Starostwo Powiatowe w Toruniu

Starostwo Powiatowe w Toruniu
 • Zostaw 1,5% w powiecie toruńskim!

   

  Na rozliczenie się z fiskusem mamy jeszcze dużo czasu, ale już teraz warto zastanowić się, komu przekażemy 1,5 procenta naszego podatku dochodowego. Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent podatku nic nas nie kosztuje, jest za to ważnym wsparciem dla pozarządówek, dla których liczy się każda złotówka. Zachęcamy Państwa do wsparcia organizacji z naszego Powiatu.

  Poniżej przekazujemy dostęp do bezpłatnego programu rozliczeniowego PIT - PITax.pl Łatwe podatki - który ułatwi przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pozarządowych z powiatu toruńskiego.

  Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022, działających na terenie powiatu toruńskiego do pobrania poniżej.

  Lista ta została sporządzona na podstawie ogólnopolskiej listy organizacji pożytku publicznego uprawnionych  do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022, która jest dostępna pod linkiem: www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.

  Przypominamy, iż w listopadzie 2018 roku weszła nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która mówi o uproszczeniu rozliczenia podatku i nakładająca na fiskusa obowiązek wypełniania deklaracji za podatników. Oznacza to, że nie trzeba już wypełniać żadnych wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT.

  Krajowa Administracja Skarbowa wypełni za podatników PIT zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu za rok ubiegły i danych znajdujących w rejestrach własnych oraz innych rejestrach państwowych. e-PIT można będzie zweryfikować, zaakceptować bez zmian, poprawiać czy uzupełniać dane, których nie posiada urząd skarbowy. Można też będzie całkowicie odrzucić deklarację i rozliczyć się samodzielnie. Jeśli do 30 kwietnia PIT pozostanie bez zmian, to wtedy taki e-PIT zostanie uznany za akceptowany.

  W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w ogólnopolskim wykazie OPP). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. W przypadku chęci zmiany tak organizacji jak i celu należy je wybrać z listy działającej w ramach e-PIT.

  Powiat toruński podlega pod Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu.


  Starostwo Powiatowe w Toruniu korzysta z aplikacji rozliczeniowej „Wspieraj lokalnie” w ramach współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Projekt „Wspieraj lokalnie” został stworzony z myślą o znaczeniu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Projekt łączy w integralną całość kampanię 1,5% dla lokalnych OPP z kampanią lokalnego rozliczania podatku dochodowego dla jednostek samorządu terytorialnego. We „Wspieraj lokalnie” jednostki samorządu terytorialnego korzystają z możliwości dodatkowego wspierania lokalnych organizacji pozarządowych, a jednocześnie stymulują własne przychody z PIT mieszkańców. W ramach projektu Starostwo Powiatowe w Toruniu korzysta z bezpłatnej i dostosowanej do swoich potrzeb, innowacyjnej aplikacji internetowej do rozliczania podatku dochodowego – PITax.pl Łatwe podatki. Poza możliwością przekazania 1,5% na rzecz jednej z lokalnych organizacji pożytku publicznego, aplikacja gwarantuje poprawne rozliczenie wszystkich deklaracji PIT zapewniając zgodność ze wszystkimi zmianami podatkowymi (uwzględniających również Polski Ład). Oprogramowanie jest dedykowane zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom chcących uzyskać maksymalnie wysoki zwrot podatku. Powiat toruński należy do zasięgu terytorialnego działania następujących urzędów skarbowych:


powiat toruński

 

Ptaszek
Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania
w powiecie toruńskim.

Ptaszek
Nie musisz być
zameldowany w powiecie toruńskim.

Ptaszek
Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Ptaszek
Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.