1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie MOST
KRS 0000334359ochrona Świętokrzyskiego Parku Narodoweg

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

ochrona dzikiej przyrody

Stowarzyszenie M.O.S.T. skupia przyrodników z regionu świętokrzyskiego oraz wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz poznania, ochrony i promocji walorów przyrodniczych naszego województwa.

Stowarzyszenie realizuje projekty badań i ochrony przyrody oraz zajmuje się edukacją przyrodniczą. Gromadzimy dane o zwierzętach, roślinach i siedliskach. Zgromadzone informacje staramy się wykorzystywać w praktycznych działaniach. Opracowujemy plany ochrony dla obszarów chronionych, przygotowujemy wnioski o powołanie nowych obszarów chronionych, realizujemy projekty czynnej ochrony przyrody. Interweniujemy w sytuacjach kiedy proces inwestycyjny w cennych przyrodniczo miejscach koliduje z interesem przyrody i prawem ochrony przyrody. Organizujemy sympozja, konferencje, obozy naukowe, szkolenia oraz cykliczne akcje badawcze.

Realizujemy programy edukacyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Staramy się przywrócić przyrodę ludziom zachęcając ich do bezpośredniego i otwartego kontaktu z nią.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

W 2020 roku zbieramy środki na działania związane z poznaniem i ochroną integralności Świętokrzyskiego PArku NArodowego. Świętokrzyski Park NArodowy na skutek planów ministra środowiska i dyrektora ŚPN ma zostać pomniejszony o unikalny przyrodniczo i kulturowo obszar 5 ha zlokalizowanych na jednym z głównych szczytów Łysogór.

Aby nie dopuścić do tego szkodliwego działania musimy wykonać niezależną, wielospecjalistyczną inwentaryzację przyrodniczą terenu. W badaniach weźmie udział 7 specjalistów. To naukowcy z różnych ośrodków naukowych w całym kraju.

Ponadto prowadzimy kampanię medialną i działania informacyjne wśród polskich parlamentarzystów.

Prawdopodobnie niezbędna okaże się ekspertyza prawna.

To wszystko wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów. Stowarzyszenie jest organizacją non profit i nie prowadzi działalności gospodarczej. Stąd nie dysponuje własnymi środkami na pokrycie wysokich kosztów związanych z wielomiesięcznymi staraniami podjętymi w ramach kontroli obywatelskiej.

Reprezentujemy wszystkich Polaków, którym leży na sercu dobro polskiej przyrody i kultury. Dlatego nie chcemy dopuścić do tego, aby teren Świętokrzyskiego Parku NArodowego został zubozony o tak cenne miejsce jak Łysiec oraz aby teren ten przestał być własnością Państwa Polskiego.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie MOST koncentruje swoje działania na realizacji przyrodniczych projektów badawczych, ochroniarskich i edukacyjnych oraz interwencjach przyrodniczych.

Stowarzyszenie realizuje własne projekty badawcze dotyczące: bioróżnorodności obszaru Natura2000 Ostoja Wierzejska, bioróżnorodności doliny rzeki Nidzicy, nietoperzy województwa świętokrzyskiego, obrączkowania łabędzi krzykliwych i bocianów czarnych oraz poszukiwania, badania i ochrony miejsc przyrodniczo cennych nie objętych żadnymi formami ochrony.

Stowarzyszenie realizuje własne projekty ochrony przyrody na przykład: ochrona popielicowatych, ochrona nietoperzy, wykaszanie cennych, śródleśnych polan w sąsiedztwie Ostoi Wierzejskiej.

Stowarzyszenie wykonało opracowania planów zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody: Skowronno, Góry Wschodnie, Przęślin i Skotniki Górne na Ponidziu oraz Dolina Potoku Rudno w Małopolsce.

Stowarzyszenie brało udział w licznych konsultacjach społecznych między innymi projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego, budowy linii energetycznej wysokiego napięcia w Kielcach, budowy farmy wiatrowej w Smykowie.

Stowarzyszenie podejmowało interwencje przyrodnicze między innymi w sprawach: wycinki historycznej alei drzew w Zachełmiu, zatrucia rzeki Dąbrówki w Dąbrowie, planowanej wycinki drzew przy alei kostki w Kielcach, utworzenia użytku ekologicznego „Mopki z huty” w Samsonowie.

Stowarzyszenie opracowało też projekty czterech ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych wraz z projektami tablic edukacyjnych i przewodników turystycznych.

Stowarzyszenie opracowało i zrealizowało kilkanaście projektów edukacji przyrodniczej między innymi na temat drzew, ptaków, nietoperzy, popielicowatych, form ochrony przyrody, przyrody w mieście i warsztatów dziennikarstwa przyrodniczego.

Stowarzyszenie opracowało koncepcję rewitalizacji jednego z kieleckich blokowisk wraz z projektem nasadzeń drzew i funkcjonowania świetlicy środowiskowej.

Stowarzyszenie zrealizowało projekt nasadzenie około 500 drzew na jednym z kieleckich blokowisk.

Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w konferencjach naukowych jako prelegenci oraz publikują własne artykuły i notatki naukowe z realizowanych badań przyrodniczych.

Stowarzyszenie opiniowało też ważne dokumenty regionalne i ogólnopolskie oraz włączało się w ważne akcje protestacyjne na terenie całego kraju.

Współorganizowaliśmy i organizowaliśmy ogólnopolski obóz chiropterologiczny w Łysogórach i akcje obrączkowania ptaków.

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami publicznymi.

Nasze działania trafiają do mediów:

 • http://kielce.tvp.pl/25072116/sami-mieszkancy-posadza-drzewa-na-stoku
 • http://kielce.tvp.pl/20894189/w-daleszyckich-lasach-chca-zbadac-rzadkie-gryzonie
 • http://kielce.naszemiasto.pl/artykul/liczenie-nietoperzy-w-gorach-swietokrzyskich-najwiecej-jest,3259474,art,t,id,tm.html
 • http://naszekielce.com/?q=biobloki_na_stoku
 • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,18987379,chca-kontroli-na-budowie-ul-kostki-by-chronic-drzewa.html
 • http://aleje.org.pl/pl/przyjaciele-drzew/inicjatywy-lokalne
 • http://www.ckfoto.pl/wystawa_oblicza.html
 • http://aleje.org.pl/pl/dzialania/promujemy-aleje/431-regionalna-konferencja-jak-zarzadzac-drzewami-przydroznymi-w-kielcach
 • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,24004302,ranking-wyborczej-kielce-ekomiastem-raczej-nie-sa-a-czy.html
 • http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24952049,park-narodowy-sie-skurczy-bo-zakonnicy-chca-wyciac-z-niego.html
 • http://www.radom.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/daleszyckie-pilchowate-juz-w-nowych-m1/pop_up#.XS2ugD8zbIU
 • http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2019-06-05/swietokrzyski-park-narodowy-zostanie-okrojony-na-korzysc-kosciola/
 • https://kielce.tvp.pl/23628750/trwa-zimowe-liczenie-nietoperzy
 • https://andrzejgasiorowski.wordpress.com/category/antarktyda/
 • https://wetwterenie.elamed.pl/material[26184]
 • https://www.mixcloud.com/Radio_Kielce/debata-ochrona-%C5%9Brodowiska-w-regionie-%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskim/
 • http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C403609%2Cw-swietokrzyskiem-mniej-nietoperzy.html
 • http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/rolnictwo-srodowisko/-/asset_publisher/Pmr8/content/wilki-migruja-przez-nasz-region?redirect=http%3A%2F%2Fwww.wrota-swietokrzyskie.pl%2Frolnictwo-srodowisko%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Pmr8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
 • http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C405854%2Cw-daleszyckich-lasach-chca-zbadac-rzadkie-gryzonie.html
 • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,24846371,glos-przeciw-zmniejszeniu-parku-narodowego-to-takze-swiatynia.html
 • http://faktykielce24.pl/news/region/rzad-chce-zmniejszyc-obszar-swietokrzyskiego-parku-narodowego-po-to-by-spora-dzialke-dac-kosciolowi/
 • https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/budki-juz-czekaja-na-wyjatkowych-lokatorow
 • http://www.naszekielce.com/?q=policz%C4%85_nietoperze_w_g%C3%B3rach_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskich
 • http://www.maslow.info.pl/serwis/kultura/szklany/4480-o-ostoi-wierzejskiej-podczas-wykadu-w-szklany-domu-.html
 • http://www.fronda.pl/a/wedlug-antypisu-pielgrzymki-niszcza-przyrode,129684.html
 • https://swietokrzyskie.org.pl/aktualnosci/informacje-z-regionu/1970-15-stycznia-2016-rozpoczelo-sie-zimowe-liczenie-nietoperzy
 • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,16059110,Ekolodzy_i_mieszkancy_bija_na_alarm__Silnica_zatruta.html
 • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,16066980,Czy_to_katastrofa_ekologiczna__Sprawdzaja_Silnice.html
 • https://echodnia.eu/swietokrzyskie/sprawa-wycinki-drzew-w-zagnansku-trafi-do-prokuratury/ar/8097274
 • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,19977160,posadza-setki-drzew-na-kieleckim-osiedlu-mieszancy-wybierali.html
 • https://kielce.tvp.pl/21622521/kontrole-ekologow-na-nowym-osiedlu#!
 • http://ecopress.pl/art/szkolenie-ochrona-drzew-procesie-inwestycyjnym-3836/
 • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,17652495,Zielono_w_Kielcach_to_juz_bylo__W_Katowicach_maja.html
 • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,18608582,budowa-zaszkodzi-drzewom-przy-ul-kostki-korzenie-juz-popodcinane.html
 • http://www.um.kielce.pl/poprzednieedycje/trzecia/dzialania-patroli/patrol-nr-22/
 • http://kielce.tvp.pl/15449487/zanieczyszczone-rzeki
 • https://kielce.tvp.pl/24406436/woda-w-silnicy-kwasna-jak-ocet
 • https://kielce.onet.pl/swietokrzyskie-w-daleszyckich-lasach-chca-zbadac-rzadkie-gryzonie/h8s7qe
 • https://publicystyka.ngo.pl/rozdano-regionalne-nagrody-ekologiczne-bartki-swietokrzyskie
 • https://www.tvn24.pl/zimowe-liczenie-nietoperzy-w-gorach-swietokrzyskich,508212,s.html
 • https://natemat.pl/275171,tereny-swietokrzyskiego-parku-narodowego-trafia-do-zakonu-oblatow
 • https://sp39kielce.pl/aktualnosci/pozalekcyjne-zajecia-w-terenie/
 • http://konecki24.pl/blog/2015/03/14/ps-53072-nie-dla-budowy-wielkich-wiatrakow/
 • http://www.radio.kielce.pl/pl/post-30733
 • http://kielce.tvp.pl/19114588/w-gminie-smykow-nie-chca-wiatrakow
 • http://www.mmkielce.eu/artykul/ostoja-wierzejska-zagrozona-kolejna-inwestycja-budowlana?destination=node%252F181790
 • http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,16721864,Zazalenie_na_umorzenie_sledztwa_w_sprawie_zatrucia.html
 • https://oko.press/minister-chce-zmniejszac-swietokrzyski-park-narodowy-dyrektor-wstrzymuje-niezalezne-badania/
 • https://oko.press/120-000-pielgrzymow-spacyfikuje-swietokrzyski-park-narodowy-przyrodnicy-lapia-sie-za-glowe/
 • https://oko.press/rzad-zmniejszy-swietokrzyski-park-narodowy-na-korzysc-kosciola-skorzystaja-zakonnicy-straci-przyroda/
 • https://oko.press/protest-przeciwko-przekazaniu-czesci-swietokrzyskiego-parku-narodowego-kosciolowi-katolickiemu/
 • https://nowyobywatel.pl/2019/10/27/park-utraconych-wartosci-o-kulisach-planow-zmniejszenia-swietokrzyskiego-parku-narodowego/

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000334359
 • Konto:08 1750 0012 0000 0000 3991 8757
 • Adres:os. Na Stoku 9/15, 25-437 Kielce
 • WWW:www.mostedu.pl
 • E-mail:biuro@mostedu.org
 • Telefon:664015563

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie MOST

KRS 0000334359

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie MOST

 • ochrona dzikiej przyrody

  Stowarzyszenie M.O.S.T. skupia przyrodników z regionu świętokrzyskiego oraz wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz poznania, ochrony i promocji walorów przyrodniczych naszego województwa.

  Stowarzyszenie realizuje projekty badań i ochrony przyrody oraz zajmuje się edukacją przyrodniczą. Gromadzimy dane o zwierzętach, roślinach i siedliskach. Zgromadzone informacje staramy się wykorzystywać w praktycznych działaniach. Opracowujemy plany ochrony dla obszarów chronionych, przygotowujemy wnioski o powołanie nowych obszarów chronionych, realizujemy projekty czynnej ochrony przyrody. Interweniujemy w sytuacjach kiedy proces inwestycyjny w cennych przyrodniczo miejscach koliduje z interesem przyrody i prawem ochrony przyrody. Organizujemy sympozja, konferencje, obozy naukowe, szkolenia oraz cykliczne akcje badawcze.

  Realizujemy programy edukacyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Staramy się przywrócić przyrodę ludziom zachęcając ich do bezpośredniego i otwartego kontaktu z nią.

 • Jak wykorzystamy 1%

  W 2020 roku zbieramy środki na działania związane z poznaniem i ochroną integralności Świętokrzyskiego PArku NArodowego. Świętokrzyski Park NArodowy na skutek planów ministra środowiska i dyrektora ŚPN ma zostać pomniejszony o unikalny przyrodniczo i kulturowo obszar 5 ha zlokalizowanych na jednym z głównych szczytów Łysogór.

  Aby nie dopuścić do tego szkodliwego działania musimy wykonać niezależną, wielospecjalistyczną inwentaryzację przyrodniczą terenu. W badaniach weźmie udział 7 specjalistów. To naukowcy z różnych ośrodków naukowych w całym kraju.

  Ponadto prowadzimy kampanię medialną i działania informacyjne wśród polskich parlamentarzystów.

  Prawdopodobnie niezbędna okaże się ekspertyza prawna.

  To wszystko wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów. Stowarzyszenie jest organizacją non profit i nie prowadzi działalności gospodarczej. Stąd nie dysponuje własnymi środkami na pokrycie wysokich kosztów związanych z wielomiesięcznymi staraniami podjętymi w ramach kontroli obywatelskiej.

  Reprezentujemy wszystkich Polaków, którym leży na sercu dobro polskiej przyrody i kultury. Dlatego nie chcemy dopuścić do tego, aby teren Świętokrzyskiego Parku NArodowego został zubozony o tak cenne miejsce jak Łysiec oraz aby teren ten przestał być własnością Państwa Polskiego.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie MOST koncentruje swoje działania na realizacji przyrodniczych projektów badawczych, ochroniarskich i edukacyjnych oraz interwencjach przyrodniczych.

  Stowarzyszenie realizuje własne projekty badawcze dotyczące: bioróżnorodności obszaru Natura2000 Ostoja Wierzejska, bioróżnorodności doliny rzeki Nidzicy, nietoperzy województwa świętokrzyskiego, obrączkowania łabędzi krzykliwych i bocianów czarnych oraz poszukiwania, badania i ochrony miejsc przyrodniczo cennych nie objętych żadnymi formami ochrony.

  Stowarzyszenie realizuje własne projekty ochrony przyrody na przykład: ochrona popielicowatych, ochrona nietoperzy, wykaszanie cennych, śródleśnych polan w sąsiedztwie Ostoi Wierzejskiej.

  Stowarzyszenie wykonało opracowania planów zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody: Skowronno, Góry Wschodnie, Przęślin i Skotniki Górne na Ponidziu oraz Dolina Potoku Rudno w Małopolsce.

  Stowarzyszenie brało udział w licznych konsultacjach społecznych między innymi projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego, budowy linii energetycznej wysokiego napięcia w Kielcach, budowy farmy wiatrowej w Smykowie.

  Stowarzyszenie podejmowało interwencje przyrodnicze między innymi w sprawach: wycinki historycznej alei drzew w Zachełmiu, zatrucia rzeki Dąbrówki w Dąbrowie, planowanej wycinki drzew przy alei kostki w Kielcach, utworzenia użytku ekologicznego „Mopki z huty” w Samsonowie.

  Stowarzyszenie opracowało też projekty czterech ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych wraz z projektami tablic edukacyjnych i przewodników turystycznych.

  Stowarzyszenie opracowało i zrealizowało kilkanaście projektów edukacji przyrodniczej między innymi na temat drzew, ptaków, nietoperzy, popielicowatych, form ochrony przyrody, przyrody w mieście i warsztatów dziennikarstwa przyrodniczego.

  Stowarzyszenie opracowało koncepcję rewitalizacji jednego z kieleckich blokowisk wraz z projektem nasadzeń drzew i funkcjonowania świetlicy środowiskowej.

  Stowarzyszenie zrealizowało projekt nasadzenie około 500 drzew na jednym z kieleckich blokowisk.

  Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w konferencjach naukowych jako prelegenci oraz publikują własne artykuły i notatki naukowe z realizowanych badań przyrodniczych.

  Stowarzyszenie opiniowało też ważne dokumenty regionalne i ogólnopolskie oraz włączało się w ważne akcje protestacyjne na terenie całego kraju.

  Współorganizowaliśmy i organizowaliśmy ogólnopolski obóz chiropterologiczny w Łysogórach i akcje obrączkowania ptaków.

  Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami publicznymi.

  Nasze działania trafiają do mediów:

  • http://kielce.tvp.pl/25072116/sami-mieszkancy-posadza-drzewa-na-stoku
  • http://kielce.tvp.pl/20894189/w-daleszyckich-lasach-chca-zbadac-rzadkie-gryzonie
  • http://kielce.naszemiasto.pl/artykul/liczenie-nietoperzy-w-gorach-swietokrzyskich-najwiecej-jest,3259474,art,t,id,tm.html
  • http://naszekielce.com/?q=biobloki_na_stoku
  • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,18987379,chca-kontroli-na-budowie-ul-kostki-by-chronic-drzewa.html
  • http://aleje.org.pl/pl/przyjaciele-drzew/inicjatywy-lokalne
  • http://www.ckfoto.pl/wystawa_oblicza.html
  • http://aleje.org.pl/pl/dzialania/promujemy-aleje/431-regionalna-konferencja-jak-zarzadzac-drzewami-przydroznymi-w-kielcach
  • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,24004302,ranking-wyborczej-kielce-ekomiastem-raczej-nie-sa-a-czy.html
  • http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24952049,park-narodowy-sie-skurczy-bo-zakonnicy-chca-wyciac-z-niego.html
  • http://www.radom.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/daleszyckie-pilchowate-juz-w-nowych-m1/pop_up#.XS2ugD8zbIU
  • http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2019-06-05/swietokrzyski-park-narodowy-zostanie-okrojony-na-korzysc-kosciola/
  • https://kielce.tvp.pl/23628750/trwa-zimowe-liczenie-nietoperzy
  • https://andrzejgasiorowski.wordpress.com/category/antarktyda/
  • https://wetwterenie.elamed.pl/material[26184]
  • https://www.mixcloud.com/Radio_Kielce/debata-ochrona-%C5%9Brodowiska-w-regionie-%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskim/
  • http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C403609%2Cw-swietokrzyskiem-mniej-nietoperzy.html
  • http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/rolnictwo-srodowisko/-/asset_publisher/Pmr8/content/wilki-migruja-przez-nasz-region?redirect=http%3A%2F%2Fwww.wrota-swietokrzyskie.pl%2Frolnictwo-srodowisko%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Pmr8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
  • http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C405854%2Cw-daleszyckich-lasach-chca-zbadac-rzadkie-gryzonie.html
  • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,24846371,glos-przeciw-zmniejszeniu-parku-narodowego-to-takze-swiatynia.html
  • http://faktykielce24.pl/news/region/rzad-chce-zmniejszyc-obszar-swietokrzyskiego-parku-narodowego-po-to-by-spora-dzialke-dac-kosciolowi/
  • https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/budki-juz-czekaja-na-wyjatkowych-lokatorow
  • http://www.naszekielce.com/?q=policz%C4%85_nietoperze_w_g%C3%B3rach_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskich
  • http://www.maslow.info.pl/serwis/kultura/szklany/4480-o-ostoi-wierzejskiej-podczas-wykadu-w-szklany-domu-.html
  • http://www.fronda.pl/a/wedlug-antypisu-pielgrzymki-niszcza-przyrode,129684.html
  • https://swietokrzyskie.org.pl/aktualnosci/informacje-z-regionu/1970-15-stycznia-2016-rozpoczelo-sie-zimowe-liczenie-nietoperzy
  • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,16059110,Ekolodzy_i_mieszkancy_bija_na_alarm__Silnica_zatruta.html
  • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,16066980,Czy_to_katastrofa_ekologiczna__Sprawdzaja_Silnice.html
  • https://echodnia.eu/swietokrzyskie/sprawa-wycinki-drzew-w-zagnansku-trafi-do-prokuratury/ar/8097274
  • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,19977160,posadza-setki-drzew-na-kieleckim-osiedlu-mieszancy-wybierali.html
  • https://kielce.tvp.pl/21622521/kontrole-ekologow-na-nowym-osiedlu#!
  • http://ecopress.pl/art/szkolenie-ochrona-drzew-procesie-inwestycyjnym-3836/
  • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,17652495,Zielono_w_Kielcach_to_juz_bylo__W_Katowicach_maja.html
  • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,18608582,budowa-zaszkodzi-drzewom-przy-ul-kostki-korzenie-juz-popodcinane.html
  • http://www.um.kielce.pl/poprzednieedycje/trzecia/dzialania-patroli/patrol-nr-22/
  • http://kielce.tvp.pl/15449487/zanieczyszczone-rzeki
  • https://kielce.tvp.pl/24406436/woda-w-silnicy-kwasna-jak-ocet
  • https://kielce.onet.pl/swietokrzyskie-w-daleszyckich-lasach-chca-zbadac-rzadkie-gryzonie/h8s7qe
  • https://publicystyka.ngo.pl/rozdano-regionalne-nagrody-ekologiczne-bartki-swietokrzyskie
  • https://www.tvn24.pl/zimowe-liczenie-nietoperzy-w-gorach-swietokrzyskich,508212,s.html
  • https://natemat.pl/275171,tereny-swietokrzyskiego-parku-narodowego-trafia-do-zakonu-oblatow
  • https://sp39kielce.pl/aktualnosci/pozalekcyjne-zajecia-w-terenie/
  • http://konecki24.pl/blog/2015/03/14/ps-53072-nie-dla-budowy-wielkich-wiatrakow/
  • http://www.radio.kielce.pl/pl/post-30733
  • http://kielce.tvp.pl/19114588/w-gminie-smykow-nie-chca-wiatrakow
  • http://www.mmkielce.eu/artykul/ostoja-wierzejska-zagrozona-kolejna-inwestycja-budowlana?destination=node%252F181790
  • http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,16721864,Zazalenie_na_umorzenie_sledztwa_w_sprawie_zatrucia.html
  • https://oko.press/minister-chce-zmniejszac-swietokrzyski-park-narodowy-dyrektor-wstrzymuje-niezalezne-badania/
  • https://oko.press/120-000-pielgrzymow-spacyfikuje-swietokrzyski-park-narodowy-przyrodnicy-lapia-sie-za-glowe/
  • https://oko.press/rzad-zmniejszy-swietokrzyski-park-narodowy-na-korzysc-kosciola-skorzystaja-zakonnicy-straci-przyroda/
  • https://oko.press/protest-przeciwko-przekazaniu-czesci-swietokrzyskiego-parku-narodowego-kosciolowi-katolickiemu/
  • https://nowyobywatel.pl/2019/10/27/park-utraconych-wartosci-o-kulisach-planow-zmniejszenia-swietokrzyskiego-parku-narodowego/
 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000334359
 • Konto:08 1750 0012 0000 0000 3991 8757
 • Adres:os. Na Stoku 9/15, 25-437 Kielce
 • WWW:www.mostedu.pl
 • E-mail:biuro@mostedu.org
 • Telefon:664015563
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00