• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Jarosławska Fundacja "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000094513

Fundacja została powołana w celu:
- pomocy młodzieży i dzieciom niepełnosprawnym,
- pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i niepełnych
- pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętym ubóstwem
- wspierania działań w zakresie ochrony środowiska.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie i finansowanie zakupu podręczników, materiałów szkolnych i pomocy naukowych,
- udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom w/w,
- organizowanie i finansowanie wypoczynku wakacyjnego i w okresie ferii szkolnych,
- organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
- prowadzenie szkoleń i kursów w zakresie ochrony środowiska.

Prowadzone działania:
1. Akcja przedświąteczna - pomoc rodzinom będącym w potrzebie w postaci paczek świątecznych i darów rzeczowych.
2. Akcja z okazji Dnia Dziecka - urządzanie festynów w Jarosławiu oraz sąsiednich gminach których głównym celem jest rozdanie darów rzeczowych (tj. słodycze, odzież, zabawki itp.).
3. Organizowanie wypoczynku dla biednych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z różnymi atrakcjami (tj. jazda konna, ogniska, konkursy z nagrodami, itp.).
4. Organizowanie wrześniowych wyprawek szkolnych dla dzieci z biednych rodzin.
5. Organizowanie akcji propagandowo-uświadamiającej prowadzonej w szkołach z udziałem przedstawicieli prokuratury.
6. Mikołajki dla dzieci z biednych rodzin (paczki, odzież, zabawki itp.).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.