1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Lumen Caritatis
KRS 0000327951

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Niesiemy światło miłości do wielu potrzebujących serc.

Pragniemy organizować różne formy pomocy dla ludzi,  którzy  są  powierzeni  trosce  Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Mamy świadomość, że w wielu  rejonach  świata,  szczególnie w Afryce i Azji, ludzie są dotknięci dramatyczną sytuacją, cierpiąc z głodu, brak dostępu do czystej wody, kanalizacji, sanitariatów, bez dachu nad głową. Wiele dzieci to ofiary ulicy i sieroty. Cały zastęp dzieci i młodzieży nie ma dostępu do szkolnictwa, stąd szerzy się fala analfabetyzmu. Poza tym ogromne spustoszenie niosą choroby, brak możliwości leczenia oraz brak dostępności do leków. W wielu momentach, szczególnie ludność Afryki pada ofiarą bratobójczych wojen domowych i walk plemiennych, gdzie nawet dzieciom każe się sięgać po broń. Piętrzą się też problemy związane z warunkami naturalnymi i klęskami żywiołowymi czy kataklizmami.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Część pieniędzy zostanie przekazane na zakup Biblii dla rodzin na Madagaskarze. Jest wiele osób potrzebujących, których nie stać na kupno Pisma Świętego, dlatego chcemy im w tym pomóc. Będą one w formie papierowej, lecz jest także wiele osób, które nie potrafią czytać. Dla nich też mamy rozwiązanie. Stworzymy audiobooki z tekstem Biblii, które zostaną przekazane dla tych, którzy są dotknięci analfabetyzmem. 

Dlaczego mamy odbierać im możliwość czytania Słowa Bożego i poznawania Boga? Dajmy możliwość zakupu Biblii dla każdej rodziny. Niech oni również kroczą przez życie z Jezusem.

Podziel się Słowem Bożym na Madagaskarze.

Co roku również na Madagaskarze zbieramy na zakup ryżu dla kleryków misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W seminarium w Finarantsoa studiuje 30 kleryków. Na wyżywienie dzienne, jednej osoby, wystarczy 1 zł. 

Swoją pomocą ogarniamy również starszych i młodzież na Ukrainie. Organizujemy spotkania opłatkowe i ciepłe posiłki w roku dla bezdomnych oraz najuboższych rodzin. Swoim patronatem obejmujemy również wyjazdy młodzieży na różne rekolekcje, warsztaty oraz ,,Festiwal Życia". Pomagamy w zakupie książek oraz przyborów szkolnych. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Od kwietnia 2009 roku działamy jako organizacja pozarządowa pod nazwą Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom LUMEN CARITATIS. Obecnie siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań. 

Pragniemy organizować różne formy pomocy dla ludzi,  którzy  są  powierzeni  trosce  Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Mamy świadomość, że w wielu  rejonach  świata,  szczególnie w Afryce i Azji, ludzie są dotknięci dramatyczną sytuacją, cierpiąc z głodu, brak dostępu do czystej wody, kanalizacji, sanitariatów, bez dachu nad głową. Wiele dzieci to ofiary ulicy i sieroty. Cały zastęp dzieci i młodzieży nie ma dostępu do szkolnictwa, stąd szerzy się fala analfabetyzmu. Poza tym ogromne spustoszenie niosą choroby, brak możliwości leczenia oraz brak dostępności do leków. W wielu momentach, szczególnie ludność Afryki pada ofiarą bratobójczych wojen domowych i walk plemiennych, gdzie nawet dzieciom każe się sięgać po broń. Piętrzą się też problemy związane z warunkami naturalnymi i klęskami żywiołowymi czy kataklizmami. W niektórych rejonach silne są represje społeczne. Wobec takiej rzeczywistości oraz ograniczonych możliwości działania naszych misjonarzy, by zapobiegać takim sytuacjom, doszliśmy do wniosku, że nie możemy pozostać wobec tych faktów obojętni. Dlatego powołaliśmy do istnienia Stowarzyszenie.

Nasza nazwa LUMEN CARITATIS znaczy ŚWIATŁO MIŁOŚCI. Chcemy nieść to światło do wielu ludzkich serc, do tych wszystkich rejonów świata, gdzie piętrzy się fala obojętności, materializmu, konsumpcjonizmu, egoizmu i nienawiści. Chcemy być Światłem Miłości wobec nienawiści i zła. Wiemy, że nie uszczęśliwimy całego świata, ale możemy uszczęśliwić konkretnego człowieka.

Celem Stowarzyszenia jest:
1) Troska o ludzi w krajach misyjnych powierzonych posłudze misjonarskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, tzn. świadczenie pomocy charytatywnej w krajach misyjnych, dla:
a) głodnych,
b) bezdomnych,
c) dotkniętych chorobami,
d) sierot,
e) dzieci i młodzieży pozbawionych możliwości edukacji,
f) ofiar katastrof, w tym kataklizmów (klęsk żywiołowych) i wojen,
g) ofiar represji społecznych, w tym uchodźców,
h) misjonarzy duchownych i świeckich, tworzącej im warunki do posługi;
2) Uwrażliwienie ludzi na potrzeby drugiego człowieka, w krajach misyjnych,
3) Propagowanie świadomości misyjnej wśród osób zainteresowanych tą problematyką;
4) Działalność zgodna z ewangelicznym przykazaniem miłości Boga i bliźniego, mająca na uwadze dobro każdego misjonarza Kościoła Rzymskokatolickiego, bez względu na jego przynależność zakonną, czy diecezjalną, zarówno osoby duchowne jak i świeckie;
5) Stworzenie możliwości wszystkim zainteresowanym do czynnego zaangażowania się w działalność dobroczynną;
6) Szeroko pojęta animacja i promocja misyjna;
7) Stworzenie zaplecza materialnego dla placówek misyjnych prowadzonych przez Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - wspomaganie działalności Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w zakresie pomocy materialnej i merytorycznej osobom przygotowującym się do pracy na misjach, pracującym aktualnie na misjach oraz ich rodzinom.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje, w szczególności, poprzez:
1) prowadzenie Oblackiego Wolontariatu Misyjnego im. Św. Eugeniusza de Mazenoda;
2) prowadzenie Centrum Promocji Misyjnej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus;
4) prowadzenie Oblackiego Ruchu Adopcji Misyjnej;
5) organizowanie warsztatów i szkoleń oraz konferencji z dziedziny: misji, w tym uwarunkowań geograficznych, etnologicznych, etnograficznych i społecznych, wśród których pracują misjonarze, wolontariatu, świadczenia pomocy charytatywnej oraz fundraisingu;
6) działalność wydawniczą - wydawanie książek, czasopism, prezentacji multimedialnych, broszur, folderów, pocztówek pogłębiających znajomość problematyki misyjnej;
7) prowadzenie portalu internetowego;
8) prowadzanie kampanii promocyjnych i społecznych;
9) organizowanie imprez kulturalnych, konkursów pogłębiających świadomość religijną;
10) rozwój zawodowy kadry;
11) przygotowanie merytoryczne misjonarzy duchownych i świeckich do wyjazdu na misje poprzez organizowanie kursów językowych oraz szkoleń pogłębiających znajomość krajów misyjnych;
12) fundraising;
13) współpracę z organami władz państwowej i samorządowej.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000327951
 • Konto:02 1440 1156 0000 0000 0990 2805
 • Adres:ul. Ostatnia 14; 60-102
 • WWW:http://www.dajnadzieje.pl/kategorie/przekaz_1
 • E-mail:sekretariat@dajnadzieje.pl
 • Telefon:517368157Formularze PIT 2021/2022 dla
Stowarzyszenie Lumen Caritatis

KRS 0000327951

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00