Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Fundacja im. Brata Alberta

Być dobrym jak chleb.