Klub Nurkowy Nautica Poznań

Klub Nurkowy Nautica Poznań
 • Nurkuj bezpiecznie

  Klub Nurkowy Nautica Poznań jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, zrzeszającym osoby fizyczne prowadzące działania na rzecz nurkowania, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji nurkowych, budowania koleżeńskiej atmosfery oraz kształtowania systemu wartości etycznych młodzieży poprzez nurkowanie.

  W Klubie działają grupy tematyczne:
  -Technika i bezpieczeństwo nurkowania: Grupa zajmująca się technikami i systemami szkoleniowymi, sposobami budowania kondycji fizycznej, autorytetu nurkowego oraz treningami nurkowymi, zajęciami z pierwszej pomocy i ratownictwa nurkowego
  -Ekologia i lifestyle: Grupa nadzorująca monitorowanie przejrzystości jezior, sprzątanie dna jezior oraz propagowaniem ekologicznego i zdrowego stylu życia
  -Organizacja nurkowań i budowanie zespołu: Grupa zajmująca się wyborem atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc do nurkowania, budowaniem odpowiedzialnego i zaufanego zespołu oraz integracją społeczności nurkowej
  - Warsztaty naukowo-doświadczalne: Zespół zajmujący się  analizą publikacji nurkowych, prowadzeniem eksperymentów i doświadczeń z dziedziny fizyki i fizjologii oraz praktycznymi warsztatami zajęciowymi obejmującymi ciekawe rozwiązania sprzętowe
  -Seminaria fotograficzno-przyrodnicze: Grupa organizująca warsztaty z podwodnego filmowania i fotografii dla amatorów, a także zajęcia na temat fauny i flory wód słodkich i słonych.

  Jak wykorzystamy 1%

  Warsztaty z bezpiecznego nurkowania. Technika i bezpieczeństwo nurkowania.
  Organizacja nurkowań i budowanie zespołu. 
  Warsztaty naukowo-doświadczalne. Propagowanie ekologii i ekologicznego stylu życia.
  Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  Seminaria Fotograficzno-Przyrodnicze.
  Warsztaty nurkowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz ich partnerów nurkowych.

  • Obszar działalności:Sport i rekreacja
  • Obszar działania:województwo wielkopolskie
  • KRS:0000244814
  • Konto:38 109 0 13 62 0 000 0001 105 5 25 32
  • Adres:Józefa Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań
  • WWW:www.klub.nautica.poznan.pl
  • E-mail:biuro@nautica.poznan.pl
  • Telefon:618729066
 • Klub Nurkowy Nautica Poznań jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, zrzeszającym osoby fizyczne prowadzące działania na rzecz nurkowania, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji nurkowych, budowania koleżeńskiej atmosfery oraz kształtowania systemu wartości etycznych młodzieży poprzez nurkowanie.

  Zasadniczym celem Klubu jest:
  1) rozpowszechnianie w szerokim otoczeniu wiedzy o nurkowaniu jako formie rekreacji,
  2) szkolenie i rozwijanie umiejętności nurkowych, propagowanie profesjonalnego podejścia do nurkowania,
  3) rozwijanie i promocja wiedzy o środowisku wodnym, osiągnięciach i nowościach w technice nurkowej oraz nowych formach i programach szkoleniowych stosowanych na całym świecie ,
  4) propagowanie nurkowania w środowisku osób niepełnosprawnych jako formy aktywnej rehabilitacji,
  4)¹ działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez aktywność fizyczną jaką jest nurkowanie,
  5) popularyzowanie wiedzy o szeroko pojętej ekologii i ochronie występujących w środowisku wodnym zwierząt i roślin,
  5)¹ popularyzowanie wiedzy o podwodnych obiektach archeologicznych i wrakach,
  6) integracja członków klubu mająca na celu ustawiczne kształtowanie koleżeńskiej atmosfery,
  7) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz propagowania zasad bezpiecznego nurkowania i ratownictwa wodnego,
  8) promocja nurkowania jako formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
  9) odkrywanie i rozpowszechnianie informacji o nowych miejscach turystyki nurkowej w kraju i poza jego granicami,
  10) nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy z innymi klubami nurkowymi na całym świecie.

  Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
  1) organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć nurkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpiecznego nurkowania,
  2) współpracę z osobami niepełnosprawnymi poprzez organizowane szkolenia i popularyzację nurkowania w tym środowisku, zwłaszcza jako formę rehabilitacji,
  3) prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianej ekologii.
  4) popularyzację wiedzy o nurkowaniu poprzez konferencje, seminaria, odczyty, wykłady, pokazy, wystawy, spotkania, kursy, szkolenia, publikacje itp.,
  5) tworzenie grup zadaniowych,
  6) współpracę z innymi instytucjami, organizacjami, podmiotami gospodarczymi, których cele są zbliżone do celów Klubu lub które pragną je wspierać,
  7) poradnictwo w zakresie nurkowania dla kursantów, rodziców, instruktorów i wszystkich innych zainteresowanych,
  8) wspieranie inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie nurkowania,
  9) prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej,
  10) zajmowanie stanowisk oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nurkowania,
  11) organizowanie obozów, wycieczek i wyjazdów nurkowych.

  W Klubie działają grupy tematyczne:
  -Technika i bezpieczeństwo nurkowania: Grupa zajmująca się technikami i systemami szkoleniowymi, sposobami budowania kondycji fizycznej, autorytetu nurkowego oraz treningami nurkowymi, zajęciami z pierwszej pomocy i ratownictwa nurkowego
  -Ekologia i lifestyle: Grupa nadzorująca monitorowanie przejrzystości jezior, sprzątanie dna jezior oraz propagowaniem ekologicznego i zdrowego stylu życia
  -Organizacja nurkowań i budowanie zespołu: Grupa zajmująca się wyborem atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc do nurkowania, budowaniem odpowiedzialnego i zaufanego zespołu oraz integracją społeczności nurkowej
  - Warsztaty naukowo-doświadczalne: Zespół zajmujący się  analizą publikacji nurkowych, prowadzeniem eksperymentów i doświadczeń z dziedziny fizyki i fizjologii oraz praktycznymi warsztatami zajęciowymi obejmującymi ciekawe rozwiązania sprzętowe
  -Seminaria fotograficzno-przyrodnicze: Grupa organizująca warsztaty z podwodnego filmowania i fotografii dla amatorów, a także zajęcia na temat fauny i flory wód słodkich i słonych.


 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Klub Nurkowy Nautica Poznań