Urząd Gminy Kowala

Urząd Gminy Kowala
 • Gmina Kowala położona jest w południowej części województwa mazowieckiego w powiecie radomskim. Obszar Gminy Kowala obejmuje 7 467 ha, z czego 6 170 ha to użytki rolne, a 685 ha zajmują lasy. Powierzchnia gminy stanowi 4,88% powierzchni powiatu.

  Kowala należy do mniejszych gmin powiatu radomskiego, natomiast pod względem liczby mieszkańców wynoszącej obecnie 11 999 lokuje się nieco powyżej średniej dla całego regionu.

  Od strony północnej Gmina Kowala graniczy z miastem Radomiem, od wschodu z jego osiedlami mieszkaniowymi i gminą Skaryszew, od południa z gminami Orońsko i Wierzbicą, a od zachodu z gminą Wolanów.

  Główną miejscowością gminy jest miejscowość Kowala- Stępocina, gdzie mieszczą się obiekty użyteczności publicznej i jednostki świadczące podstawowe usługi. Położenie geograficzne gminy znajduje się w bezpośredniej bliskości aglomeracji miejskiej oraz ważnych szlaków komunikacyjnych (droga wojewódzka 735, stanowiąca dotychczasową drogę krajową DK7) daje to gminie szczególne możliwości jej rozwoju.

  Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, zwana działalnością pożytku publicznego, jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, a zarazem elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w znaczny sposób wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Kowala oraz na jej rozwój. Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby funkcjonować bez aktywności obywatelskiej.

  Na terenie Gminy Kowala w 2021 roku działały organizacje pozarządowe, w skład których wchodziły Stowarzyszenia i Kluby:

  1. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala
  2. Stowarzyszenie Wspólna Sprawa
  3. Stowarzyszenie Nasza Wieś Józefów
  4. Stowarzyszenie Animatorów Społecznych "Klaudyny
  5. Stowarzyszenie „Zenonów Naszą Przyszłością”
  6. Ludowo –Uczniowski Klub Sportowy „LUKS KOWALA”
  7. Gminny Klub Sportowy „ZORZA”
  8. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JUDO KOWALA”
  9. Gimnastyczny Klub Sportowy „QUIK FLIK”
  10. OSP w Bardzicach
  11. OSP w Kosowie
  12. OSP w Kowali-Stępocinie
  13. OSP w Rudzie-Małej

Gmina Kowala

 

Ptaszek
Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania w gminie Kowala.

Ptaszek
Nie musisz być zameldowany w gminie Kowala.

Ptaszek
Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Ptaszek
Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.