1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
WTG "Gniazdo"
KRS 0000309548

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Z nami znajdziesz swoich przodków

WTG "Gniazdo" powstało, aby zintegrować osoby zainteresowane poszukiwaniem przodków na terenie Wielkopolski oraz aby popularyzować wiedzę dotyczącą różnorodnych aspektów poszukowań genealogicznych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Na digitalizację zasobów archiwalnych w celu tworzenia baz on-line i nieodpłatnego ich udostępniania.

Więcej o nas

Więcej o nas

Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy genealogicznej.

WTG "Gniazdo" prowadzi nieodpłatne forum internetowe pod adresem http://www.wtg-gniazdo.org/, gdzie osoby zainteresowne mogą prowadzić dyskusje oraz pogłębiać swoją wiedzę historyczną, etnograficzną, genealogiczną, geograficzną. Na stronie tej udostępnionych jest siedem odnośników do baz internetowych ze zindeksowanymi danymi. Ponadto WTG "Gniazdo" prowadzi działalność wydawniczą oraz organizuje co miesięczne spotkania dla swoich członków i sympatyków. 

Zrzeszanie genealogów.

WTG "Gniazdo" jest stowarzyszeniem liczącym koło 100 członków.

Inicjowanie badań genealogicznych.

Sztandarowym projektem WTG "Gniazdo" jest listę 23 tysięcy osób odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym  sporządzona w oparciu o Uchwały Rady Państwa i Postanowienia Prezydenta PRL (1989-1990) i Prezydentów RP (1990-1999). Lista ta została uzupełniona o dane uzyskane przy digitalizacji i indeksacji wniosków o odznaczenia, czyli dokładne dane osobiste odznaczonych (imiona rodziców, miejsce i data urodzenia) wraz z uzasadnieniem - przytoczonym in extenso opisem udziału w Powstaniu Wielkopolskim a następnie upubliczniona na stronie http://powstancy-wielkopolscy.pl/. W chwili obecnej w związku z setną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego na ukończeniu są prace związane z pełnej listy uczestników Powstania Wielkopolskiego oraz udostępnie opracowanego spisu on-line w formie bepłatnego serwisu. Dane o uczestnikach Powstania zostały zebrane na podstawie około 700 różnych źródeł zgromadzonych w archiwach pańśtwowych, kościelnych, towarzystw regionalnych, pamiętników, cmentarzy, pomników.

Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami genealogicznymi.

WTG "Gniazdo" współpracuje ze wszystkimi organizacjami genealogicznymi działającymi na terenie Polski. Co roku organizuje "Dzień Genealoga" oraz tzw, Spotkanie Rocznicowe, na które zaprasza  gości z innych stowarzyszeń. Ponadto co roku członkowie WTG biorą udział w dwóch ogólnopolskich konferencjach genealogicznych. Pierwsza odbywająca się w marcu w Warszawie a druga we wrześniu w Brzegu.

Dokumentowanie i otaczanie opieką materiałów i archiwaliów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej.

WTG "Gniazdo" wspólpracuje z Archiwum Państwowym w Poznaniu przy projekcie "szukaj w archiwach" oraz z Archiwami Archidecezjalnymi w Poznaniu i Gnieźnie.

Ponado udostępniła on-line następujące bazy danych:

 • Wielkopolscy Księża
 • Nekrologi
 • Poznań Project
 • BaSIA
 • Powstańcy Wielkopolscy
 • Cmentarz Samotna
 • Straty armii pruskiej

Organizowanie spotkań, prelekcji i wykładów na tematy genealogiczne.

WTG "Gniazdo" organizuje co miesiąc spotkania dla swoich członków oraz sympatyków, których celem jest poznanie różnych zakątków w Wielkopolsce. Na spotkania te zaprasza regionalistów. Co rok organizowany jest Dzień Genealoga z wykładami historyków, archiwistów, konserwatorów.

Wydawanie biuletynów i publikacji, oraz publikacje w środkach masowego przekazu.

WTG "Gniazdo" prowadzi działalność wydawniczą. Co roku ukazuje się Rocznik z artykułami napisanymi przez członków WTG poruszającymi całe spectrum zagadnień związanych z metodologią badań genealogicznych oraz społeczno - gospdarczymi aspektami życia przodków. WTG  wydało 20 pozycji książkowych, z których najpopularniejsze to: Niezbędnik Genealoga, Dawne zawody i statusy. Glosariusz niemiecko-polski opatrzony przykładami odręcznego zapisu z akt pruskich urzędów stanu cywilnego z terenu Wielkopolski (1874-1918), Moi Przodkowie" Notatnik

Wspomagania instytucji zajmujących się archiwaliami pracą członków.

WTG "Gniazdo" wspólpracuje z dyrekcją Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Archiwami Archidiecezjalnymi w Poznaniu i Gnieźnie.

Pogłębianie wiedzy genealogicznej wśród młodzieży poprzez szkolenia i wykłady.

Członkowie WTG prowadzą zajęcia o tematyce genealogicznej zarówno w szkołach z młodzieżą jak i dla dorosłych w ramach uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000309548
 • Konto:33 1940 1076 3081 6240 0000 0000
 • Adres:Mnichowo 64a, 62-200 Gniezno
 • WWW:http://www.wtg-gniazdo.org/
 • E-mail:ewarem@gmail.com
 • Telefon:509066908Formularze PIT 2020/2021 dla
WTG "Gniazdo"

KRS 0000309548

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

WTG "Gniazdo"

 • Z nami znajdziesz swoich przodków

  WTG "Gniazdo" powstało, aby zintegrować osoby zainteresowane poszukiwaniem przodków na terenie Wielkopolski oraz aby popularyzować wiedzę dotyczącą różnorodnych aspektów poszukowań genealogicznych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Na digitalizację zasobów archiwalnych w celu tworzenia baz on-line i nieodpłatnego ich udostępniania.

 • Więcej o nas

  Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy genealogicznej.

  WTG "Gniazdo" prowadzi nieodpłatne forum internetowe pod adresem http://www.wtg-gniazdo.org/, gdzie osoby zainteresowne mogą prowadzić dyskusje oraz pogłębiać swoją wiedzę historyczną, etnograficzną, genealogiczną, geograficzną. Na stronie tej udostępnionych jest siedem odnośników do baz internetowych ze zindeksowanymi danymi. Ponadto WTG "Gniazdo" prowadzi działalność wydawniczą oraz organizuje co miesięczne spotkania dla swoich członków i sympatyków. 

  Zrzeszanie genealogów.

  WTG "Gniazdo" jest stowarzyszeniem liczącym koło 100 członków.

  Inicjowanie badań genealogicznych.

  Sztandarowym projektem WTG "Gniazdo" jest listę 23 tysięcy osób odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym  sporządzona w oparciu o Uchwały Rady Państwa i Postanowienia Prezydenta PRL (1989-1990) i Prezydentów RP (1990-1999). Lista ta została uzupełniona o dane uzyskane przy digitalizacji i indeksacji wniosków o odznaczenia, czyli dokładne dane osobiste odznaczonych (imiona rodziców, miejsce i data urodzenia) wraz z uzasadnieniem - przytoczonym in extenso opisem udziału w Powstaniu Wielkopolskim a następnie upubliczniona na stronie http://powstancy-wielkopolscy.pl/. W chwili obecnej w związku z setną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego na ukończeniu są prace związane z pełnej listy uczestników Powstania Wielkopolskiego oraz udostępnie opracowanego spisu on-line w formie bepłatnego serwisu. Dane o uczestnikach Powstania zostały zebrane na podstawie około 700 różnych źródeł zgromadzonych w archiwach pańśtwowych, kościelnych, towarzystw regionalnych, pamiętników, cmentarzy, pomników.

  Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami genealogicznymi.

  WTG "Gniazdo" współpracuje ze wszystkimi organizacjami genealogicznymi działającymi na terenie Polski. Co roku organizuje "Dzień Genealoga" oraz tzw, Spotkanie Rocznicowe, na które zaprasza  gości z innych stowarzyszeń. Ponadto co roku członkowie WTG biorą udział w dwóch ogólnopolskich konferencjach genealogicznych. Pierwsza odbywająca się w marcu w Warszawie a druga we wrześniu w Brzegu.

  Dokumentowanie i otaczanie opieką materiałów i archiwaliów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej.

  WTG "Gniazdo" wspólpracuje z Archiwum Państwowym w Poznaniu przy projekcie "szukaj w archiwach" oraz z Archiwami Archidecezjalnymi w Poznaniu i Gnieźnie.

  Ponado udostępniła on-line następujące bazy danych:

  • Wielkopolscy Księża
  • Nekrologi
  • Poznań Project
  • BaSIA
  • Powstańcy Wielkopolscy
  • Cmentarz Samotna
  • Straty armii pruskiej

  Organizowanie spotkań, prelekcji i wykładów na tematy genealogiczne.

  WTG "Gniazdo" organizuje co miesiąc spotkania dla swoich członków oraz sympatyków, których celem jest poznanie różnych zakątków w Wielkopolsce. Na spotkania te zaprasza regionalistów. Co rok organizowany jest Dzień Genealoga z wykładami historyków, archiwistów, konserwatorów.

  Wydawanie biuletynów i publikacji, oraz publikacje w środkach masowego przekazu.

  WTG "Gniazdo" prowadzi działalność wydawniczą. Co roku ukazuje się Rocznik z artykułami napisanymi przez członków WTG poruszającymi całe spectrum zagadnień związanych z metodologią badań genealogicznych oraz społeczno - gospdarczymi aspektami życia przodków. WTG  wydało 20 pozycji książkowych, z których najpopularniejsze to: Niezbędnik Genealoga, Dawne zawody i statusy. Glosariusz niemiecko-polski opatrzony przykładami odręcznego zapisu z akt pruskich urzędów stanu cywilnego z terenu Wielkopolski (1874-1918), Moi Przodkowie" Notatnik

  Wspomagania instytucji zajmujących się archiwaliami pracą członków.

  WTG "Gniazdo" wspólpracuje z dyrekcją Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Archiwami Archidiecezjalnymi w Poznaniu i Gnieźnie.

  Pogłębianie wiedzy genealogicznej wśród młodzieży poprzez szkolenia i wykłady.

  Członkowie WTG prowadzą zajęcia o tematyce genealogicznej zarówno w szkołach z młodzieżą jak i dla dorosłych w ramach uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000309548
 • Konto:33 1940 1076 3081 6240 0000 0000
 • Adres:Mnichowo 64a, 62-200 Gniezno
 • WWW:http://www.wtg-gniazdo.org/
 • E-mail:ewarem@gmail.com
 • Telefon:509066908
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00