1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego
KRS 0000320750

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Edukacja, patriotyzm, społeczeństwo obywatelskie

Celem Stowarzyszenia im. Kazimierza Wielkiego jest koordynacja inicjatyw i działań, głównie edukacyjnych i wychowawczych, kształtujących postawy obywatelskie, patriotyczne oraz wzbogacające tożsamość i świadomość społeczeństwa.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki z 1% podatku przeznaczamy na realizowane przez nas cele pożytku publicznego, najczęściej jako wkład własny do dotacji na realizację większych inicjatyw. Z regóły jest to ok. 10-20% budżetu akcji. Czym więcej otrzymamy środków z 1% podatków, tym więcej będziemy mogli wnioskować o otrzymanie środków na realizację celów pożytku publicznego. Najczęściej realizowanymi przez nas celami pożytku publicznego są: edukacja, wychowanie, wsparcie dla kombatantów, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, krajoznastwo, sport.

Więcej o nas

Więcej o nas

Najważniejsze inicjatywy Stowarzyszenia im. Kazimierza Wielkiego:

Współorganizacja III, IV, V, VI, VII i VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni (ponad 800  uczestników konkursu w III edycji i około 1000 w IV-VIII edycji, ok. 300 zaangażowanych nauczycieli z całego kraju). Organizatorem głównym konkursu jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, a współorganizatorami byli/są: Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, XXIX Liceum Ogólnokształcace im. cc mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Fundacja im. Bolesława Chrobrego, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Honorowym Patronatem Konkurs obejmowali: Minister Edukacji Narodowej, Minister Obrony Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezes Instytutu Pamięci Nardoowej, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Lublin, Przewodniczący Rady Miasta Lublin, Dolnośląski Kurator Oświaty, Lubelski Kurator Oświaty, Łódzki Kurator Oświaty, Opolski Kurator Oświaty, Podlaski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Śląski Kurator Oświaty, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Wielkopolski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Urząd Miasta Wrocław, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania.

W ramach zgrupowania laureatów konkursu odbywają się spotkania z historykami, świadkami historii, które przybliżają tradycję i wiedzę o polskim podziemiu niepodległościowym po II wojnie światowej. W ramach zgrupowania laureaci co roku odwiedzają miejsca pamięci w Lublinie i na Lubelszczyźnie związane z pamięcią o Żołnierzach Wyklętych. Laureaci biorą także udział w przeszkoleniu strzeleckim i strzelaniu z kbks-ów, które jest prowadzone przez licencjonowanych instruktorów strzelectwa sportowego.

Film z podsumowania III  edycji konkursu:  https://www.youtube.com/watch?v=8FqoFgelyXk

Film z podsumowania IV edycji konkursu:  https://www.youtube.com/watch?v=vY59mWHrWOo

Film z podsumowania V edycji konkursu:  https://www.youtube.com/watch?v=_0iYF7kLkwI

Relacja z podsumowania VI edycji konkursu: http://konkurswykleci.pl/2017/04/19/relacja-ze-zgrupowanie-laureatow-i-uroczystego-zakonczenia-vi-edycji-konkursu/

Relacja z podsumowania VII edycji konkursu: http://konkurswykleci.pl/2018/04/17/relacja-z-uroczystego-podsumowania-i-zgrupowania-lauratow-vii-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/

I i II edycja akcji  „Pomóżmy Bohaterom – świąteczna paczka dla kombatantów” – 2017 i 2018 rok – dotacja z MON - wkład własny z 1% podatku. Przekazaliśmy kombatantom z AK, NSZ, WiN paczki z produktami najwyższej jakości (głównie polskich producentów) w okolicach świat Bożego Narodzenia. Akcja była dużym przedsięwzięciem logistycznym, w którym wzięło udział 5 ciężarówek, ponad 20 samochodów osobowych i blisko setki wolontariuszy na obszarze 14 województw. W akcję zaangażowali się żołnierze z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 1 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i 2 Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa oraz dzieci ze szkół podstawowych, które przygotowały świąteczne kartki z życzeniami dla Kombatantów.

Relacja z akcji: https://fkw.edu.pl/akcja-pomozmy-bohaterom-swiateczna-paczka-dla-kombatantow-relacja/

Uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego przez polskich żołnierzy z Brygady Świętokrzyskiej NSZ – 2018 rok – dotacja z MON i UdsKiOR, wkład własny z 1% podatku. Sponsor Strategiczny Projektu: Polska Fundacja Narodowa. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Piotra i Pawła w Holiszowie. Następnie uczestnicy uformowali pochód i wraz z pocztami sztandarowymi przeszli pod bramę byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie. Odśpiewano 2 hymny narodowe – polski i czeski, następnie wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Centralnym punktem uroczystości było odsłonięcie pierwszej polskiej tablicy umieszczonej w murze byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego.

Relacja z uroczytości: https://fkw.edu.pl/1280-2/

II Rajd Pieszy im. Wincentego Sowy ps. „Vis” – 2016, 300 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lublina, Świdnika i Janowa Lubelskiego. Pakiet szkoleń historycznych, paramilitarnych i sportowych dla 300 uczestników Rajdu.

Film z II Rajdu Pieszego im. W. Sowy: http://fkw.edu.pl/relacja-filmowa-z-ii-rajdu-pieszegi-im-w-sowy-ps-vis/

Ogłoszenie o II Rajdzie: http://fkw.edu.pl/ii-rajd-pieszy-im-wincentego-sowy-ps-vis/

III Rajd Pieszy im. Wincentego Sowy ps. „Vis” – 2017, 300 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lublina, Świdnika i Janowa Lubelskiego. Pakiet szkoleń historycznych, proobronnych i sportowych dla 300 uczestników Rajdu.

Po rajdzie ok. 300 uczestników Rajdu Pieszego im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis” zostało podzielonych na 9 grup po ok. 33 osoby, które po kolei wzięły udział w następujących zajęciach/czynnościach:

- szkolenie strzeleckie i strzelanie do tarcz sportowych (instruktor strzelectwa sportowego)

- szkolenie musztry (instruktorzy Sekcji-Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ)

- szkolnie taktyki poruszania się pododdziałów w terenie (instruktorzy Sekcji-Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ)

- prelekcja o kpt. W. Sowie ps. „Vis” i polskim podziemiu niepodległościowym (historyk z IPN O. Lublin)

- pokaz mundurów i uzbrojenia partyzanckiego (Grupa Rekonstrukcji Historycznych)

- wystawa zdjęć i dokumentów poświęcona kpt. W. Sowie i jego rodzinie (pracownicy Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskiem, historyk)

- zajęcia z paintballu (instruktorzy Zoom Natury)

- wspinaczka w parku linowym Zoom Natury (instruktorzy wspinaczki)

- zjazd tyrolski nad zalewem w parku linowym Zoom Natury (instruktorzy wspinaczki)

Dodatkowo: posiłek regeneracyjny dla uczestników (gastronomia, kuchnia polowa).

http://fkw.edu.pl/relacja-z-iii-rajdu-pieszego-im-wincentego-sowy-ps-vis/

IV Rajd Pieszy im. Wincentego Sowy ps. „Vis” – 2018 – współorganizacja. Prelekcje historyków (IPN Lublin i Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim) na temat podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej w okolicach Janowa Lubelskiego; wystawa dokumentów i zdjęć z Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim z komentarzem historyków; odwiedzenie miejsc pamięci związanych z polskim podziemiem niepodległościowym w Janowie i okolicy w ramach rajdu o długości ok. 16 km; zajęcia w Parku Zoom Natury pod okiem instruktorów Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ: zielona taktyka, postawy strzeleckie; ciepły posiłek i ognisko z kiełbaskami.

I Memoriał im. Józefa Franczaka ps. „Laluś” – 2018 – dotacja z UdsKiOR oraz wkład własny z 1% podatku. Dwudniowe zawody strzeleckie i zajęcia edukacyjne. Uczestnicy Memoriału wysłuchali wykładu o historii polskiego podziemia niepodległościowego po zakończeniu II wojny światowej oraz biografii Józefa Franczaka ps. „Laluś”. Podczas wydarzenia obecna była Grupa Rekonstrukcji Historycznej „WiN” z Warszawy, która zaprezentowała umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie Żołnierzy Wyklętych. Następnie odbyły się  zawody ze strzelectwa sportowego uczestnicy zmagali się w 4 konkurencjach strzeleckich.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000320750
 • Konto:28 2030 0045 1110 0000 0265 4200
 • Adres:ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin
 • WWW:https://fkw.edu.pl/1-na-opp/
 • E-mail:stowarzyszenie.skw@gmail.com
 • Telefon:691 018 871

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

KRS 0000320750

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

 • Edukacja, patriotyzm, społeczeństwo obywatelskie

  Celem Stowarzyszenia im. Kazimierza Wielkiego jest koordynacja inicjatyw i działań, głównie edukacyjnych i wychowawczych, kształtujących postawy obywatelskie, patriotyczne oraz wzbogacające tożsamość i świadomość społeczeństwa.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki z 1% podatku przeznaczamy na realizowane przez nas cele pożytku publicznego, najczęściej jako wkład własny do dotacji na realizację większych inicjatyw. Z regóły jest to ok. 10-20% budżetu akcji. Czym więcej otrzymamy środków z 1% podatków, tym więcej będziemy mogli wnioskować o otrzymanie środków na realizację celów pożytku publicznego. Najczęściej realizowanymi przez nas celami pożytku publicznego są: edukacja, wychowanie, wsparcie dla kombatantów, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, krajoznastwo, sport.

 • Więcej o nas

  Najważniejsze inicjatywy Stowarzyszenia im. Kazimierza Wielkiego:

  Współorganizacja III, IV, V, VI, VII i VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni (ponad 800  uczestników konkursu w III edycji i około 1000 w IV-VIII edycji, ok. 300 zaangażowanych nauczycieli z całego kraju). Organizatorem głównym konkursu jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, a współorganizatorami byli/są: Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, XXIX Liceum Ogólnokształcace im. cc mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Fundacja im. Bolesława Chrobrego, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Honorowym Patronatem Konkurs obejmowali: Minister Edukacji Narodowej, Minister Obrony Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezes Instytutu Pamięci Nardoowej, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Lublin, Przewodniczący Rady Miasta Lublin, Dolnośląski Kurator Oświaty, Lubelski Kurator Oświaty, Łódzki Kurator Oświaty, Opolski Kurator Oświaty, Podlaski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Śląski Kurator Oświaty, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Wielkopolski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Urząd Miasta Wrocław, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania.

  W ramach zgrupowania laureatów konkursu odbywają się spotkania z historykami, świadkami historii, które przybliżają tradycję i wiedzę o polskim podziemiu niepodległościowym po II wojnie światowej. W ramach zgrupowania laureaci co roku odwiedzają miejsca pamięci w Lublinie i na Lubelszczyźnie związane z pamięcią o Żołnierzach Wyklętych. Laureaci biorą także udział w przeszkoleniu strzeleckim i strzelaniu z kbks-ów, które jest prowadzone przez licencjonowanych instruktorów strzelectwa sportowego.

  Film z podsumowania III  edycji konkursu:  https://www.youtube.com/watch?v=8FqoFgelyXk

  Film z podsumowania IV edycji konkursu:  https://www.youtube.com/watch?v=vY59mWHrWOo

  Film z podsumowania V edycji konkursu:  https://www.youtube.com/watch?v=_0iYF7kLkwI

  Relacja z podsumowania VI edycji konkursu: http://konkurswykleci.pl/2017/04/19/relacja-ze-zgrupowanie-laureatow-i-uroczystego-zakonczenia-vi-edycji-konkursu/

  Relacja z podsumowania VII edycji konkursu: http://konkurswykleci.pl/2018/04/17/relacja-z-uroczystego-podsumowania-i-zgrupowania-lauratow-vii-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/

  I i II edycja akcji  „Pomóżmy Bohaterom – świąteczna paczka dla kombatantów” – 2017 i 2018 rok – dotacja z MON - wkład własny z 1% podatku. Przekazaliśmy kombatantom z AK, NSZ, WiN paczki z produktami najwyższej jakości (głównie polskich producentów) w okolicach świat Bożego Narodzenia. Akcja była dużym przedsięwzięciem logistycznym, w którym wzięło udział 5 ciężarówek, ponad 20 samochodów osobowych i blisko setki wolontariuszy na obszarze 14 województw. W akcję zaangażowali się żołnierze z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 1 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i 2 Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa oraz dzieci ze szkół podstawowych, które przygotowały świąteczne kartki z życzeniami dla Kombatantów.

  Relacja z akcji: https://fkw.edu.pl/akcja-pomozmy-bohaterom-swiateczna-paczka-dla-kombatantow-relacja/

  Uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego przez polskich żołnierzy z Brygady Świętokrzyskiej NSZ – 2018 rok – dotacja z MON i UdsKiOR, wkład własny z 1% podatku. Sponsor Strategiczny Projektu: Polska Fundacja Narodowa. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Piotra i Pawła w Holiszowie. Następnie uczestnicy uformowali pochód i wraz z pocztami sztandarowymi przeszli pod bramę byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie. Odśpiewano 2 hymny narodowe – polski i czeski, następnie wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Centralnym punktem uroczystości było odsłonięcie pierwszej polskiej tablicy umieszczonej w murze byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego.

  Relacja z uroczytości: https://fkw.edu.pl/1280-2/

  II Rajd Pieszy im. Wincentego Sowy ps. „Vis” – 2016, 300 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lublina, Świdnika i Janowa Lubelskiego. Pakiet szkoleń historycznych, paramilitarnych i sportowych dla 300 uczestników Rajdu.

  Film z II Rajdu Pieszego im. W. Sowy: http://fkw.edu.pl/relacja-filmowa-z-ii-rajdu-pieszegi-im-w-sowy-ps-vis/

  Ogłoszenie o II Rajdzie: http://fkw.edu.pl/ii-rajd-pieszy-im-wincentego-sowy-ps-vis/

  III Rajd Pieszy im. Wincentego Sowy ps. „Vis” – 2017, 300 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lublina, Świdnika i Janowa Lubelskiego. Pakiet szkoleń historycznych, proobronnych i sportowych dla 300 uczestników Rajdu.

  Po rajdzie ok. 300 uczestników Rajdu Pieszego im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis” zostało podzielonych na 9 grup po ok. 33 osoby, które po kolei wzięły udział w następujących zajęciach/czynnościach:

  - szkolenie strzeleckie i strzelanie do tarcz sportowych (instruktor strzelectwa sportowego)

  - szkolenie musztry (instruktorzy Sekcji-Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ)

  - szkolnie taktyki poruszania się pododdziałów w terenie (instruktorzy Sekcji-Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ)

  - prelekcja o kpt. W. Sowie ps. „Vis” i polskim podziemiu niepodległościowym (historyk z IPN O. Lublin)

  - pokaz mundurów i uzbrojenia partyzanckiego (Grupa Rekonstrukcji Historycznych)

  - wystawa zdjęć i dokumentów poświęcona kpt. W. Sowie i jego rodzinie (pracownicy Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskiem, historyk)

  - zajęcia z paintballu (instruktorzy Zoom Natury)

  - wspinaczka w parku linowym Zoom Natury (instruktorzy wspinaczki)

  - zjazd tyrolski nad zalewem w parku linowym Zoom Natury (instruktorzy wspinaczki)

  Dodatkowo: posiłek regeneracyjny dla uczestników (gastronomia, kuchnia polowa).

  http://fkw.edu.pl/relacja-z-iii-rajdu-pieszego-im-wincentego-sowy-ps-vis/

  IV Rajd Pieszy im. Wincentego Sowy ps. „Vis” – 2018 – współorganizacja. Prelekcje historyków (IPN Lublin i Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim) na temat podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej w okolicach Janowa Lubelskiego; wystawa dokumentów i zdjęć z Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim z komentarzem historyków; odwiedzenie miejsc pamięci związanych z polskim podziemiem niepodległościowym w Janowie i okolicy w ramach rajdu o długości ok. 16 km; zajęcia w Parku Zoom Natury pod okiem instruktorów Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ: zielona taktyka, postawy strzeleckie; ciepły posiłek i ognisko z kiełbaskami.

  I Memoriał im. Józefa Franczaka ps. „Laluś” – 2018 – dotacja z UdsKiOR oraz wkład własny z 1% podatku. Dwudniowe zawody strzeleckie i zajęcia edukacyjne. Uczestnicy Memoriału wysłuchali wykładu o historii polskiego podziemia niepodległościowego po zakończeniu II wojny światowej oraz biografii Józefa Franczaka ps. „Laluś”. Podczas wydarzenia obecna była Grupa Rekonstrukcji Historycznej „WiN” z Warszawy, która zaprezentowała umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie Żołnierzy Wyklętych. Następnie odbyły się  zawody ze strzelectwa sportowego uczestnicy zmagali się w 4 konkurencjach strzeleckich.

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000320750
 • Konto:28 2030 0045 1110 0000 0265 4200
 • Adres:ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin
 • WWW:https://fkw.edu.pl/1-na-opp/
 • E-mail:stowarzyszenie.skw@gmail.com
 • Telefon:691 018 871
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00