Chrześcijańska Fundacja Radość

Chrześcijańska Fundacja Radość
 • Twój 1% daje radość i nadzieję!

  Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc żywnościowa potrzebującym.

  Jak wykorzystamy 1,5%

  Udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci objętych statutowymi działaniami fundacji.

  • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000245205
  • Konto:77 105 0 10 25 1 000 0023 000 1 50 76
  • Adres:ul. Przyleśna 3, 04-807 Warszawa
  • WWW:fundacja-radosc.pl
  • E-mail:biuro@fundacja-radosc.pl
  • Telefon:600 260 281
 • Chrześcijańska Fundacja Radość od założenia w 2005 roku realizuje swoje cele głównie poprzez 2 wiodące programy:

  1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej. W tym celu wykorzystujemy każdą przerwę w roku szkolnym: wakacje letnie i ferie zimowe oraz przerwę wielkanocną i noworoczną, a także długie weekendy. Obozy dla dzieci to kluczowy program fundacji rozpoczęty jeszcze przed jej założeniem. Od początku naszej działalności we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi zorganizowaliśmy już ponad 80 stuosobowych chrześcijańskich obozów. Z biegiem lat zauważyliśmy, iż dzieci dorastają i potrzebują innego programu, dlatego też zaczęliśmy organizować obozy także dla młodzieży. Staramy się wykorzystywać każdą przerwę programową w roku szkolnym, tak aby dzieci i młodzież mogły wyjeżdżać na wakacje, ferie zimowe, czy przerwy świąteczne, spędzić miło czas oraz uczyć się, w jaki sposób stosować wartości chrześcijańskie w codziennym życiu. Z jednej strony współpracujemy domami dziecka i innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz ośrodkami pomocy społecznej w całym kraju. Zaś z drugiej strony wspólnie z naszymi krajowymi wolontariuszami i zagranicznymi partnerami misyjnymi zapewniamy uczestnikom naszych obozów profesjonalną opiekę oraz głosimy im Ewangelię. Przez nasze obozy przewinęło się już kilka tysięcy dzieci i nastolatków, są to głównie nasi podopieczni objęci innymi programami pomocowymi. Na naszych obozach wiele dzieci oddało swoje serce Panu Jezusowi i teraz potrzebują naszej i Twojej modlitwy oraz dalszej troski.

  2. Pomoc żywnościowa potrzebującym. W roku 2015 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 158 788, 24 kg żywności o wartości 728 446,14 zł. W roku 2016 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 208 440 kg o wartości 1 684 352 zł. W roku 2017 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 234 703 kg o wartości 2 127 965 zł. Od stycznia 2018, oprócz regularnych dostaw z samego magazynu Banku Żywności SOS, odbieramy również z Makro i Auchan świeżą żywność taką jak: mięso, wędliny, nabiał, pieczywo, warzywa i owoce, wszystko z krótkim terminem do spożycia, ale za to w wielkich ilościach i to codziennie.

  Pomagając dzieciom chcemy:
  · stwarzać dla nich warunki dające poczucie stabilności i bezpieczeństwa osobistego, wyzwalać w nich pełną i prawdziwą radość dziecięcą,
  · eliminować skutki powstałe w psychice i uczuciowości dzieci dotkniętych tragizmem sieroctwa, niepełnosprawności lub patologii środowiska, w którym przebywają,
  · udzielać pomocy w doprowadzeniu do integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem,
  · zapobiegać nowym tragediom dziecięcym oraz problemom związanym z ochroną życia poczętego,
  · pokazać im, że Bóg ich kocha, i że ich los nie jest Mu obojętny.

   KOMU POMAGAMY
  · Dzieciom osieroconym, porzuconym, niepełnosprawnym oraz z rodzin najuboższych i patologicznych.
  · Matkom wychowującym samotnie dzieci nieletnie.
  · Działalnością swą fundacja obejmuje wszystkie dzieci niezależnie od ich przynależności religijnej, wyznaniowej, rasowej, społecznej i narodowościowej.

  FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
  · Udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci objętych statutowymi działaniami fundacji.
  · Kolportaż literatury chrześcijańskiej i świeckiej w temacie swym służącej propagowaniu i kształtowaniu chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych oraz walce z demoralizacją dzieci i młodzieży.
  · Prowadzenie działalności propagatorskiej i informacyjnej.
  · Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczych typu Rodzinne Domy Dziecka.
  · Tworzenie ośrodków pomocowo-wypoczynkowych dla dzieci.
  · Wymiana doświadczeń w temacie przysposabiania i wychowywania dzieci osieroconych oraz pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.


 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1,5% podatku dla:

Chrześcijańska Fundacja Radość

Twój 1% daje radość i nadzieję!