• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu
    KRS 0000274957

Misja
PTSR O/Sieradz jest organizacją społeczną obywateli polskich chorych na stwardnienie rozsiane oraz ich rodzin i przyjaciół, działających na podstawie Konstytucji RP i mającej na celu:
1. poprawę ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym i kulturalnym,
2. szeroko pojętą rehabilitację i leczenie rozumianych jako procesy umożliwiające optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie,
3. likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadamianie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym i kształtowanie postaw partnerskich,
4. artykułowanie i reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Organizacja społeczna prowadząca działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, głównie na rzecz chorych cierpiących na stwardnienie rozsiane.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.