1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja FaniMani
KRS 000050723424780

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wiele okazji...do pomagania.

Misją Fundacji FaniMani jest wspieranie organizacji pozarządowych szkół oraz osób fizycznych w zbieraniu pieniędzy na działalność pożytku publicznego przy pomocy nowoczesnych narzędzi dostępnych bezpłatnie w internecie. Misję realizujemy poprzez projektowanie i dostarczanie bezpłatnych narzędzi i usług internetowych oraz działania edukacyjne.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki przeznaczymy na rozwój oraz promocję narzędzi wśród organizacji pozarządowych oraz na Akcję Sprytni Rodzice https://sprytnirodzice.org.pl/ oraz rozwój ruchu #GivingTuesday w Polsce.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja FaniMani nieprzerwanie od 2014 roku udostępnia narzędzia dla organizacji pozarządowych do zbierania darowizn online. Wśród nich są:

Serwis FaniMani.pl - który służy do wspierania organizacji społecznych podczas robienia zakupów online. Serwis FaniMani.pl (www.fanimani.pl) wsp6tpracuje z ponad 1 000 sklepami internetowymi, które przekazują część swojego zysku na rzecz wskazanej przez Kupującego organizacji. Na koniec 2019 roku w serwisie byto zarejestrowanych 5 968 organizacji Wśród nich są fundacje, stowarzyszenia, szkoły, koła zainteresowań, kluby sportowe, drużyny harcerskie, przedszkola i żłobki. Wśród beneficjentów serwisu FaniMani.pl są głównie małe, lokalne organizacje, mniej medialne, skupione na społeczności lokalnej np. "Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej", "Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Białogardzkiej, czy tez takie nastawione na rozwiązywanie określonych problemów np. opieka nad grobami osób zmarłych w ubóstwie i zapomnieniu którą zajmuje się "Stowarzyszenie Hic Et Hunc- Tu i Teraz" czy ochrona ekosystemów morskich -"Fundacja Mare". Znajdziemy także powszechnie znane fundacje takie jak:  "Caritas", "Fundacja Avalon", "Szlachetna Paczka". Na stronie internetowej https://fanimani.pl, w zakładce zbieraj więcej Fundacja FaniMani co miesiąc udostępnia materiały informacyjne o sposobach zbierania darowizn. Materiały te można pobierać i rozpowszechniać bez żadnych opłat. Dodatkowo Fundacja FaniMani przygotowała materiały profilowane bezpośrednio dla danej organizacji wraz z nazwą czy logo, co pozwala organizacji ograniczyć wydatki na usługi graficzne czy informatyczne.

Zbiórki online - w ramach funkcjonalności serwisu FaniMani.pl, organizacje oraz osoby potrzebujące mogą zbierać pieniądze na określone cele https://fanimani.pl/zbiorki-info/. To narzędzie zostało przygotowane z myślą o takich organizacjach czy szkotach, które ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na własne narzędzie do obsługi zbiórek on-line.

Serwis płatności FaniPay - w porozumieniu z operatorami płatności Fundacja FaniMani udostępniła pierwszy w Polsce serwis płatności online przygotowany specjalnie na potrzeby organizacji pozarządowych https://fanipay.pl. Serwis płatności FaniPay jest odpowiedzią na potrzebę mniejszych organizacji, które z braku środków finansowych nie mogą sobie pozwolić na dostosowanie własnej strony internetowej do pozyskiwania darowizn za pomocą bezpośrednich płatności on-line czy kart płatniczych. W ramach FaniPay udostępniliśmy widget - gotowe narzędzie, które organizacja bezpłatnie pobiera i zamieszcza na swojej stronie internetowej. Dodatkowo Fundacja FaniMani udostępniła chat dla organizacji, aby wesprzeć ich w prawidłowym wdrożeniu narzędzia.

FaniWEB - serwis bezpłatnych stron internetowych dla NGO. Każda organizacja może sobie stworzyć własną stronę internetową przy użyciu prostego kreatora, który umożliwia dostosowanie wyglądu, w tym  i stworzenie wersja mobilna

30 marca 2018 roku Fundacja FaniMani stała się oficjalnym, polskim liderem ruchu #GivingTuesday https://givingtuesdaypl.org/

#GivingTuesday to ogólnoświatowy ruch, który gromadzi osoby, rodziny, organizacje, firmy i społeczności z całego świata wokół wspólnego celu: aby świętować i wzmacniać postawę hojności i dobroczynności. ldeą #GivingTuesday jest dawanie i dzielenie się, nie tylko środkami finansowymi, ale również wartościami niematerialnymi, takimi jak zaangażowanie, wiedza, doświadczenie, umiejętności czy poświęcony komuś czas. Mogą to być również nowoczesne środki, jak choćby zasięg naszego własnego profilu w social media. Fundacja FaniMani zachęca osoby fizyczne zaangażowane w pomoc potrzebującym do udziału w akcji #mygivingstory, w której każda osoba może opowiedzieć swoją historię pomagania innym, głównie po to żeby uwrażliwić społeczeństwo na problemy społeczne.

Akcja Sprytni Rodzice

W sierpniu 2017 roku Fundacja FaniMani po raz pierwszy uruchomiła akcję Sprytni Rodzice z dedykowaną stroną internetową: https://sprytnirodzice.org.pl/

Akcja ma na celu wspieranie przez rodziców klasy dziecka dzięki zakupom online poprzez serwis FaniMani.pl. Zebrane w ramach akcji środki są wypłacane w drugim kwartale roku kalendarzowego na rachunek wskazany przez radę rodziców, a klasy mogą je przeznaczyć na wycieczkę szkolną, zakup sprzętu sportowego czy na nagrody na zakończenie roku szkolnego.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000507234
 • Konto:46 2530 0008 2058 1028 6152 0001
 • Adres:Miłosza 3
 • WWW:fanimani.pl
 • E-mail:norbert.wierbilowicz@fanimani.pl
 • Telefon:739424484Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja FaniMani

KRS 0000507234

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja FaniMani

 • Wiele okazji...do pomagania.

  Misją Fundacji FaniMani jest wspieranie organizacji pozarządowych szkół oraz osób fizycznych w zbieraniu pieniędzy na działalność pożytku publicznego przy pomocy nowoczesnych narzędzi dostępnych bezpłatnie w internecie. Misję realizujemy poprzez projektowanie i dostarczanie bezpłatnych narzędzi i usług internetowych oraz działania edukacyjne.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki przeznaczymy na rozwój oraz promocję narzędzi wśród organizacji pozarządowych oraz na Akcję Sprytni Rodzice https://sprytnirodzice.org.pl/ oraz rozwój ruchu #GivingTuesday w Polsce.

 • Więcej o nas

  Fundacja FaniMani nieprzerwanie od 2014 roku udostępnia narzędzia dla organizacji pozarządowych do zbierania darowizn online. Wśród nich są:

  Serwis FaniMani.pl - który służy do wspierania organizacji społecznych podczas robienia zakupów online. Serwis FaniMani.pl (www.fanimani.pl) wsp6tpracuje z ponad 1 000 sklepami internetowymi, które przekazują część swojego zysku na rzecz wskazanej przez Kupującego organizacji. Na koniec 2019 roku w serwisie byto zarejestrowanych 5 968 organizacji Wśród nich są fundacje, stowarzyszenia, szkoły, koła zainteresowań, kluby sportowe, drużyny harcerskie, przedszkola i żłobki. Wśród beneficjentów serwisu FaniMani.pl są głównie małe, lokalne organizacje, mniej medialne, skupione na społeczności lokalnej np. "Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej", "Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Białogardzkiej, czy tez takie nastawione na rozwiązywanie określonych problemów np. opieka nad grobami osób zmarłych w ubóstwie i zapomnieniu którą zajmuje się "Stowarzyszenie Hic Et Hunc- Tu i Teraz" czy ochrona ekosystemów morskich -"Fundacja Mare". Znajdziemy także powszechnie znane fundacje takie jak:  "Caritas", "Fundacja Avalon", "Szlachetna Paczka". Na stronie internetowej https://fanimani.pl, w zakładce zbieraj więcej Fundacja FaniMani co miesiąc udostępnia materiały informacyjne o sposobach zbierania darowizn. Materiały te można pobierać i rozpowszechniać bez żadnych opłat. Dodatkowo Fundacja FaniMani przygotowała materiały profilowane bezpośrednio dla danej organizacji wraz z nazwą czy logo, co pozwala organizacji ograniczyć wydatki na usługi graficzne czy informatyczne.

  Zbiórki online - w ramach funkcjonalności serwisu FaniMani.pl, organizacje oraz osoby potrzebujące mogą zbierać pieniądze na określone cele https://fanimani.pl/zbiorki-info/. To narzędzie zostało przygotowane z myślą o takich organizacjach czy szkotach, które ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na własne narzędzie do obsługi zbiórek on-line.

  Serwis płatności FaniPay - w porozumieniu z operatorami płatności Fundacja FaniMani udostępniła pierwszy w Polsce serwis płatności online przygotowany specjalnie na potrzeby organizacji pozarządowych https://fanipay.pl. Serwis płatności FaniPay jest odpowiedzią na potrzebę mniejszych organizacji, które z braku środków finansowych nie mogą sobie pozwolić na dostosowanie własnej strony internetowej do pozyskiwania darowizn za pomocą bezpośrednich płatności on-line czy kart płatniczych. W ramach FaniPay udostępniliśmy widget - gotowe narzędzie, które organizacja bezpłatnie pobiera i zamieszcza na swojej stronie internetowej. Dodatkowo Fundacja FaniMani udostępniła chat dla organizacji, aby wesprzeć ich w prawidłowym wdrożeniu narzędzia.

  FaniWEB - serwis bezpłatnych stron internetowych dla NGO. Każda organizacja może sobie stworzyć własną stronę internetową przy użyciu prostego kreatora, który umożliwia dostosowanie wyglądu, w tym  i stworzenie wersja mobilna

  30 marca 2018 roku Fundacja FaniMani stała się oficjalnym, polskim liderem ruchu #GivingTuesday https://givingtuesdaypl.org/

  #GivingTuesday to ogólnoświatowy ruch, który gromadzi osoby, rodziny, organizacje, firmy i społeczności z całego świata wokół wspólnego celu: aby świętować i wzmacniać postawę hojności i dobroczynności. ldeą #GivingTuesday jest dawanie i dzielenie się, nie tylko środkami finansowymi, ale również wartościami niematerialnymi, takimi jak zaangażowanie, wiedza, doświadczenie, umiejętności czy poświęcony komuś czas. Mogą to być również nowoczesne środki, jak choćby zasięg naszego własnego profilu w social media. Fundacja FaniMani zachęca osoby fizyczne zaangażowane w pomoc potrzebującym do udziału w akcji #mygivingstory, w której każda osoba może opowiedzieć swoją historię pomagania innym, głównie po to żeby uwrażliwić społeczeństwo na problemy społeczne.

  Akcja Sprytni Rodzice

  W sierpniu 2017 roku Fundacja FaniMani po raz pierwszy uruchomiła akcję Sprytni Rodzice z dedykowaną stroną internetową: https://sprytnirodzice.org.pl/

  Akcja ma na celu wspieranie przez rodziców klasy dziecka dzięki zakupom online poprzez serwis FaniMani.pl. Zebrane w ramach akcji środki są wypłacane w drugim kwartale roku kalendarzowego na rachunek wskazany przez radę rodziców, a klasy mogą je przeznaczyć na wycieczkę szkolną, zakup sprzętu sportowego czy na nagrody na zakończenie roku szkolnego.

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000507234
 • Konto:46 2530 0008 2058 1028 6152 0001
 • Adres:Miłosza 3
 • WWW:fanimani.pl
 • E-mail:norbert.wierbilowicz@fanimani.pl
 • Telefon:739424484
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00