Starostwo Powiatowe w Toruniu

Starostwo Powiatowe w Toruniu
 • Zostaw 1% w powiecie toruńskim!

   

  Na rozliczenie się z fiskusem mamy jeszcze dużo czasu, ale już teraz warto zastanowić się, komu przekażemy 1 procent naszego podatku dochodowego. Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent podatku nic nas nie kosztuje, jest za to ważnym wsparciem dla pozarządówek, dla których liczy się każda złotówka. Zachęcamy Państwa do wsparcia organizacji z naszego Powiatu.

  Poniżej przekazujemy dostęp do bezpłatnego programu rozliczeniowego PIT - PITax.pl Łatwe podatki - który ułatwi przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych z powiatu toruńskiego.

  Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019, działających na terenie powiatu toruńskiego – wg. stanu na dzień 14 stycznia 2020 r. do pobrania poniżej.

  Lista ta została sporządzona na podstawie ogólnopolskiej listy organizacji pożytku publicznego uprawnionych  do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019, która jest dostępna pod linkiem: www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.

  Przypominamy, iż w listopadzie 2018 roku weszła nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która mówi o uproszczeniu rozliczenia podatku i nakładająca na fiskusa obowiązek wypełniania deklaracji za podatników. Oznacza to, że nie trzeba już wypełniać żadnych wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT.

  Krajowa Administracja Skarbowa wypełni za podatników PIT zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu za rok ubiegły i danych znajdujących w rejestrach własnych oraz innych rejestrach państwowych. e-PIT można będzie zweryfikować, zaakceptować bez zmian, poprawiać czy uzupełniać dane, których nie posiada urząd skarbowy. Można też będzie całkowicie odrzucić deklarację i rozliczyć się samodzielnie. Jeśli do 30 kwietnia PIT pozostanie bez zmian, to wtedy taki e-PIT zostanie uznany za akceptowany.

  W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w ogólnopolskim wykazie OPP). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. W przypadku chęci zmiany tak organizacji jak i celu należy je wybrać z listy działającej w ramach e-PIT.


powiat toruński

 


Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania
w powiecie toruńskim.


Nie musisz być
zameldowany w powiecie toruńskim.


Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.


Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.