1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
PTSR Sieradz
KRS 0000274957

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Przede wszystkim pomagać!

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu swoją samodzielną działalność rozpoczął w 2007 roku.

Lata 2007-2012 polegały głównie na pozyskaniu członków i wytyczeniu odpowiednich działań.  Okres od 2013 roku do chwili obecnej uznać należy za bardzo udany dla naszego stowarzyszenia. Do takiej oceny skłania przede wszystkim ocena działań z zakresu rehabilitacji domowej, opieki asystenta osób niepełnosprawnych oraz psychologa.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Jako wkład własny do projektów, szczególnie rehabilitacji domowej, oraz na cele statutowe.

Więcej o nas

Więcej o nas

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń pod numerem 0000274957. Jesteśmy organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, inne choroby neurologiczne, ich rodziny i przyjaciół. Misją stowarzyszenia jest poprawa jakości życia naszych podopiecznych, tak aby nadal mogli być pełnoprawnymi uczestnikami społeczeństwa i prowadzić godne życie . Zrzeszamy 155 członków w naszym oddziale, a Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zrzesza ich ok . 6 tysięcy w 25 oddziałach na terenie całej Polski.
Oddziały podlegają statutowo Radzie Głównej PTSR w Warszawie.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu swoją samodzielną działalność rozpoczął w 2007 roku. Lata 2007 -2012 polegały głównie na pozyskiwaniu członków i wytyczeniu odpowiednich działań. Okres od 2013 roku do chwili obecnej uznać należy za bardzo udany dla naszego stowarzyszenia. Do takiej oceny skłania przede wszystkim ocena działań z zakresu rehabilitacji domowej , opieki asystenta osób niepełnosprawnych oraz psychologa. Dzięki uzyskanemu przez stowarzyszenie dofinansowaniu, grupie najbardziej potrzebujących osób, zapewniliśmy udział w rehabilitacji domowej, pomoc asystenta osób niepełnosprawnych, psychologa i konsultanta.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.07.2017roku realizowaliśmy zadanie „AKTYWNOŚĆ TO ZDROWIE „Rehabilitant – Asystent – Psycholog, a w okresie od 01.04.2017roku do 31.03.2018 roku RAK-2017 Rehabilitant -Asystent -Konsultant,
Są to zajęcia aktywizujące i usamodzielniające osoby niepełnosprawne w warunkach domowych. Zestaw działań realizowany jest w trzech obszarach, jako ciągła pomoc na rzecz poprawy jakości życia. Z takiego wsparcia korzysta rocznie średnio 60 osób z niepełnosprawnościami, należącymi do naszego stowarzyszenia.
Dużym powodzeniem w naszym stowarzyszeniu cieszą się niekonwencjonalne formy terapii i rehabilitacji . Wszyscy niezależnie od stanu zdrowia i stopnia sprawności , biorą udział w licznych imprezach integracyjnych , warsztatach manualnych czy muzyczno-tanecznych . Podczas tych spotkań często ujawniają się nieodkryte zdolności, które są wykorzystywane do tworzenia wyrobów rękodzielniczych, a następnie wystawiane na jarmarkach w ramach zbiórki publicznej
W latach 2015-2016 zorganizowaliśmy dwa koncerty charytatywne : Haliny Kunickiej i zespołu country TEREN C, które pozwoliły na zintegrowanie społeczeństwa lokalnego z osobami niepełnosprawnymi i poznanie potrzeb naszego stowarzyszenia. Wyjazdy jednodniowe do Teatru czy kina pozwalają chorym i ich opiekunom opuścić mieszkanie i znaleźć się w innym świecie.

Najbardziej wyczekiwanym spotkaniem jest co roku „Spotkanie Opłatkowe” w którym biorą również udział nasi samorządowcy i przedstawiciele firm doceniających działalność stowarzyszenia. Jest to niezapomniany wieczór , pełen radości i zadumy. Upominki wręczane przez „Mikołaja” dopełniają szczęście i uśmiech na każdej twarzy.
Przedstawiciele naszego Oddziału biorą czynny udział w działalności Rady Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Warszawie.
Pozyskujemy również środki finansowe podczas zbiórek publicznych organizowanych w sieradzkich supermarketach oraz środki z darowizn, które przeznaczane są na dofinansowanie i realizację zadań projektowych.
Uśmiech i radość na twarzach naszych członków wynagradza trud jaki włożyliśmy w realizację wszystkich działań.

1% przeznaczymy jako wkład własny do projektów, szczególnie rehabilitacji domowej, oraz na cele statutowe.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000274957
 • Adres:ul. Nenckiego 2, 98-200 Sieradz
 • WWW:sieradz.ptsr.org.pl
 • E-mail:sieradz@ptsr.org.pl
 • Telefon:78 464 2182Formularze PIT 2021/2022 dla
PTSR Sieradz

KRS 0000274957

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

PTSR Sieradz

 • Przede wszystkim pomagać!

  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu swoją samodzielną działalność rozpoczął w 2007 roku.

  Lata 2007-2012 polegały głównie na pozyskaniu członków i wytyczeniu odpowiednich działań.  Okres od 2013 roku do chwili obecnej uznać należy za bardzo udany dla naszego stowarzyszenia. Do takiej oceny skłania przede wszystkim ocena działań z zakresu rehabilitacji domowej, opieki asystenta osób niepełnosprawnych oraz psychologa.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Jako wkład własny do projektów, szczególnie rehabilitacji domowej, oraz na cele statutowe.

 • Więcej o nas

  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń pod numerem 0000274957. Jesteśmy organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, inne choroby neurologiczne, ich rodziny i przyjaciół. Misją stowarzyszenia jest poprawa jakości życia naszych podopiecznych, tak aby nadal mogli być pełnoprawnymi uczestnikami społeczeństwa i prowadzić godne życie . Zrzeszamy 155 członków w naszym oddziale, a Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zrzesza ich ok . 6 tysięcy w 25 oddziałach na terenie całej Polski.
  Oddziały podlegają statutowo Radzie Głównej PTSR w Warszawie.

  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu swoją samodzielną działalność rozpoczął w 2007 roku. Lata 2007 -2012 polegały głównie na pozyskiwaniu członków i wytyczeniu odpowiednich działań. Okres od 2013 roku do chwili obecnej uznać należy za bardzo udany dla naszego stowarzyszenia. Do takiej oceny skłania przede wszystkim ocena działań z zakresu rehabilitacji domowej , opieki asystenta osób niepełnosprawnych oraz psychologa. Dzięki uzyskanemu przez stowarzyszenie dofinansowaniu, grupie najbardziej potrzebujących osób, zapewniliśmy udział w rehabilitacji domowej, pomoc asystenta osób niepełnosprawnych, psychologa i konsultanta.

  W okresie od 01.01.2015 roku do 31.07.2017roku realizowaliśmy zadanie „AKTYWNOŚĆ TO ZDROWIE „Rehabilitant – Asystent – Psycholog, a w okresie od 01.04.2017roku do 31.03.2018 roku RAK-2017 Rehabilitant -Asystent -Konsultant,
  Są to zajęcia aktywizujące i usamodzielniające osoby niepełnosprawne w warunkach domowych. Zestaw działań realizowany jest w trzech obszarach, jako ciągła pomoc na rzecz poprawy jakości życia. Z takiego wsparcia korzysta rocznie średnio 60 osób z niepełnosprawnościami, należącymi do naszego stowarzyszenia.
  Dużym powodzeniem w naszym stowarzyszeniu cieszą się niekonwencjonalne formy terapii i rehabilitacji . Wszyscy niezależnie od stanu zdrowia i stopnia sprawności , biorą udział w licznych imprezach integracyjnych , warsztatach manualnych czy muzyczno-tanecznych . Podczas tych spotkań często ujawniają się nieodkryte zdolności, które są wykorzystywane do tworzenia wyrobów rękodzielniczych, a następnie wystawiane na jarmarkach w ramach zbiórki publicznej
  W latach 2015-2016 zorganizowaliśmy dwa koncerty charytatywne : Haliny Kunickiej i zespołu country TEREN C, które pozwoliły na zintegrowanie społeczeństwa lokalnego z osobami niepełnosprawnymi i poznanie potrzeb naszego stowarzyszenia. Wyjazdy jednodniowe do Teatru czy kina pozwalają chorym i ich opiekunom opuścić mieszkanie i znaleźć się w innym świecie.

  Najbardziej wyczekiwanym spotkaniem jest co roku „Spotkanie Opłatkowe” w którym biorą również udział nasi samorządowcy i przedstawiciele firm doceniających działalność stowarzyszenia. Jest to niezapomniany wieczór , pełen radości i zadumy. Upominki wręczane przez „Mikołaja” dopełniają szczęście i uśmiech na każdej twarzy.
  Przedstawiciele naszego Oddziału biorą czynny udział w działalności Rady Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Warszawie.
  Pozyskujemy również środki finansowe podczas zbiórek publicznych organizowanych w sieradzkich supermarketach oraz środki z darowizn, które przeznaczane są na dofinansowanie i realizację zadań projektowych.
  Uśmiech i radość na twarzach naszych członków wynagradza trud jaki włożyliśmy w realizację wszystkich działań.

  1% przeznaczymy jako wkład własny do projektów, szczególnie rehabilitacji domowej, oraz na cele statutowe.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000274957
 • Adres:ul. Nenckiego 2, 98-200 Sieradz
 • WWW:sieradz.ptsr.org.pl
 • E-mail:sieradz@ptsr.org.pl
 • Telefon:78 464 2182
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00