1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Noga w Łapę
KRS 0000350788

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomóż nam ratować zwierzęta i przyrodę!

Fundacja Noga w Łapę gromadzi osoby, które łączy idea szacunku dla wszystkich istot. Otaczamy opieką bezdomne psy i koty oraz prowadzimy trudne interwencje chroniące dzikie ptaki miejskie.

Jak wykorzystamy 1%

Na pomoc bezdomnym psom i kotom, współfinansowanie ich sterylizacji na wsiach i edukacja dot. zapobieganiu ich bezdomności. Ratowanie życia i siedlisk ptaków i nietoperzy żyjących w budynkach.

Więcej o nas

Fundacja działa od 2010 r. Przyświeca nam idea empatii i szacunku dla wszystkich żyjących istot.
Choć jesteśmy niewielką organizacją, opartą na społecznej pracy kilku osób, zakres naszych działań jest bardzo szeroki.
W ramach pomocy potrzebującym zwierzętom otaczamy opieką bezdomne psy i koty: leczymy je, sterylizujemy, przygotowujemy do adopcji i znajdujemy im dobre domy.
W gazetach, internecie, audycjach radiowych i telewizyjnych uczymy odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami towarzyszącymi. Propagujemy adopcję zwierząt ze schronisk, czipowanie i adresatki w celu ich skutecznej ochrony przed zaginięciem oraz sterylizację jako najlepszą metodę zapobiegania ich bezdomności.
Od kilku lat realizujemy działanie pn. AKCJA – STERYLIZACJA współfinansując zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów na pomorskich wsiach. W ten sposób przyczyniamy się do ograniczenia liczby niechcianych i porzucanych zwierząt oraz wpływamy na świadomość właścicieli czworonogów.

Co roku w okresie przedświątecznym monitorujemy handel żywymi karpiami interweniując w przypadkach ich niehumanitarnego traktowania, niezgodnego z ustawą o ochronie zwierząt. Okrutne traktowanie żywych ryb poprzez ich transport i przetrzymywanie w warunkach uniemożliwiających im oddychanie (bez wody lub w zbyt małej ilości wody) jest w Polsce powszechne i powoduje niepotrzebne cierpienie setek tysięcy zwierząt. Fundacja doprowadziła do pierwszej w Polsce rozprawy sądowej dot. znęcania się nad żywymi rybami i wygrała ją w Sądzie Najwyższym. Wydany w grudniu 2016 r. wyrok SN ma rangę wykładni prawa w orzekaniu w podobnych sprawach. Oprócz spraw sądowych prowadzimy działania edukacyjne w celu stworzenia silnego nacisku społecznego, który ma doprowadzić do likwidacji handlu żywymi rybami.

Od początku pracy Fundacji w jej ramach działa jednostka interwencyjna PTASI PATROL, który ratuje życie ptaków gniazdujących w budynkach oraz ich siedliska, niszczone podczas prac remontowych i ocieplających. W Warszawie, podobnie jak w innych miastach, do 80% populacji ptaków odbywa lęgi i chroni się w budynkach. Jerzyki, wróble, mazurki, kawki, gołębie, pustułki, a nawet sowy i inne… budują gniazda pod poszyciem dachów i parapetami, za rynnami i rurami spustowymi, na strychach i w stropodachach, w szczelinach dylatacyjnych, w ubytkach elewacji pod balkonami, nawet w kominach. Budynki zasiedlane są też przez liczne nietoperze. Prace budowlane stwarzają śmiertelne niebezpieczeństwo dla gniazdujących w nich ptaków i ich lęgów oraz dla nietoperzy. Ptasi Patrol kontroluje, czy prace odbywają się zgodnie z przepisami regulującymi ochronę tych zwierząt, tj. po wykonaniu ekspertyz przyrodniczych i zgodnie z ich zaleceniami. Dotychczas przeprowadziliśmy ok. 200 interwencji, co pozwoliło ocalić życie wielu ptaków i zachować ich siedliska – w ramach kompensacji zniszczonych miejsc gniazdowania na warszawskich budynkach i drzewach zawisły setki budek lęgowych i schrony dla nietoperzy. Jednocześnie w bezpośrednich akcjach na plenerowych imprezach, poprzez wystawy, ulotki i inne publikacje, występy w radiu i telewizji oraz portale internetowe szerzymy wiedzę o naszych skrzydlatych sąsiadach i propagujemy ich ochronę wśród mieszkańców miast.
Co roku wydajemy edukacyjne kalendarze „Skrzydlaci Sąsiedzi”, które rozprowadzamy m. in. w urzędach, instytucjach i administracjach spółdzielni mieszkaniowych. Nasze doświadczenie i materiały zostały wykorzystane do stworzenia warszawskiej kampanii na rzecz ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach oraz na rzecz właściwego dokarmiania ptaków zimą. Były to plakaty, ulotki, spoty w środkach komunikacji publicznej. Nasze działania interwencyjne i edukacyjne często mają zasięg ogólnokrajowy. Zauważamy też ich wpływ na poprawę rzeczywistej ochrony miejskich ptaków i nietoperzy.
W 2013 r. Ptasi Patrol został uhonorowany dwiema nagrodami w konkursie „S3KTOR” na najlepszą inicjatywę pozarządową w Warszawie (w dziedzinie ekologia i środowisko przyrodnicze oraz nagroda mieszkańców).
W 2016 r. wzięliśmy udział w filmie pt. „M1 dla jerzyka”, z cyklu „Tańczący z naturą” - emitowanych w TVP ciekawych filmów przyrodniczych, opowiadających o gatunkach zwierząt i roślin, które wymagają czynnej ochrony. Współtworzyliśmy wystawę „Obywatele Warszawy na rzecz ochrony środowiska” zorganizowaną przez Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Warszawa w Europie.

Nasza fundacja angażuje się w ochronę terenów zielonych Warszawy. Uczestniczymy też w koalicji kilkudziesięciu organizacji Niech Żyją! na rzecz delegalizacji myślistwa. • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000350788
 • Adres:ul. Hawajska 5/9, 02-776 Warszawa
 • WWW:nogawlape.org
 • E-mail:fundacja@nogawlape.org
 • Telefon:888 066 402Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja Noga w Łapę

KRS 0000350788

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Noga w Łapę

 • Pomóż nam ratować zwierzęta i przyrodę!

  Fundacja Noga w Łapę gromadzi osoby, które łączy idea szacunku dla wszystkich istot. Otaczamy opieką bezdomne psy i koty oraz prowadzimy trudne interwencje chroniące dzikie ptaki miejskie.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Na pomoc bezdomnym psom i kotom, współfinansowanie ich sterylizacji na wsiach i edukacja dot. zapobieganiu ich bezdomności. Ratowanie życia i siedlisk ptaków i nietoperzy żyjących w budynkach.

 • Więcej o nas

  Fundacja działa od 2010 r. Przyświeca nam idea empatii i szacunku dla wszystkich żyjących istot.
  Choć jesteśmy niewielką organizacją, opartą na społecznej pracy kilku osób, zakres naszych działań jest bardzo szeroki.
  W ramach pomocy potrzebującym zwierzętom otaczamy opieką bezdomne psy i koty: leczymy je, sterylizujemy, przygotowujemy do adopcji i znajdujemy im dobre domy.
  W gazetach, internecie, audycjach radiowych i telewizyjnych uczymy odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami towarzyszącymi. Propagujemy adopcję zwierząt ze schronisk, czipowanie i adresatki w celu ich skutecznej ochrony przed zaginięciem oraz sterylizację jako najlepszą metodę zapobiegania ich bezdomności.
  Od kilku lat realizujemy działanie pn. AKCJA – STERYLIZACJA współfinansując zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów na pomorskich wsiach. W ten sposób przyczyniamy się do ograniczenia liczby niechcianych i porzucanych zwierząt oraz wpływamy na świadomość właścicieli czworonogów.

  Co roku w okresie przedświątecznym monitorujemy handel żywymi karpiami interweniując w przypadkach ich niehumanitarnego traktowania, niezgodnego z ustawą o ochronie zwierząt. Okrutne traktowanie żywych ryb poprzez ich transport i przetrzymywanie w warunkach uniemożliwiających im oddychanie (bez wody lub w zbyt małej ilości wody) jest w Polsce powszechne i powoduje niepotrzebne cierpienie setek tysięcy zwierząt. Fundacja doprowadziła do pierwszej w Polsce rozprawy sądowej dot. znęcania się nad żywymi rybami i wygrała ją w Sądzie Najwyższym. Wydany w grudniu 2016 r. wyrok SN ma rangę wykładni prawa w orzekaniu w podobnych sprawach. Oprócz spraw sądowych prowadzimy działania edukacyjne w celu stworzenia silnego nacisku społecznego, który ma doprowadzić do likwidacji handlu żywymi rybami.

  Od początku pracy Fundacji w jej ramach działa jednostka interwencyjna PTASI PATROL, który ratuje życie ptaków gniazdujących w budynkach oraz ich siedliska, niszczone podczas prac remontowych i ocieplających. W Warszawie, podobnie jak w innych miastach, do 80% populacji ptaków odbywa lęgi i chroni się w budynkach. Jerzyki, wróble, mazurki, kawki, gołębie, pustułki, a nawet sowy i inne… budują gniazda pod poszyciem dachów i parapetami, za rynnami i rurami spustowymi, na strychach i w stropodachach, w szczelinach dylatacyjnych, w ubytkach elewacji pod balkonami, nawet w kominach. Budynki zasiedlane są też przez liczne nietoperze. Prace budowlane stwarzają śmiertelne niebezpieczeństwo dla gniazdujących w nich ptaków i ich lęgów oraz dla nietoperzy. Ptasi Patrol kontroluje, czy prace odbywają się zgodnie z przepisami regulującymi ochronę tych zwierząt, tj. po wykonaniu ekspertyz przyrodniczych i zgodnie z ich zaleceniami. Dotychczas przeprowadziliśmy ok. 200 interwencji, co pozwoliło ocalić życie wielu ptaków i zachować ich siedliska – w ramach kompensacji zniszczonych miejsc gniazdowania na warszawskich budynkach i drzewach zawisły setki budek lęgowych i schrony dla nietoperzy. Jednocześnie w bezpośrednich akcjach na plenerowych imprezach, poprzez wystawy, ulotki i inne publikacje, występy w radiu i telewizji oraz portale internetowe szerzymy wiedzę o naszych skrzydlatych sąsiadach i propagujemy ich ochronę wśród mieszkańców miast.
  Co roku wydajemy edukacyjne kalendarze „Skrzydlaci Sąsiedzi”, które rozprowadzamy m. in. w urzędach, instytucjach i administracjach spółdzielni mieszkaniowych. Nasze doświadczenie i materiały zostały wykorzystane do stworzenia warszawskiej kampanii na rzecz ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach oraz na rzecz właściwego dokarmiania ptaków zimą. Były to plakaty, ulotki, spoty w środkach komunikacji publicznej. Nasze działania interwencyjne i edukacyjne często mają zasięg ogólnokrajowy. Zauważamy też ich wpływ na poprawę rzeczywistej ochrony miejskich ptaków i nietoperzy.
  W 2013 r. Ptasi Patrol został uhonorowany dwiema nagrodami w konkursie „S3KTOR” na najlepszą inicjatywę pozarządową w Warszawie (w dziedzinie ekologia i środowisko przyrodnicze oraz nagroda mieszkańców).
  W 2016 r. wzięliśmy udział w filmie pt. „M1 dla jerzyka”, z cyklu „Tańczący z naturą” - emitowanych w TVP ciekawych filmów przyrodniczych, opowiadających o gatunkach zwierząt i roślin, które wymagają czynnej ochrony. Współtworzyliśmy wystawę „Obywatele Warszawy na rzecz ochrony środowiska” zorganizowaną przez Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Warszawa w Europie.

  Nasza fundacja angażuje się w ochronę terenów zielonych Warszawy. Uczestniczymy też w koalicji kilkudziesięciu organizacji Niech Żyją! na rzecz delegalizacji myślistwa.


 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000350788
 • Adres:ul. Hawajska 5/9, 02-776 Warszawa
 • WWW:nogawlape.org
 • E-mail:fundacja@nogawlape.org
 • Telefon:888 066 402
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00