. Wspieranie i promowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktyczno wychowawczej z osobami upośledzonymi umysłowo.
  3. Wszechstronna pomoc osobom upośledzonym umysłowo, ich rodzinom i opiekunom.
  4. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy osób upośledzonych umysłowo.
  5. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, podnoszenie sprawności psycho-fizycznej, profilaktyka zdrowotna i popularyzacja zdrowego stylu życia. 
  6. Popularyzowanie zagadnień dotyczących możliwości zarobkowania i ogólnego funkcjonowania osób upośledzonych umysłowo w społeczeństwie.
  7. Zapobieganie izolacji społecznej ludzi o obniżonym poziomie intelektualnym.
  8. Stworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie wspiera Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku: punkt konsultacyjny dla rodziców i osób wspierających, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa- kucharz, szkoła przysposabiająca do pracy, klasy dla dzieci i młodzieży z autyzmem w normie intelektualnej, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, opieka całodobowa.

 • Jak wykorzystamy 1%

   Przekaż nam 1% podatku.

  Pomóż nam realizować nasze cele- realizację programów edukacyjnych, organizację turnusów rehabilitacyjnych, organizację zajęć na basenie, organizację konkursów, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek...bo pomagając dzieciom, pozwalasz im zrozumieć świat, który dla Ciebie jest oczywisty, a dla nich niezrozumiały

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie "NIE DZIELI NAS NIC" jest organizacją pożytku publicznego od 2009 roku. Wspieramy wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Leżajsku. Wspieramy dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie oraz ich rodziny. W 2018 roku stowarzyszenie realizowało dwa projekty w ramach Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: „Świat teatru – świat marzeń. Kultura teatralna osób niepełnosprawnych” oraz „Pływanie osób niepełnosprawnych”.  W ramach projektu „Pływanie osób niepełnosprawnych” zorganizowano spływ kajakowy dla uczniów niepełnosprawnych,  zawody pływackie. W zawodach udział wzięło 25 uczniów w trzech kategoriach wiekowych – szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Już po raz kolejny zawody cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zmagania pływackie odbyły się w trzech konkurencjach (pływanie na dystansie 25m stylem dowolnym, na dystansie 10m stylem dowolnym oraz chód w wodzie na dystansie 10m). Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i medalami. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z płetwonurkowania na Pływalni Miejskiej „Oceanik" w Leżajsku. Był to program dedykowany dla uczniów, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z płetwonurkowaniem i z akwalungiem. Podczas 3 godzinnych zajęć składających się z części teoretycznej i praktycznej uczestnicy zaznajomili się z podstawowym wyposażeniem płetwonurka, dowiedzieli się na temat kilku zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pobytu w wodzie z butlą oraz zrobili swoje pierwsze nurkowanie w życiu pod okiem doświadczonych nurków i instruktorów. Podczas pobytu w wodzie wykonali dwa bardzo proste ćwiczenia, a resztę czasu spędzili na zabawach na podwodnym torze przeszkód. Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

  W ramach projektu ŚWIAT TEATRU – ŚWIAT MARZEŃ. Kultura teatralna osób niepełnosprawnych. Uczniowie uczestniczyli w 4 wyjazdach do teatrów (spektakle teatrach w Rzeszowie i Krakowie) oraz brali czynny udział w poszczególnych etapach przygotowania szkolnego przedstawienia teatralnego. . Przedstawiono spektakl pt: „Za dawnych czasów inaczej bywało…” /17 grudnia 2018/. Kolejnymi działaniami były wyjazdy na spektakle do teatrów zawodowych w Rzeszowie i Krakowie. Zorganizowano cztery wyjazdy:

  do Rzeszowa do Teatru im. Wandy Siemaszkowej na spektakl pt: „Szalone nożyczki” /13 września 2018/, w którym wzięło udział 7 uczniów z klas zawodowych – był to pewnego rodzaju pomysł innowacyjny, ponieważ po raz pierwszy najstarsi uczniowie uczestniczyli w spektaklu wieczornym dla dorosłych, podczas którego mieli okazję zobaczyć, jak bardzo wielu ludzi dorosłych korzysta z dóbr kultury teatralnej, zobaczyli też, że teatr nie jest przypisany jedynie realizacji programu szkolnego,

   do Krakowa do Teatru Bagatela na spektakl muzyczny pt: „Tajemniczy ogród” /9 października 2018/, w którym udział wzięło 22 uczniów, głównie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  do Rzeszowa do Teatru Maska na spektakl pt: „Dokąd pędzisz, koniku?” /24 października 2018/, w którym uczestniczyło 15 dzieci z klas dla uczniów z autyzmem i młodszych klas szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Po spektaklu odbyła się lekcja teatralna w Muzeum Lalek Teatralnych, którą poprowadził jeden z aktorów teatru. Dzieci miały okazję zapoznać się z różnorodnością lalek wykorzystywanych podczas przedstawień oraz mogły samodzielnie animować ruch wielu pacynek i marionetek.

  do Rzeszowa do Teatru Maska na spektakl pt: „Opowieść wigilijna” /13 grudnia 2018/, w którym uczestniczyło 20 uczniów biorących udział w szkolnym przedstawieniu, jako forma nagrody za zaangażowanie w projekt.

  Jak co roku podopieczni naszego stowarzyszenia uczestniczyli w zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych. W dniach  04.05-19.05.2018 roku przebywali w Kołobrzegu, a w dniach 01.10.2018-15.10.2018 r.  na turnusie rehabilitacyjnym w Lądku Zdroju. Codziennie uczestniczyli w zabiegach dostosowanych do swoich schorzeń. Wypoczynek połączony z rehabilitacją był czasem miłym i wypełnionym różnymi atrakcjami. Wychowankowie spędzali czas aktywnie spacerując, uczestnicząc w wycieczkach rowerowych - zwiedzali miasto, poznawali różne, ciekawe miejsca. Nasi podopieczni z wielkim zapałem angażowali się
  w zajęciach zumby, fitnessu. Turnus rehabilitacyjny był okazją do nabywania kompetencji społecznych - pozostawił wiele wspomnień i niezapomnianych wrażeń. W godzinach wieczornych uczestnicy turnusu brali udział w różnych zabawach, grach dydaktycznych czy konkursach. Świetnie się bawili, rywalizowali , pokonywali własne nieśmiałości, wyzwalając pozytywne emocje.

  W ramach realizacji zadań statutowych:  

  • opłacano zajęcia na basenie w ramach godziny wychowania fizycznego
  • współfinansowano uroczystości szkolne i wyjazdy zorganizowane dla uczniów, m.in. wyjazdy na wycieczki, konkursy szkolne, kino, teatr
  • dofinansowano Wojewódzki Konkurs Recytatorski
  • zapłacono za pobyt uczniów na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym „ Śpiewaj z nami” w Tarnowie
  • Dofinansowano zakup nagród dla uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie na projekt kartki pt. Mamy Niepodległą

  Szukaj

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo podkarpackie
 • KRS:0000292013
 • Konto:56 8642 1142 2019 9700 4558 0001
 • Adres:37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 76
 • WWW:www.pitax.pl
 • E-mail:niedzielinasnic@gmail.com
 • Telefon:790507577
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00