1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Warszawskie Centrum Psychoonkologii
KRS 0000519760Wsparcie psychologiczne osób chorych onkologicznie

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Dobre życie... pomimo choroby

Fundacja jest miejscem, w którym osoby chore onkologicznie i ich bliscy mogą znaleźć psychologiczne wsparcie na każdym etapie choroby i zdrowienia. Realizujemy programy, których celem jest zawsze pomoc w przejściu przez  ten trudny etap życia i wspieraniu ludzi w poszukiwaniu aktywności oraz określaniu wartości, które mogą życiu z chorobą nadać głębszy sens.

Dążymy i zawsze będziemy dążyć do tego, by Warszawskie Centrum Psychoonkologii działało w oparciu o najnowszą wiedzę naukową i kliniczną z zakresu psychoonkologii i psychoterapii. Chcemy, aby osoby, które będą korzystać z naszych programów wsparcia mogły mieć pewność, że wiedza, którą im przekażemy ma naukowe podstawy, a metody pracy są bezpieczne i sprawdzone. Naszym celem jest, aby fundacja działała według najlepszych standardów prowadzenia organizacji pozarządowej. Stale podnosimy swoje umiejętności prowadzenia fundacji – uczestnicząc w projektach, których celem jest profesjonalizacja Trzeciego Sektora.

Realizujemy różne formy wsparcia psychologicznego dla osób chorych onkologicznie oraz dla ich bliskich. Staramy sie aby wszelka pomoc - terapia, warsztaty, poradnictwo - były dla osób potrzebujacych nieodpłatne. 

Podnosimy kompetencje nauczycieli, psychologów i pedagogów - realizując szkolenia dotyczące tego jak wspierać chorego ucznia - młodego człowieka. Wzmacniamy wolontariuszy hospicyjnych realizujac projekty z zakresu komunikacji i mądrego pomagania osobom na ostatnim etapie życia. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki pochodzące z 1% przeznaczymy na:
♥️ indywidualne sesje wsparcia dla osób, które dowiedziały się o diagnozie. 
♥️ indywidualną krótkoterminową terapię dla osób chorych na różnych etapach leczenia. 
♥️ konsultacje dla rodziców chorych dzieci
♥️ konsultacje dla opiekunów dzieci - w sytuacji pojawienia się choroby wśród najbliższych.
♥️ warsztaty psychologiczne dla osób chorych.
♥️ warsztaty psychologiczne dotyczące mądrego wspierania - dla osób towarzyszących swoim chorym bliskim.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja została powołana w celu podejmowania wszechstronnych działań na rzecz wymienionych poniżej grup osób:

- osób chorych przewlekle – dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (ze szczególnym wskazaniem na osoby chore onkologicznie),

- osób po przebytej chorobie nowotworowej, 

- osób niepełnosprawnych,

- osób bliskich wymienionych powyżej grup osób – w tym osób po stracie,

- lekarzy oraz środowisk medycznych, rehabilitantów, psychologów, oraz innych specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi choroby przewlekłej,

- wolontariuszy opiekujących się osobami chorymi przewlekle,

w celu:

 1. ochrony i promocji zdrowia, w szczególności w zakresie psychoonkologii oraz wspomagania działalności leczniczej,
 2. nauki i edukacji – w szczególności w zakresie onkologii i psychoonkologii,
 3. terapii i psychoterapii oraz doradztwa psychologicznego,
 4. rehabilitacji osób objętych celami fundacji,
 5. podejmowania działań z zakresu pomocy społecznej, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej osobom objętym celami działania Fundacji oraz wyrównywania szans tych osób;
 6. prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji, integracji i reintegracji zawodowej oraz szkolnej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na  chorobę czy niepełnosprawność;
 7. podejmowania działań na rzecz promocji aktywnego stylu życia wśród osób objętych celami działania Fundacji;
 8. podejmowania działań na rzecz upowszechniania aktywności fizycznej, kultury i sztuki wśród osób objętych celami działania Fundacji;
 9. działalności charytatywnej, w szczególności w zakresie udzielania wsparcia osobom chorym i ich rodzinom;
 10. promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. realizowanie programów psychoedukacyjnych, terapeutycznych, różnych form poradnictwa, rehabilitacji oraz działań samopomocowych adresowanych do osób objętych celami działania Fundacji;
 2. organizowanie szkoleń i seminariów dla pracowników służby zdrowia i opieki społecznej oraz dla szkół.
 3. realizację programów wsparcia na rzecz osób chorych przewlekle i onkologicznie
  i ich bliskich oraz dla osób po stracie;
 4. organizowanie i wspieranie programów informacyjnych i edukacyjnych oraz programów wyrównujących szanse w zakresie aktywności, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób objętych celami działania Fundacji;
 5. organizowanie i wspieranie programów promujących ochronę i promocję zdrowia;
 6. organizowanie i wspieranie programów sportowych i kulturalnych będących uzupełnieniem terapii psychoonkologicznej i  promujących aktywny i zdrowy styl życia;
 7. organizowanie poradnictwa i pomocy prawnej dla osób objętych celami działania Fundacji;
 8. opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z działalnością  Fundacji oraz z celami przez nią realizowanymi;
 9. popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki i zwalczania chorób nowotworowych oraz innych chorób przewlekłych,
 10. prowadzenie i rozwój ośrodka wspierania pacjentów chorych przewlekle oraz ich rodzin,
 11. inicjowanie i organizowanie konferencji, wydawnictw, spotkań, warsztatów, wyjazdów i innych imprez publicznych objętych celami działania Fundacji;
 12. przyznawanie nagród rzeczowych, stypendiów i innych świadczeń finansowych;
 13. współpracę z krajowymi i zagranicznymi  organizacjami instytucjami , ośrodkami naukowymi i fundacjami oraz stowarzyszeniami o pokrewnym profilu działalności;

Chcemy być miejscem, w którym osoby chore onkologicznie i ich bliscy mogą znaleźć psychologiczne wsparcie na każdym etapie choroby i zdrowienia.

Naszym celem jest, aby fundacja działała według najlepszych standardów prowadzenia organizacji pozarządowej. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo mazowieckie
 • KRS:0000519760
 • Konto:88 1050 1025 1000 0090 3047 1719
 • Adres:Bandrowskiego 7/21
 • WWW:www.wcp.org.pl
 • E-mail:fundacjawcp@gmail.com
 • Telefon:788142181

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
Warszawskie Centrum Psychoonkologii

KRS 0000519760

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Warszawskie Centrum Psychoonkologii

 • Dobre życie... pomimo choroby

  Fundacja jest miejscem, w którym osoby chore onkologicznie i ich bliscy mogą znaleźć psychologiczne wsparcie na każdym etapie choroby i zdrowienia. Realizujemy programy, których celem jest zawsze pomoc w przejściu przez  ten trudny etap życia i wspieraniu ludzi w poszukiwaniu aktywności oraz określaniu wartości, które mogą życiu z chorobą nadać głębszy sens.

  Dążymy i zawsze będziemy dążyć do tego, by Warszawskie Centrum Psychoonkologii działało w oparciu o najnowszą wiedzę naukową i kliniczną z zakresu psychoonkologii i psychoterapii. Chcemy, aby osoby, które będą korzystać z naszych programów wsparcia mogły mieć pewność, że wiedza, którą im przekażemy ma naukowe podstawy, a metody pracy są bezpieczne i sprawdzone. Naszym celem jest, aby fundacja działała według najlepszych standardów prowadzenia organizacji pozarządowej. Stale podnosimy swoje umiejętności prowadzenia fundacji – uczestnicząc w projektach, których celem jest profesjonalizacja Trzeciego Sektora.

  Realizujemy różne formy wsparcia psychologicznego dla osób chorych onkologicznie oraz dla ich bliskich. Staramy sie aby wszelka pomoc - terapia, warsztaty, poradnictwo - były dla osób potrzebujacych nieodpłatne. 

  Podnosimy kompetencje nauczycieli, psychologów i pedagogów - realizując szkolenia dotyczące tego jak wspierać chorego ucznia - młodego człowieka. Wzmacniamy wolontariuszy hospicyjnych realizujac projekty z zakresu komunikacji i mądrego pomagania osobom na ostatnim etapie życia. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki pochodzące z 1% przeznaczymy na:
  ♥️ indywidualne sesje wsparcia dla osób, które dowiedziały się o diagnozie. 
  ♥️ indywidualną krótkoterminową terapię dla osób chorych na różnych etapach leczenia. 
  ♥️ konsultacje dla rodziców chorych dzieci
  ♥️ konsultacje dla opiekunów dzieci - w sytuacji pojawienia się choroby wśród najbliższych.
  ♥️ warsztaty psychologiczne dla osób chorych.
  ♥️ warsztaty psychologiczne dotyczące mądrego wspierania - dla osób towarzyszących swoim chorym bliskim.

 • Więcej o nas

  Fundacja została powołana w celu podejmowania wszechstronnych działań na rzecz wymienionych poniżej grup osób:

  - osób chorych przewlekle – dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (ze szczególnym wskazaniem na osoby chore onkologicznie),

  - osób po przebytej chorobie nowotworowej, 

  - osób niepełnosprawnych,

  - osób bliskich wymienionych powyżej grup osób – w tym osób po stracie,

  - lekarzy oraz środowisk medycznych, rehabilitantów, psychologów, oraz innych specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi choroby przewlekłej,

  - wolontariuszy opiekujących się osobami chorymi przewlekle,

  w celu:

  1. ochrony i promocji zdrowia, w szczególności w zakresie psychoonkologii oraz wspomagania działalności leczniczej,
  2. nauki i edukacji – w szczególności w zakresie onkologii i psychoonkologii,
  3. terapii i psychoterapii oraz doradztwa psychologicznego,
  4. rehabilitacji osób objętych celami fundacji,
  5. podejmowania działań z zakresu pomocy społecznej, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej osobom objętym celami działania Fundacji oraz wyrównywania szans tych osób;
  6. prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji, integracji i reintegracji zawodowej oraz szkolnej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na  chorobę czy niepełnosprawność;
  7. podejmowania działań na rzecz promocji aktywnego stylu życia wśród osób objętych celami działania Fundacji;
  8. podejmowania działań na rzecz upowszechniania aktywności fizycznej, kultury i sztuki wśród osób objętych celami działania Fundacji;
  9. działalności charytatywnej, w szczególności w zakresie udzielania wsparcia osobom chorym i ich rodzinom;
  10. promocji i organizacji wolontariatu.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. realizowanie programów psychoedukacyjnych, terapeutycznych, różnych form poradnictwa, rehabilitacji oraz działań samopomocowych adresowanych do osób objętych celami działania Fundacji;
  2. organizowanie szkoleń i seminariów dla pracowników służby zdrowia i opieki społecznej oraz dla szkół.
  3. realizację programów wsparcia na rzecz osób chorych przewlekle i onkologicznie
   i ich bliskich oraz dla osób po stracie;
  4. organizowanie i wspieranie programów informacyjnych i edukacyjnych oraz programów wyrównujących szanse w zakresie aktywności, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób objętych celami działania Fundacji;
  5. organizowanie i wspieranie programów promujących ochronę i promocję zdrowia;
  6. organizowanie i wspieranie programów sportowych i kulturalnych będących uzupełnieniem terapii psychoonkologicznej i  promujących aktywny i zdrowy styl życia;
  7. organizowanie poradnictwa i pomocy prawnej dla osób objętych celami działania Fundacji;
  8. opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z działalnością  Fundacji oraz z celami przez nią realizowanymi;
  9. popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki i zwalczania chorób nowotworowych oraz innych chorób przewlekłych,
  10. prowadzenie i rozwój ośrodka wspierania pacjentów chorych przewlekle oraz ich rodzin,
  11. inicjowanie i organizowanie konferencji, wydawnictw, spotkań, warsztatów, wyjazdów i innych imprez publicznych objętych celami działania Fundacji;
  12. przyznawanie nagród rzeczowych, stypendiów i innych świadczeń finansowych;
  13. współpracę z krajowymi i zagranicznymi  organizacjami instytucjami , ośrodkami naukowymi i fundacjami oraz stowarzyszeniami o pokrewnym profilu działalności;

  Chcemy być miejscem, w którym osoby chore onkologicznie i ich bliscy mogą znaleźć psychologiczne wsparcie na każdym etapie choroby i zdrowienia.

  Naszym celem jest, aby fundacja działała według najlepszych standardów prowadzenia organizacji pozarządowej. 

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo mazowieckie
 • KRS:0000519760
 • Konto:88 1050 1025 1000 0090 3047 1719
 • Adres:Bandrowskiego 7/21
 • WWW:www.wcp.org.pl
 • E-mail:fundacjawcp@gmail.com
 • Telefon:788142181
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00