• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Noga w Łapę
    KRS 0000350788

Fundacja działa od 2010 r. Przyświeca nam idea empatii i szacunku dla wszystkich żyjących istot.
Choć jesteśmy niewielką organizacją, opartą na społecznej pracy kilku osób, zakres naszych działań jest bardzo szeroki.
W ramach pomocy potrzebującym zwierzętom otaczamy opieką bezdomne psy i koty: leczymy je, sterylizujemy, przygotowujemy do adopcji i znajdujemy im dobre domy.
W gazetach, internecie, audycjach radiowych i telewizyjnych uczymy odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami towarzyszącymi. Propagujemy adopcję zwierząt ze schronisk, czipowanie i adresatki w celu ich skutecznej ochrony przed zaginięciem oraz sterylizację jako najlepszą metodę zapobiegania ich bezdomności.
Od kilku lat realizujemy działanie pn. AKCJA – STERYLIZACJA współfinansując zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów na pomorskich wsiach. W ten sposób przyczyniamy się do ograniczenia liczby niechcianych i porzucanych zwierząt oraz wpływamy na świadomość właścicieli czworonogów.

Co roku w okresie przedświątecznym monitorujemy handel żywymi karpiami interweniując w przypadkach ich niehumanitarnego traktowania, niezgodnego z ustawą o ochronie zwierząt. Okrutne traktowanie żywych ryb poprzez ich transport i przetrzymywanie w warunkach uniemożliwiających im oddychanie (bez wody lub w zbyt małej ilości wody) jest w Polsce powszechne i powoduje niepotrzebne cierpienie setek tysięcy zwierząt. Fundacja doprowadziła do pierwszej w Polsce rozprawy sądowej dot. znęcania się nad żywymi rybami i wygrała ją w Sądzie Najwyższym. Wydany w grudniu 2016 r. wyrok SN ma rangę wykładni prawa w orzekaniu w podobnych sprawach. Oprócz spraw sądowych prowadzimy działania edukacyjne w celu stworzenia silnego nacisku społecznego, który ma doprowadzić do likwidacji handlu żywymi rybami.

Od początku pracy Fundacji w jej ramach działa jednostka interwencyjna PTASI PATROL, który ratuje życie ptaków gniazdujących w budynkach oraz ich siedliska, niszczone podczas prac remontowych i ocieplających. W Warszawie, podobnie jak w innych miastach, do 80% populacji ptaków odbywa lęgi i chroni się w budynkach. Jerzyki, wróble, mazurki, kawki, gołębie, pustułki, a nawet sowy i inne… budują gniazda pod poszyciem dachów i parapetami, za rynnami i rurami spustowymi, na strychach i w stropodachach, w szczelinach dylatacyjnych, w ubytkach elewacji pod balkonami, nawet w kominach. Budynki zasiedlane są też przez liczne nietoperze. Prace budowlane stwarzają śmiertelne niebezpieczeństwo dla gniazdujących w nich ptaków i ich lęgów oraz dla nietoperzy. Ptasi Patrol kontroluje, czy prace odbywają się zgodnie z przepisami regulującymi ochronę tych zwierząt, tj. po wykonaniu ekspertyz przyrodniczych i zgodnie z ich zaleceniami. Dotychczas przeprowadziliśmy ok. 200 interwencji, co pozwoliło ocalić życie wielu ptaków i zachować ich siedliska – w ramach kompensacji zniszczonych miejsc gniazdowania na warszawskich budynkach i drzewach zawisły setki budek lęgowych i schrony dla nietoperzy. Jednocześnie w bezpośrednich akcjach na plenerowych imprezach, poprzez wystawy, ulotki i inne publikacje, występy w radiu i telewizji oraz portale internetowe szerzymy wiedzę o naszych skrzydlatych sąsiadach i propagujemy ich ochronę wśród mieszkańców miast.
Co roku wydajemy edukacyjne kalendarze „Skrzydlaci Sąsiedzi”, które rozprowadzamy m. in. w urzędach, instytucjach i administracjach spółdzielni mieszkaniowych. Nasze doświadczenie i materiały zostały wykorzystane do stworzenia warszawskiej kampanii na rzecz ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach oraz na rzecz właściwego dokarmiania ptaków zimą. Były to plakaty, ulotki, spoty w środkach komunikacji publicznej. Nasze działania interwencyjne i edukacyjne często mają zasięg ogólnokrajowy. Zauważamy też ich wpływ na poprawę rzeczywistej ochrony miejskich ptaków i nietoperzy.
W 2013 r. Ptasi Patrol został uhonorowany dwiema nagrodami w konkursie „S3KTOR” na najlepszą inicjatywę pozarządową w Warszawie (w dziedzinie ekologia i środowisko przyrodnicze oraz nagroda mieszkańców).
W 2016 r. wzięliśmy udział w filmie pt. „M1 dla jerzyka”, z cyklu „Tańczący z naturą” - emitowanych w TVP ciekawych filmów przyrodniczych, opowiadających o gatunkach zwierząt i roślin, które wymagają czynnej ochrony. Współtworzyliśmy wystawę „Obywatele Warszawy na rzecz ochrony środowiska” zorganizowaną przez Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Warszawa w Europie.

Nasza fundacja angażuje się w ochronę terenów zielonych Warszawy. Uczestniczymy też w koalicji kilkudziesięciu organizacji Niech Żyją! na rzecz delegalizacji myślistwa.Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.