1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Chronić Dobro

KRS 0000524248

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Chronić Dobro

KRS 0000524248

Prezent OPP

Przekaż 1,5% na rozwój kultury

Fundacja Chronić Dobro działa przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu (Kraków) i została ufundowana przez Opactwo w 2014 roku.

Celem działalności Fundacji jest popularyzowanie dziedzictwa kulturalnego benedyktyńskiego klasztoru w Tyńcu. Nazwa Fundacji definiuje istotę tego dziedzictwa: "chronić dobro". Chcemy zatem chronić miejscowe dobro.

Dlatego prowadzimy przyklasztorne muzeum oraz warsztaty edukacyjne i rękodzielnicze, by w atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę o historii i znaczeniu Tyńca dla Polski oraz Benedyktynów dla kultury europejskiej.
Organizujemy konferencje, koncerty i wystawy zmienne, by na różne sposoby inspirować ludzi do aktywnego udziału w kulturze i by odkrywać coraz to nowe obszary zapomnianego dziedzictwa poprzednich pokoleń mnichów, świeckich, Polaków, Europejczyków, ludzi - naszych poprzedników w budowaniu cywilizacji.

Chcemy rozwijać wolontariat, który oznacza aktywność, działanie płynące z dobrej woli i jest przeciwieństwem marazmu, bo jak mawiali Ojcowie Pustyni: "bezczynność jest wrogiem duszy".
W ramach dotychczasowych akcji wolontariackich odbyły się prace konserwatorskie tynieckich zabytków, które przeprowadziła młodzież z całej Europy, co było dla nich ponadto okazją do podróży do Polski i poznania naszego kraju i jego historii. Miała również miejsce akcja sadzenia ponad 150 grabów i prace przy zakładaniu klasztornego herbarium.
Pragniemy coraz intensywniej rozwijać wolontariat, by w ten sposób aktywizować ludzi do wspólnej bezinteresownej pracy na rzecz dobra wspólnego.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Zachęcamy Panią, zachęcamy Pana do wsparcia działalności naszej Fundacji przekazem 1,5% podatku.

Do tej pory przekazy te były wykorzystywane w całości na przedsięwzięcia non-profit i tak też pozostanie. Remontowaliśmy niszczejące zabytki sprzed wieków, bezpłatnie prowadziliśmy wybrane zajęcia grupom osób niepełnosprawnych, organizowaliśmy darmowe oprowadzania i warsztaty w ramach wydarzeń kulturalnych Krakowa, takich jak Cracovia Sacra czy Europejskie Dni Dziedzictwa. Organizowaliśmy bezpłatne wystawy czasowe w naszym muzeum.

Obecnie chcemy przeznaczyć pozyskane z 1,5% pieniądze za rok 2023 na:

1) Wsparcie prac remontowo-konserwatorskich w tynieckim Opactwie - 20% darowanych nam funduszy
(--> kultura).
Prace konserwatorskie są bowiem wciąż prowadzone, dzięki czemu na przestrzeni ostatnich 80 lat udało się wyprowadzić Opactwo z ruiny i zgliszczy, które można zobaczyć na archiwalnych fotografiach, do prężnie działającego ośrodka klasztornego. Wszystko to dzięki wytrwałej i cierpliwej pracy oraz dzięki wsparciu finansowemu tak licznych darczyńców.

2) Zorganizowanie muzycznej oprawy głównych uroczystości roku liturgicznego na możliwie wysokim poziomie artystycznym - 40%.
(--> kult)
Jeżeli zebrane fundusze okażą się wystarczające, chcemy w roku 2024 uświetnić pod względem artystycznym celebrowane w tynieckim Opactwie święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W tym celu zaprosimy zawodowych muzyków do przygotowania oprawy muzycznej liturgii tych świąt.
Nie jest to rzecz nowa. Również w minionych wiekach potrzebni byli mecenasi, którzy finansowali zespoły muzyczne, by te upiększały wspólne świętowanie wielkich misteriów wiary. Wówczas mecenasami byli bogaci szlachcice i mieszczaństwo. Dziś czasy się zmieniły i decyzyjność jest w Państwa rękach, w rękach każdego z nas.
Jeżeli fundusze te w roku 2024 okażą się niewystarczające, odłożymy je na rok następny, by przeznaczyć je na ten sam cel, tak by został on ostatecznie zrealizowany.

3) Wsparcie prac wokół "Wspólnego Domu", czyli działania pro-środowiskowe - 40%.
(--> kultura, w sensie: gospodarowanie ziemią poddaną człowiekowi)
W tym właśnie obszarze chcemy rozwijać działalność wolontariacką. Wskazaną część zebranych funduszy przeznaczymy na zakup roślin i potrzebnych narzędzi oraz artykułów, by kontynuować nasadzenia w przyklasztornych ogrodach. Chcemy zaangażować do tych prac wolontariuszy - dużych i małych, starszych i młodszych, w każdym razie osób chętnych do pożytecznej pracy dla dobra wspólnego. Zainspirowani benedyktyńskim dziedzictwem chcemy kontynuować prace przy klasztornym herbarium, by stało się jeszcze większe i bogatsze, a także stabilniejsze i lepiej zabezpieczone. Oprócz tego chcemy dosadzać kolejne drzewa. Mamy nadzieję, że efekty naszych prac będą mogli w nieodległej przyszłości zobaczyć odwiedzający Opactwo goście.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Fundacji jest ratowanie dziedzictwa kulturowego Opactwa Benedyktynów w Tyńcu oraz propagowanie duchowości benedyktyńskiej, a także promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji związanej z dziedzictwem Opactwa Benedyktynów w Tyńcu

Nazwa fundacji nawiązuje do słów Jana Pawła II, który w liście z okazji 950-lecia Opactwa tynieckiego przypomniał o roli św. Benedykta, który „stanął, by chronić dobro”. Taką też rolę odgrywały klasztory benedyktyńskie przez kolejne wieki. Chcemy, żeby słowa nadal były aktualne.

Sprawowanie opieki nad najstarszym polskim klasztorem jest dla Benedyktynów w Tyńcu z jednej strony przywilejem, z drugiej zaś stanowi wielką odpowiedzialność. Powierzona im misja obejmuje nie tylko otaczanie troską spuścizny o istotnym znaczeniu historycznym i kulturalnym, lecz także udostępnianie jej osobom z zewnątrz – pielgrzymom, gościom oraz turystom. By zadania te były wypełniane jak najlepiej, przy Opactwie powołano do życia Fundację Chronić Dobro, która odpowiada za kulturalną i edukacyjną działalność klasztoru oraz wspiera Opactwo w trosce o materialne, jak i niematerialne dziedzictwo tego wyjątkowego dla historii i kultury polskiej miejsca.

W ramach Fundacji Chronić Dobro prowadzona jest działalność:
– Muzealna: działalność Muzeum Opactwa w Tyńcu. Ekspozycja stała: zabytki archeologiczne i detale architektoniczne z pierwszych, romańskich zabudowań kościoła i klasztoru. Wystawy czasowe poświęcone różnych aspektom dziedzictwa benedyktyńskiego. W roku 2018 była to wystawa "W klasztornym skryptorium"; wystawa w 2019 roku była poświęcona 80. rocznicy powrotu benedyktynów do Tyńca; w roku 2020 wystawiliśmy: "W klasztornej aptece"; w roku 2021: "Artysta-prorok. Prace Jerzego Nowosielskiego"; w roku 2022: "Zapomniane dziedzictwo. 200. rocznica powstania katedry tynieckiej"; a w roku 2023: "Tynieckie skarby w rękach konserwatorów". 
– Edukacyjna: prowadzenie szerokiego spektrum warsztatów dla dzieci i dorosłych. Zajęcia dla dzieci mają przede wszystkim charakter lekcji muzealnych przybliżających historię najstarszego klasztoru w Polsce i znaczenie benedyktynów w kulturze europejskiej (m.in.: W klasztornych murach, Historia książki, W średniowiecznym skryptorium, U źródeł Polski).
– Kulturalna: kościół Opactwa w Tyńcu, jak i sale Wielkiej Ruiny stanowią świetne zaplecze dla organizacji koncertów, spotkań, spektakli.
– Wsparcie prac konserwatorskich. W 2018 roku kontynuowano prace w kościele, kolejnym krokiem było podjęcie konserwacji elementów kamiennych wystroju naszej świątyni. Zakres działań przewidzianych na ten rok dotyczył odkrytych w ubiegłym roku malowideł w kaplicy św. Scholastyki, ołtarza głównego, kamiennej ławy w prezbiterium oraz drobnych elementów architektury, jak portal z prezbiterium do zakrystii i część balustrad. Podjęcie kompleksowych działań konserwatorskich wynikało nie tylko z wysokiej wartości artystycznej wystroju, jak również stanu ich zachowania. W roku 2019 planowana jest kontynuacja prac zarówno przy kamiennym wystroju – ołtarz św. Scholastyki, część balustrad, obramień przejść między kaplicami i posadzki, jak też przy odnalezionych niedawno elementach drewnianych – ozdobnych uszakach z ołtarzy bocznych, kartuszy w stallach, świecznika paschalnego; odnowiony zostanie również ołtarz św. Krzyża.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000524248
 • Konto:70 1140 2004 0000 3902 8176 0867
 • Adres:ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków
 • WWW:http://kultura.benedyktyni.com/przekaz-1-fundacji-chronic-dobro-dzialajacej
 • E-mail:kulturabenedyktyni@gmail.com
 • Telefon:508272037

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Chronić Dobro” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Chronić Dobro

KRS 0000524248

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00