• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
    KRS 0000142755

Naszym celem jest:
-badanie i popularyzacja postaci i dorobku Janusza Korczaka - wielkiego humanisty, lekarza, pisarza, pedagoga i obrońcy praw dziecka,
- przenoszenie idei humanistycznych i pedagogicznych Janusza Korczaka do współczesnej praktyki wychowawczej i edukacyjnej,
- propagowanie i ochrona praw dziecka w duchu korczakowskim.

Stowarzyszenie działa na terenie całej Polski w oparciu o Kręgi Korczakowskie. Współpracuje ze szkołami, placówkami, organizacjami i uczelniami wyższymi noszącymi imię Janusza Korczaka oraz innymi podmiotami realizującymi cele bliskie społecznemu ruchowi korczakowskiemu. PSK jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.