• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Lepszy Start
    KRS 0000317555

Fundacja Lepszy start powstała, aby wspierać działania na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przyladek”. Specyfika zaburzenia, jakim jest autyzm sprawia, że osoby nim dotknięte potrzebują specjalistycznej terapii i edukacji prowadzonej przez fachowców specjalizujących się w tej dziedzinie. Jest niewiele szkół na terenie Polski, które są w stanie zapewnić dzieciom z autyzmem taką właśnie opiekę. Nasza szkoła uczy swoich podopiecznych specjalistycznymi metodami, dba o ich samodzielność, uczy zachowań społecznych i radzenia sobie w otaczającym świecie. Dzieci uczą się w 2, 3, 4 – osobowych klasach prowadzonych przez 2-3 nauczycieli. Poza edukacją otrzymują w szkole terapię integracji sensorycznej, logopedię uczącą komunikacji, zajęcia rewalidacyjne, naukę pływania, trening umiejętności społecznych itp. Planujemy swoje działania tak, aby towarzyszyć uczniom aż do dorosłego życia. Chcemy, aby nasi podopieczni mieli dostęp do edukacji, sportu, rekreacji, rehabilitacji, a także kin, teatrów, koncertów i dóbr kultury. Często osoby z autyzmem nie mogą uczestniczyć w ogólnodostępnych działaniach tego typu ze względu na szereg specyficznych zachowań i problemów społecznych. Nie chcemy, aby nasi podopieczni korzystali w przyszłości wyłącznie z działań opieki społecznej, dlatego uczymy ich samodzielności, prac domowych i wykonywania czynności, które w przyszłości mogą zaowocować pracą zarobkową.
Fundacja Lepszy start co roku organizuje dofinansowanie wyjazdu uczniów Przylądka na tygodniowy wyjazd wakacyjny. Jest to dla większości podopiecznych pierwszy samodzielny wyjazd w życiu. Dzięki obecności terapeutów, nauczycieli uczą się oswajać z nowymi miejscami i czynnościami, doświadczają wielu nowych sytuacji i przyzwyczajają się do tego, że nowości nie muszą być przerażające, wręcz przeciwnie - mogą być ciekawe i przyjemne. Mogą też korzystać z zajęć rekreacyjnych, sportowych, gier i innych form rozrywki, które są im niedostępne, ponieważ obozy i kolonie w formach zorganizowanych nie chcą przyjmować osób z autyzmem. Wyjazdy te są także bardzo ważne dla rodziców, ponieważ mogą odpocząć wiedząc, że ich dzieci są w bezpiecznych warunkach ze znanymi terapeutami i świetnie się bawią. Wieloletnia opieka nad dzieckiem z autyzmem, które wymaga ciągłego nadzoru 24 h na dobę jest bardzo dużym obciążeniem dla całych rodzin.
Dofinansowujemy zajęcia sportowe dla naszych uczniów. Wszystkie dzieci, a zwłaszcza nastolatkowie potrzebują różnych form zabaw ruchowych, powinny uprawiać sporty i mieć możliwość aktywnego spędzania czasu. Uczniowie Przylądka mają zajęcia sportowe z elementami judo, zajęcia rehabilitacyjne, a także naukę pływania na basenie. Potrzebują także terapii integracji sensorycznej, która przez aktywność ruchową wpływa na pracę różnych ośrodków w mózgu.
Edukacja osób z autyzmem wymaga wielu różnorodnych pomocy edukacyjnych. Część to typowe pomoce szkolne, a inne to specyficzne pomoce edukacyjne pomagające zrozumieć naszym podopiecznym trudne treści. Indywidualne podejście do każdego ucznia, specjalnie dostosowane programy edukacyjne sprawiają, że codziennie każde dziecko ma przygotowywane pomoce tylko dla siebie, uwzględniające jego poziom funkcjonowania. Dopiero tak zindywidualizowane materiały dają uczniom możliwość dokonywania postępów w nauce. Fundacja Lepszy start dofinansowuje zakup tych pomocy.
Organizujemy również szkolenia dla rodziców i nauczycieli, aby mogli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem.
Aby te wszystkie działania były możliwe organizujemy aukcje dzieł sztuki, koncerty charytatywne, kiermasze. Prowadzimy aukcje charytatywne na portalu Allegro Charytatywni i zbieramy 1% podatku.
Mamy w planach stworzenie ośrodka dla osób z autyzmem, który obejmowałby opieką, terapią i edukacją dzieci , młodzież i dorosłych w każdym wieku. Byłoby to miejsce zarówno edukacji – szkoła podstawowa Przylądek, szkoła przysposobienia zawodowego – jak i miejsce stałego pobytu dla dorosłych osób z autyzmem. Chcemy, aby mogli tam mieszkać, żyć i pracować w godnych warunkach.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.