Pamiętaj, w deklaracji PIT należy wskazać aktualny adres zamieszkania (nie zameldowania). Nie rodzi to żadnych konsekwencji względem obowiązków meldunkowych.


Średnio 38% środków finansowych rozliczanych w PIT trafia do budżetu gminy. Wpisując miejsce zamieszkania – osobiście skorzystasz z podatków, które płacisz.  


Jeśli rozlicza Cię pracodawca – dopilnuj, by miał i wpisał Twój  aktualny adres.


Dodaj swój wkład w rozwój gminy Oświęcim – Twojej gminy!