1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Krok Po Kroku
KRS 0000394013

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Krok Po Kroku do: samodzielności, niezależności i do lepszego jutra

Fundacja Krok Po Korku powstała w 2011 roku. Naszym celem jest otoczenie wsparciem i opieką osoby niepełnosprawne i ich rodziny.  Na codzień zajmujemy się rehabilitacją z zakresu: fizjoterapii, logopedii, integracji sensorycznej, terapii ręki oraz psychologii. Od 2016 roku prowadizmy Ośrodek Rerwalidacyjno - Wychowawczy dla dzieci z głebokim stopniem niepełnosprawnośći intelektualnej i sprzężeniami, gdzie nasi podopieczni spędzają 8h dziennie. Prowadzimy również Wczesne Wspomaganie Rowoju Dziecka, w ramach którego nasi najmłodsi podopieczni w wieku o 0 r.ż - do momentu rozpoczęcia nauki w szkole korzystają z darmowej terapii i rehabilitacji. Dodatkowo bierzemy udział w przeróżnych konkursach, których efektem są darmowe terapie dla naszych podopiecznych. Fundacja jest również pionierem w zakresie nowoczesnej neurorehabilitacji – Mikropolaryzacji Mózgu metodą tDCS.
Zapraszamy do nas - Razem Każdy Może Więcej.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Uzbierane środki z tytułu 1%  przekażemy na cele statutowe fundacji, czyli na wsparcie i pomoc naszym podopiecznym oraz opłacenie bieżącyh rachunków. Uzbierane środki pozwolą nam również aplikować w różnych konkursach (niezbędny wkład własny), z których następnie zrealizujemy projekty finansowane ze środków publicznych i prywatnych. Dzięki uzbieranym środkom możemy się nieustannie rozwijać.

Więcej o nas

Więcej o nas

- Ośrodek Rewalidacyjny Krok Po Kroku realizuje obowiązek szkolny i obowiązek nauki dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnospranowścią intelektualną i sprzężeniami od 3 do 25 roku zycia. Zapewanimy zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, dodatkowe godizny rehabilitacji i terapii, opiekę pielęgniasrką, a przede wszystkim ciepła i rodzinną atmosferę. Misją Ośrodka jest stwarzanie optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego Dzieci, podkreślając indywidualne umiejętności i możliwości każdego z nich. Uczestnicząc w zajęciach rewalidacyjnych Dzieci realizują obowiązek szkolny i nauki oraz obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Stworzyliśmy miejsce, w którym oprócz nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych najważniejsze jest dla nas, aby każde dziecko czuło się tu bezpieczne, akceptowane i szczęśliwe – bo nie ma nic cenniejszego od uśmiechu na twarzy dziecka.

Nasz Ośrodek spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zajęcia rewalidacyjne finansowane są z subwencji oświatowej w wymiarze 20 godz. tygodniowo na zajęcia grupowe i 10 godz. tygodniowo na zajęcia indywidualne.  Fundacja z własnych środków finansuje dodatkowe 20 godz. zajęć grupowych, aby dzieci mogły spędzić czas w Ośrodku w wymiarze 8 godz. dziennie oraz dodatkową terapię indywidualną dla dzieci korzystających z zajęć indywidualnych realizowanych w rodzinnym domu.

- Wczesne Wpomaganie Rozwoju Dziecka. W ramach WWRD oferujemy bezpłatne terapie dzieciom od 0 r.ż do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej, u których wystąpiły pierwsze objawy nieprawiłowego rozwoju. Rodzaj i wymiar czasowy terapii ustalany jest przez zespół specjalistów w oparciu o indywidualne potrzeby każdego dziecka.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane jest dla dziecka, które wymaga wsparcia terapeutycznego i które posiada Opinię wydaną przez poradnię  psychologiczno-pedagogiczną.

WWRD może być prowadzone u każdego dziecka, u którego stwierdzona zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju. Wśród zaburzeń rozwojowych, które są wskazaniem dla rozpoczęcia zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania znajdują się m.in.:

 • uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie),
 • uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch),
 • znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • niepełnosprawność umysłowa,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • opóźnienie rozwoju mowy,
 • nieprawidłowości rozwoju ruchowego,
 • ogólne spowolnienie rozwoju.

- Terapie. Oferujemy naszym  podopiecznym następujące terapie: fizjoterapię, SI (Integrację Sensoryczną), neurologopedyczna, logopedyczną, psychologiczną, powięziową, manualną stóp, terapie ręki, terapie w Sali Doświadczania Świata

- Mikropolaryzacja metodą tDCS. Celem prowadzenia mikropolaryzacji mózgu metodą tDCS jest odtworzenie naruszonych funkcji  nerwowych, ponieważ prowadzi ona do optymalizacji stanu funkcjonalnego tkanki nerwowej.  Potencjalne korzyści ze stymulacji wybranych obszarów mózgu to np.: u chorych z zaburzeniami ruchowymi: normalizacja napięcia mięśni, zmniejszenie wyrazistości patologicznych odruchów i nieprawidłowych postaw, zwiększenie ilości prawidłowych odruchów, nabycie nowych nawyków ruchowych jak np. pełzanie, siedzenie, stanie, chodzenie, wprawne ręce, u chorych z zaburzeniami logopedycznymi: wywołanie pojawienia się nowych dźwięków i słów, poprawę wymowy, zwiększenie stopnia rozumienia mowy, u chorych z zaburzeniami funkcji wzrokowej: zwiększenie ostrości wzroku, zmniejszenie oczopląsu, zmniejszenie kąta zeza oraz rozszerzenie pól widzenia.

Uwaga: to jedynie przykładowe korzyści, jakie daje zastosowanie terapii mikropolaryzacją mózguetodą tDCS. Efekt terapeutyczny zależny jest od wybranego obszaru stymulacji.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000394013
 • Konto:37 9585 0007 0010 0022 0220
 • Adres:3 Maja 14
 • WWW:www.fundacjakrokpokroku.org.pl
 • E-mail:fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl
 • Telefon:501127401Formularze PIT 2020/2021 dla
Krok Po Kroku

KRS 0000394013

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Krok Po Kroku

 • Krok Po Kroku do: samodzielności, niezależności i do lepszego jutra

  Fundacja Krok Po Korku powstała w 2011 roku. Naszym celem jest otoczenie wsparciem i opieką osoby niepełnosprawne i ich rodziny.  Na codzień zajmujemy się rehabilitacją z zakresu: fizjoterapii, logopedii, integracji sensorycznej, terapii ręki oraz psychologii. Od 2016 roku prowadizmy Ośrodek Rerwalidacyjno - Wychowawczy dla dzieci z głebokim stopniem niepełnosprawnośći intelektualnej i sprzężeniami, gdzie nasi podopieczni spędzają 8h dziennie. Prowadzimy również Wczesne Wspomaganie Rowoju Dziecka, w ramach którego nasi najmłodsi podopieczni w wieku o 0 r.ż - do momentu rozpoczęcia nauki w szkole korzystają z darmowej terapii i rehabilitacji. Dodatkowo bierzemy udział w przeróżnych konkursach, których efektem są darmowe terapie dla naszych podopiecznych. Fundacja jest również pionierem w zakresie nowoczesnej neurorehabilitacji – Mikropolaryzacji Mózgu metodą tDCS.
  Zapraszamy do nas - Razem Każdy Może Więcej.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Uzbierane środki z tytułu 1%  przekażemy na cele statutowe fundacji, czyli na wsparcie i pomoc naszym podopiecznym oraz opłacenie bieżącyh rachunków. Uzbierane środki pozwolą nam również aplikować w różnych konkursach (niezbędny wkład własny), z których następnie zrealizujemy projekty finansowane ze środków publicznych i prywatnych. Dzięki uzbieranym środkom możemy się nieustannie rozwijać.

 • Więcej o nas

  - Ośrodek Rewalidacyjny Krok Po Kroku realizuje obowiązek szkolny i obowiązek nauki dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnospranowścią intelektualną i sprzężeniami od 3 do 25 roku zycia. Zapewanimy zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, dodatkowe godizny rehabilitacji i terapii, opiekę pielęgniasrką, a przede wszystkim ciepła i rodzinną atmosferę. Misją Ośrodka jest stwarzanie optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego Dzieci, podkreślając indywidualne umiejętności i możliwości każdego z nich. Uczestnicząc w zajęciach rewalidacyjnych Dzieci realizują obowiązek szkolny i nauki oraz obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

  Stworzyliśmy miejsce, w którym oprócz nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych najważniejsze jest dla nas, aby każde dziecko czuło się tu bezpieczne, akceptowane i szczęśliwe – bo nie ma nic cenniejszego od uśmiechu na twarzy dziecka.

  Nasz Ośrodek spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zajęcia rewalidacyjne finansowane są z subwencji oświatowej w wymiarze 20 godz. tygodniowo na zajęcia grupowe i 10 godz. tygodniowo na zajęcia indywidualne.  Fundacja z własnych środków finansuje dodatkowe 20 godz. zajęć grupowych, aby dzieci mogły spędzić czas w Ośrodku w wymiarze 8 godz. dziennie oraz dodatkową terapię indywidualną dla dzieci korzystających z zajęć indywidualnych realizowanych w rodzinnym domu.

  - Wczesne Wpomaganie Rozwoju Dziecka. W ramach WWRD oferujemy bezpłatne terapie dzieciom od 0 r.ż do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej, u których wystąpiły pierwsze objawy nieprawiłowego rozwoju. Rodzaj i wymiar czasowy terapii ustalany jest przez zespół specjalistów w oparciu o indywidualne potrzeby każdego dziecka.

  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane jest dla dziecka, które wymaga wsparcia terapeutycznego i które posiada Opinię wydaną przez poradnię  psychologiczno-pedagogiczną.

  WWRD może być prowadzone u każdego dziecka, u którego stwierdzona zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju. Wśród zaburzeń rozwojowych, które są wskazaniem dla rozpoczęcia zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania znajdują się m.in.:

  • uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie),
  • uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch),
  • znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej,
  • niepełnosprawność umysłowa,
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • opóźnienie rozwoju mowy,
  • nieprawidłowości rozwoju ruchowego,
  • ogólne spowolnienie rozwoju.

  - Terapie. Oferujemy naszym  podopiecznym następujące terapie: fizjoterapię, SI (Integrację Sensoryczną), neurologopedyczna, logopedyczną, psychologiczną, powięziową, manualną stóp, terapie ręki, terapie w Sali Doświadczania Świata

  - Mikropolaryzacja metodą tDCS. Celem prowadzenia mikropolaryzacji mózgu metodą tDCS jest odtworzenie naruszonych funkcji  nerwowych, ponieważ prowadzi ona do optymalizacji stanu funkcjonalnego tkanki nerwowej.  Potencjalne korzyści ze stymulacji wybranych obszarów mózgu to np.: u chorych z zaburzeniami ruchowymi: normalizacja napięcia mięśni, zmniejszenie wyrazistości patologicznych odruchów i nieprawidłowych postaw, zwiększenie ilości prawidłowych odruchów, nabycie nowych nawyków ruchowych jak np. pełzanie, siedzenie, stanie, chodzenie, wprawne ręce, u chorych z zaburzeniami logopedycznymi: wywołanie pojawienia się nowych dźwięków i słów, poprawę wymowy, zwiększenie stopnia rozumienia mowy, u chorych z zaburzeniami funkcji wzrokowej: zwiększenie ostrości wzroku, zmniejszenie oczopląsu, zmniejszenie kąta zeza oraz rozszerzenie pól widzenia.

  Uwaga: to jedynie przykładowe korzyści, jakie daje zastosowanie terapii mikropolaryzacją mózguetodą tDCS. Efekt terapeutyczny zależny jest od wybranego obszaru stymulacji.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000394013
 • Konto:37 9585 0007 0010 0022 0220
 • Adres:3 Maja 14
 • WWW:www.fundacjakrokpokroku.org.pl
 • E-mail:fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl
 • Telefon:501127401
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00