1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Rozwoju "Inspiracje"
KRS 0000363825

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Zmieniaj z nami Słupsk na lepsze!

Celem stowarzyszenia jest kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz monitorowanie i wspieranie świadomego i aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Działania obywatelskie - prowadzenie serwisów slupsk.mamprawowiedziec.pl, spotkania obywatelskie, lekcje tematyczne w szkołach, monitoringi wyborcze, wspieranie rewitalizacji miasta.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem stowarzyszenia jest: kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz monitorowanie i wspieranie świadomego i aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Jesteśmy grupą ludzi, która ożywia i rozwija otoczenie.Tworząc przyjazną przestrzeń wykorzystujemy działania edukacyjne, kulturalne i obywatelskie. W swojej działalności kierujemy się transparentnością działań, otwartością na nowe środowiska i współpracę w celu aktywizacji społeczności lokalnej.

Jesteśmy organizacją działającą aktywnie od 2010 roku, w 2013 roku otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Aktywnie działamy na rzecz lokalnej społeczności dążąc do poprawy jakości życia. Poprzez współpracę z innymi organizacjami i instytucjami pobudzamy aktywność zawodową i obywatelską, a także kreatywność i samodzielność wśród mieszkańców i mieszkanek.

Pracujemy w pełni wykwalifikowanym zespole ludzi z pasją: animatorów, socjologów, pedagogów, zrzeszamy wolontariuszy i gościmy stażystów. Bierzemy udział w szeregu działań edukacyjnych, obywatelskich i kulturalnych mających na celu poprawę świadomości oraz jakości życia, aktywizację zawodową i powstrzymywanie wykluczenia społecznego.

Poprzez wszystkie działania staramy się przybliżyć ich odbiorcom możliwości, jakie posiadają i potencjał, którego z różnych przyczyn nie wykorzystują. Zarówno nasze działania społeczne, edukacyjne, jak i kulturalne zmierzają ku zacieśnianiu więzi sąsiedzkich, wzbudzaniu empatii oraz chęci niesienia pomocy innym. Staramy się otwierać ludzi na świat, ukazywać im ogrom straty oraz niewykorzystanych szans, który towarzyszy niskiej aktywności zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym. Pokazujemy, że nawet najcichszy głos może zostać usłyszany, że nasze zdanie, jako mieszkańców i mieszkanek regionu, ma znaczenie.

Jesteśmy grupą ludzi, która ożywia i rozwija otoczenie. Tworząc przyjazną przestrzeń wykorzystujemy działania edukacyjne, kulturalne i obywatelskie. W swojej działalności kierujemy się transparentnością działań, otwartością na nowe środowiska i współpracę w celu aktywizacji społeczności lokalnej.

Celem stowarzyszenia jest:
a) kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej;
b) monitorowanie i wspieranie świadomego i aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym;

Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
a) prowadzenie całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży;
b) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizacja wolontariuszy do realizacji celów statutowych;
d) upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji i edukacji europejskiej;
e) wspieranie inicjatyw młodzieżowych;
f) wspieranie inicjatyw obywatelskich i przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego;
g) wspieranie i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem;
h) prowadzenie działań proekologicznych;
i) inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniom;
j) działanie na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia;
k) działanie na rzecz tradycji i dziedzictwa narodowego;
l) prowadzenie działalności informacyjnej;
m) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
n) realizowanie innych zadań zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym zadania publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele odpłatnie poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjno-oświatowych, opiekuńczych i socjalnych, wypoczynkowych oraz innych – dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
b) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;
c) podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności opiekuńczej;
d) prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży, dla firm, instytucji oraz organizacji pozarządowych;
e) prowadzenie działalności wydawniczej;
f) upowszechnienie kultury, m.in. poprzez spektakle teatralne, wystawy;
g) prowadzenie działań w zakresie opieki zdrowotnej, w tym działania terapeutyczne.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000363825
 • Konto:08 1140 2004 0000 3902 7730 3960
 • Adres:ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk,
 • WWW:inspiruj.org
 • E-mail:inspiracje@inspiruj.org
 • Telefon:597 235 120Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Rozwoju "Inspiracje"

KRS 0000363825

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Rozwoju "Inspiracje"

 • Zmieniaj z nami Słupsk na lepsze!

  Celem stowarzyszenia jest kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz monitorowanie i wspieranie świadomego i aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  Działania obywatelskie - prowadzenie serwisów slupsk.mamprawowiedziec.pl, spotkania obywatelskie, lekcje tematyczne w szkołach, monitoringi wyborcze, wspieranie rewitalizacji miasta.

 • Więcej o nas

  Celem stowarzyszenia jest: kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz monitorowanie i wspieranie świadomego i aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Jesteśmy grupą ludzi, która ożywia i rozwija otoczenie.Tworząc przyjazną przestrzeń wykorzystujemy działania edukacyjne, kulturalne i obywatelskie. W swojej działalności kierujemy się transparentnością działań, otwartością na nowe środowiska i współpracę w celu aktywizacji społeczności lokalnej.

  Jesteśmy organizacją działającą aktywnie od 2010 roku, w 2013 roku otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Aktywnie działamy na rzecz lokalnej społeczności dążąc do poprawy jakości życia. Poprzez współpracę z innymi organizacjami i instytucjami pobudzamy aktywność zawodową i obywatelską, a także kreatywność i samodzielność wśród mieszkańców i mieszkanek.

  Pracujemy w pełni wykwalifikowanym zespole ludzi z pasją: animatorów, socjologów, pedagogów, zrzeszamy wolontariuszy i gościmy stażystów. Bierzemy udział w szeregu działań edukacyjnych, obywatelskich i kulturalnych mających na celu poprawę świadomości oraz jakości życia, aktywizację zawodową i powstrzymywanie wykluczenia społecznego.

  Poprzez wszystkie działania staramy się przybliżyć ich odbiorcom możliwości, jakie posiadają i potencjał, którego z różnych przyczyn nie wykorzystują. Zarówno nasze działania społeczne, edukacyjne, jak i kulturalne zmierzają ku zacieśnianiu więzi sąsiedzkich, wzbudzaniu empatii oraz chęci niesienia pomocy innym. Staramy się otwierać ludzi na świat, ukazywać im ogrom straty oraz niewykorzystanych szans, który towarzyszy niskiej aktywności zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym. Pokazujemy, że nawet najcichszy głos może zostać usłyszany, że nasze zdanie, jako mieszkańców i mieszkanek regionu, ma znaczenie.

  Jesteśmy grupą ludzi, która ożywia i rozwija otoczenie. Tworząc przyjazną przestrzeń wykorzystujemy działania edukacyjne, kulturalne i obywatelskie. W swojej działalności kierujemy się transparentnością działań, otwartością na nowe środowiska i współpracę w celu aktywizacji społeczności lokalnej.

  Celem stowarzyszenia jest:
  a) kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej;
  b) monitorowanie i wspieranie świadomego i aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym;

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
  a) prowadzenie całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży;
  b) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  c) upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizacja wolontariuszy do realizacji celów statutowych;
  d) upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji i edukacji europejskiej;
  e) wspieranie inicjatyw młodzieżowych;
  f) wspieranie inicjatyw obywatelskich i przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego;
  g) wspieranie i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem;
  h) prowadzenie działań proekologicznych;
  i) inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniom;
  j) działanie na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia;
  k) działanie na rzecz tradycji i dziedzictwa narodowego;
  l) prowadzenie działalności informacyjnej;
  m) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  n) realizowanie innych zadań zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym zadania publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele odpłatnie poprzez:
  a) organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjno-oświatowych, opiekuńczych i socjalnych, wypoczynkowych oraz innych – dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  b) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;
  c) podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności opiekuńczej;
  d) prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży, dla firm, instytucji oraz organizacji pozarządowych;
  e) prowadzenie działalności wydawniczej;
  f) upowszechnienie kultury, m.in. poprzez spektakle teatralne, wystawy;
  g) prowadzenie działań w zakresie opieki zdrowotnej, w tym działania terapeutyczne.

 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000363825
 • Konto:08 1140 2004 0000 3902 7730 3960
 • Adres:ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk,
 • WWW:inspiruj.org
 • E-mail:inspiracje@inspiruj.org
 • Telefon:597 235 120
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00