1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Jarosławska Fundacja "Pomocna dłoń"

KRS 0000094513

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Jarosławska Fundacja "Pomocna dłoń"

KRS 0000094513

Prezent OPP

Fundacja

Pomoc młodziezy i dzieciom niepełnosprawnym - organizowanie imprez charytatywnych, rozdawanie nieodpłatnie darów rzeczowych w tym wyprawki dzkolne .

Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i niepełnych - organizowanie imprez i spotkań  z Instytucjami Państwowymi. Nieodpłatne rozdawanie darów rzeczowych, paczek świątecznych , pomoc powodzianom .

Pomoc dzieciom i młodziezy dotkniętych ubóstwem- organizowanie imprez charytatywnych, Dzień Dziecka, Mikołajki dla dzieci biednych i dzieci z Domu Dziecka , zakup sprzetu rehabilitacyjnego do Szpitala COM Jarosław i Przychodni Rehailitacyjnej w Jarosławiu ( butla do krioterapi , magnetronik), pomalowanie ilustracjami bajkowymi oddziału dziecięcego w COM Jarosław.

Organizowanie cyklicznego programu "Masz talent" w tym roku XI Edycja .

Zbiórki pieniężne dla chorych dzieci.

Wspieranie działań w zakresie ochrony srodowiska.

Fundacja pobiła Rekord Polski w czytaniu ksiązek jednego wydawnictwa (Wydawnictwo Literackie Białe Pióro Warszawa) - 45 godzin non stop czytania.

Nieodpłatnie imprezy artystyczne bulwary nad Sanem 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Wykorzysanie 1% wiąże się z kwotą pieniężną jaka zgroadzimy na naszym koncie . Potrzeby są duże. Kontynuowanie naszego programu "Masz talent" , pomoc ubogim, zakup sprzetu  medycznego dla chorych dzieci , wyprawki szkolne, imprezy charytatywne dla w/w wymieninych , itp. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja została powołana w celu:

- pomocy młodzieży i dzieciom niepełnosprawnym,
- pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i niepełnych
- pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętym ubóstwem
- wspierania działań w zakresie ochrony środowiska.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie i finansowanie zakupu podręczników, materiałów szkolnych i pomocy naukowych,
- udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom w/w,
- organizowanie i finansowanie wypoczynku wakacyjnego i w okresie ferii szkolnych,
- organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
- prowadzenie szkoleń i kursów w zakresie ochrony środowiska.

Prowadzone działania:
1. Akcja przedświąteczna - pomoc rodzinom będącym w potrzebie w postaci paczek świątecznych i darów rzeczowych.
2. Akcja z okazji Dnia Dziecka - urządzanie festynów w Jarosławiu oraz sąsiednich gminach których głównym celem jest rozdanie darów rzeczowych (tj. słodycze, odzież, zabawki itp.).
3. Organizowanie wypoczynku dla biednych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z różnymi atrakcjami (tj. jazda konna, ogniska, konkursy z nagrodami, itp.).
4. Organizowanie wrześniowych wyprawek szkolnych dla dzieci z biednych rodzin.
5. Organizowanie akcji propagandowo-uświadamiającej prowadzonej w szkołach z udziałem przedstawicieli prokuratury.
6. Mikołajki dla dzieci z biednych rodzin (paczki, odzież, zabawki itp.).

7. Prowadzenie kursów , szkoleń związanych z ochrona srodowiska.

8. Organizowanie i imprez sortowych i rekreacyjnych.

9. Finansowanie i organizowanie akcji tworzenie terenów zadrzwiałych i zieleńców  wokół miasta i w samym mieście.

10. Finansowanie i tworzenie obiektów rekreacyjnych - dydaktycznych dla osób wymienionych w § 9

11. Pozyskiwanie wybitnych pedagogów i odpowiednich organizatorów opieki specjalistycznej.

12. Opracowanie publikacji i raportów inormacyjnych w zakresie przedmiotu działalności fundacji.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać dzałalność innych osób prawnych, prowadzących zbieżną z celami fundacji.

Dochody Fundacji pochodzą z:

a.) darowizn, spadków, zapisów

b.) subwencji osób prawnych

c.) dochody ze zbiórek i imprez publicznych

d.) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.

Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszelkich celów fundacji , jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Jarosławska Fundacja Pomocna Dłoń około 4 mies. temu zorganizowała w dniu 27.11.2018 wycieczkę autokarową do Pruchnika dla uczniów klasy IV a , ze Szkoły Podstawej Nr 11 w Jarosławiu z oddziałami integracyjnymi, połączoną z warsztatami plastyczno - muzycznymi. Fundacja ufundowała wszystkim uczestnikom poczęstunek i nagrody w konkursie "Masz talent" 😃❤️🌻🍰🍭🍔🍎

Jarosławska Fundacja "Pomocna dłoń" przekazała, a Mikołaj obdarował w dniu 06.12.3018 paczki mikołajkowe dla Scholi działającej przy Kolegiacie Bożego Ciała w Jarosławiu 😊🎅👨‍👩‍👧‍👦❤️🍭🍬🍫

Jarosławska fundacja"Pomocna dłoń" w dniu 16.12.2018 o godzinie 15:00 w Gminie Chłopice - przekazała, a Mikołaj rozdał 280 paczek ze słodyczami dla dzieci. Odbyły się też konkursy z nagrodami .

Fundcja otrzymała Certyfikat z Rekordy Polski - Polskie rekordy Guinnessa  za najdłuższy Maraton Czytania Książek Jednego Wydawnictwa , czytając nieprzerwania przez 45 godzin. 

Środki przekazane w ramach 1% wykorzystamy głównie na kontynuowanie naszego programu "Masz talent", pomoc ubogim, zakup sprzetu medycznego dla chorych dzieci, wyprawki szkolne, imprezy charytatywne dla w/w wymieninych, itp. 

www.pomocna-dlon.com


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000094513
 • Konto:12 9096 0004 2001 0000 2264 0001
 • Adres:37-500 Jarosław ul. Spytka 5
 • WWW:www.pomocna-dlon.com
 • E-mail:pomocnadlon12@interia.pl
 • Telefon:48696475057

Formularze PIT 2023/2024 dla
Jarosławska Fundacja "Pomocna dłoń"

KRS 0000094513

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00
recommend BookBeat