Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności PIT 2020: 1% podatku dochodowego i ustawa antykryzysowa

PIT 2020: 1% podatku dochodowego i ustawa antykryzysowa

▪ 2 kwietnia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 2 kwietnia 2020 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Zmiana zasad i terminów rozliczania podatku PIT za rok 2019 może stanowić poważne zagrożenie dla budżetów organizacji pozarządowych

PIT 2020: 1% podatku dochodowego i ustawa antykryzysowa

Zgodnie z zapisami przyjętej w tym tygodniu ustawy antykryzysowej bieżące rozliczenie podatkowe będzie odbiegać od tradycyjnie przyjętych zasad i terminów. Pomimo że standardowy termin, tj. 30 kwietnia, formalnie wciąż obowiązuje, faktycznie został on jednak „przesunięty” ze względu na rezygnację z możliwości penalizacji ewentualnego spóźnienia się z rozliczeniem.

Jak informuje rząd i jak wynika z zapisów ustawy, podatnicy mogą w tym roku składać roczne deklaracje podatkowe do urzędów skarbowych do 31 maja bez żadnych karnych konsekwencji. Dotyczy to zarówno osób korzystających z rządowej usługi podatkowej Twój e-PIT, jak i podatników rozliczających się za pośrednictwem innych usług elektronicznego rozliczania PIT, a także tych, którzy pozostaną przy tradycyjnych, papierowych formularzach.

Czy wprowadzone zmiany będą miały wpływ na mechanizm przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego? Okazuje się, że istnieje taka możliwość i wynika ona z charakteru rządowego „przesunięcia” terminu rozliczenia.

Deklaracje obsługiwane przez Twój e-PIT

W przypadku podatników obsługiwanych przez Twój e-PIT wątpliwości budzić może przede wszystkim okoliczność efektywnego i raczej niezaplanowanego przedłużenia kampanii 1% dla wielu OPP. Wszystkie automatycznie przygotowane przez Twój e-PIT rozliczenia zostaną zaakceptowane 30 kwietnia, jednak przez cały kolejny miesiąc podatnicy będą mieli możliwość wprowadzenia do deklaracji zmian przy zastosowaniu mechanizmu korekty podatkowej.

Co istotne korekta taka, z jednej strony, nie będzie wiązać się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla podatników – tak prawnymi, jak i finansowymi. Z drugiej da podatnikom możliwość wybrania lub zmiany organizacji pożytku publicznego, której zamierzają przekazać 1% podatku dochodowego.

Kwestią otwartą pozostaje pytanie, czy mechanizm korekty zeznania podatkowego nie będzie na tyle dla podatników zniechęcający, że zrezygnują tak z korekty, jak i przekazania1%.

Znak zapytania należy także postawić przy mechanizmie przepisywania odbiorcy 1% z ubiegłorocznego rozliczenia do bieżącego – przed rokiem funkcjonował on w usłudze Twój e-PIT, jednak, ponieważ nie jest w żaden sposób usankcjonowany prawnie, istnieje niebezpieczeństwo wycofania się z niego nawet bez wcześniejszej zapowiedzi.

Rozliczenie PIT-36, PIT-36L i PIT-39

Największe wątpliwości budzi jednak rozliczenie deklaracji, których Twój e-PIT nie obsługuje, tj. PIT-36, PIT-36LPIT-39. Ponieważ deklaracje te nie zostaną automatycznie przygotowane ani wstępnie zaakceptowane dla podatników, należy przyjąć, że złożone po 30 kwietnia, będą traktowane jako deklaracje niezłożone w obowiązującym terminie.

Jak to zostało wyżej wyjaśnione, spóźnienie takie nie będzie w żaden sposób penalizowane – jednak status złożonej w ten sposób deklaracji jest dwuznaczny. Jeśli przyjmiemy, że będzie to w istocie spóźnione rozliczenie podatkowe – a jak wiadomo, do zachowania prawa do przekazania 1% konieczne jest złożenie rozliczenia rocznego w ustawowym terminie – należy się spodziewać, że podatnicy rozliczający PIT-36, PIT-36L i PIT-39 w maju nie będą mieli prawa do dysponowania 1% podatku dochodowego za rok 2019.

Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości, należy zakładać utrudnienia w działalności tych organizacji pozarządowych, których finansowanie odbywa się na podstawie 1% podatku dochodowego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00